Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza (termin składania ofert: 12.06.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792877

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2017-05-24
Na stronie biuletynu od:   2017-05-24   do   2017-07-31
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WF.271.01.1.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   2017-05-24


2.Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu (termin składania ofert: 30.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792844

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Artur Kijewski   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2017-05-17
Na stronie biuletynu od:   2017-05-17   do   2017-06-30
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WSO.271.01.1.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Basen na osiedlu Dobrzec” (termin składania ofert: 16.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792744

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-28
Na stronie biuletynu od:   2017-04-28   do   2017-06-19
Na podstawie:   WRI.271.01.16.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa wodnego do przewozu ratowników, sprzętu i środków do ratownictwa wodnego (termin składania ofert: 11.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792743

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2017-04-28
Na stronie biuletynu od:   2017-04-28   do   2017-06-11
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WZKO.271.01.002.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Dostawa samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (ZMIANA terminu składania ofert na: 17.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792745

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2017-04-28
Na stronie biuletynu od:   2017-04-28   do   2017-06-17
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WAG.271.01.0002.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   2017-05-11


6.Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 (termin składania ofert: 11.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792728

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-26
Na stronie biuletynu od:   2017-04-26   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.11.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym dla projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (termin składania ofert: 08.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792704

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-21
Na stronie biuletynu od:   2017-04-21   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.10.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw, terenów rekreacyjno-sportowych oraz terenów zielonych na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części (termin składania ofert: 08.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792699

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-20
Na stronie biuletynu od:   2017-04-20   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.13.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-04-20


9.Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu (termin składania ofert: 04.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792678

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.12.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Budowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 części (termin składania ofert: 28.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792665

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-12
Na stronie biuletynu od:   2017-04-12   do   2017-05-31
Na podstawie:   WRI.271.01.8.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Zaprojektowania i wykonanie siłowni zewnętrznych i placu zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części (termin składania ofert: 25.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792644

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek    
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-10
Na stronie biuletynu od:   2017-04-10   do   2017-05-31
Na podstawie:   WRI.271.01.9.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec (termin składania ofert: 14.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792598

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-03-28
Na stronie biuletynu od:   2017-03-28   do   2017-05-31
Na podstawie:   WRI.271.01.6.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-03-28


13.Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny (Termin składania ofert: 11.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792596

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2017-05-31
Na podstawie:   WRI.271.01.7.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-05-23


14.Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza (termin składania ofert: 07.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792563

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-03-23
Na stronie biuletynu od:   2017-03-23   do   2017-05-31
Na podstawie:   WBUA.271.01.0001.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-05-11


15.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (termin składania ofert: 10.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792444

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-03-01
Na stronie biuletynu od:   2017-03-01   do   2017-06-12
Na podstawie:   WSRK.271.01.003.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-03-01


16.Budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części (ZMIANA terminu składania ofert na: 01.03.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792294

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-02-09
Na stronie biuletynu od:   2017-02-09   do   2017-06-08
Na podstawie:   WRI.271.01.1.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-05-08


17.Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Kalisza (termin składania ofert: 21.12.2016r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1791795

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2016-11-14
Na stronie biuletynu od:   2016-11-14   do   2017-05-31
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WSRK.271.01.0005.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   2017-05-15


Archiwum ogłoszeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 502 290 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 maj 2017 o godz. 12:26   kontakt: agoral@um.kalisz.pl