Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne 
Sortuj według:1.KONKURS: Opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w Kaliszu (termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 19.09.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791404

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-08-23
Na stronie biuletynu od:   2016-08-23   do   2016-09-19
Na podstawie:   BR.062.01.0018.2016
2.Wykonanie prac zabezpieczających dotyczących budynku trybuny zachodniej stadionu miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu (termin składania ofert: 18.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791262

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-27
Na stronie biuletynu od:   2016-07-27   do   2016-09-18
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.13.2016
3.Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a w Kaliszu (termin składania ofert: 22.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791263

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-27
Na stronie biuletynu od:   2016-07-27   do   2016-09-22
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.29.2016
4.Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku „Domu Muzyka” przy Al. Wolności 2 w Kaliszu (termin składania ofert: 23.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791264

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-27
Na stronie biuletynu od:   2016-07-27   do   2016-09-23
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.30.2016
5.Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a w Kaliszu (termin składania ofert: 19.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791265

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-27
Na stronie biuletynu od:   2016-07-27   do   2016-09-19
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.10.2016
6.Wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych dotyczących regulacji cieków wodnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części (zmiana terminu składania ofert na: 02.09.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791266

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-27
Na stronie biuletynu od:   2016-07-27   do   2016-09-22
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2016
7.Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – ETAP I (ZMIANA terminu składania ofert na: 06.09.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791267

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-27
Na stronie biuletynu od:   2016-07-27   do   2016-09-23
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.27.2016
8.Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części (termin składania ofert: 12.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791241

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-26
Na stronie biuletynu od:   2016-07-26   do   2016-09-12
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.25.2016
9.Budowa ciągu pieszego w ramach zadania „Budowa leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza” u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu" (termin składania ofert: 19.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791245

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-26
Na stronie biuletynu od:   2016-07-26   do   2016-09-19
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.28.2016
10.Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego w Kaliszu do potrzeb osób niepełnosprawnych (Zmiana terminu składania ofert na: 19.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791233

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-25
Na stronie biuletynu od:   2016-07-25   do   2016-09-11
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.21.2016
11.Wymiana pokrycia dachowego oraz osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (termin składania ofert: 12.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791235

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-25
Na stronie biuletynu od:   2016-07-25   do   2016-09-12
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.24.2016
12.Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu (zmiana terminu składania ofert na: 26.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791237

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-25
Na stronie biuletynu od:   2016-07-25   do   2016-09-18
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.26.2016
13.Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej 54 i ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (ZMIANA terminu składania ofert na: 05.09.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791207

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-21
Na stronie biuletynu od:   2016-07-21   do   2016-10-05
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.22.2016
14.Wymiana nawierzchni placu apelowego przy Szkole Podstawowej Nr 9, przy ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu (termin składania ofert: 05.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791208

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-21
Na stronie biuletynu od:   2016-07-21   do   2016-09-05
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.20.2016
15.Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu (segment A) (termin składania ofert: 05.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791210

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-21
Na stronie biuletynu od:   2016-07-21   do   2016-09-05
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.19.2016
16.Wykonanie rewitalizacji zieleni w Parku Przyjaźni w Kaliszu (zmiana terminu składania ofert na: 18.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791211

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-21
Na stronie biuletynu od:   2016-07-21   do   2016-09-11
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.17.2016
17.Budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 7 Części (ZMIANA terminu składania ofert na: 08.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791191

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-19
Na stronie biuletynu od:   2016-07-19   do   2016-09-09
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.14.2016
18.Wykonanie alejki parkowej i schodów z pochylnią w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku Przyjaźni w Kaliszu”(termin składania ofert: 08.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791193

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-19
Na stronie biuletynu od:   2016-07-19   do   2016-09-08
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.23.2016
19.Przebudowa kortów tenisowych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 21 (termin składania ofert: 03.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791192

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-19
Na stronie biuletynu od:   2016-07-19   do   2016-09-03
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.5.2016
20.Źródełko wody pitnej w każdej szkole” Etap I (termin składania ofert: 02.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791185

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-18
Na stronie biuletynu od:   2016-07-18   do   2016-09-02
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.12.2016
21.Budowa oświetlenia ulicznego w Kaliszu w podziale na 2 Części (termin składania ofert: 08.08.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791186

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-18
Na stronie biuletynu od:   2016-07-18   do   2016-09-08
Na podstawie:   Budowa oświetlenia ulicznego w Kaliszu w podziale na 2 Części
22.Rewitalizacja Lasu Komunalnego Miasta Kalisza w zakresie przebudowy istniejącej ścieżki zdrowia (termin składania ofert: 25.07.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791129

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Piotr Kościelny   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Piotr Pietrzyk   Data wprowadzenia:   2016-07-08
Na stronie biuletynu od:   2016-07-08   do   2016-08-31
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.16.2016
Archiwum ogłoszeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 303 658 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 30 sierpień 2016 o godz. 06:52   kontakt: umkalisz@um.kalisz.pl