Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (termin składania ofert: 21.09.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793317

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2017-08-17
Na stronie biuletynu od:   2017-08-17   do   2017-10-21
Na podstawie:   WO.271.01.0001.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   2017-08-17


2.Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (termin składania ofert: 01.09.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793309

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-08-16
Na stronie biuletynu od:   2017-08-16   do   2017-10-31
Na podstawie:   WRI.271.01.31.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Zapytanie ofertowe (ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi) na nabycie miejsc na studiach podyplomowych dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793267

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2017-08-02
Na stronie biuletynu od:   2017-08-02   do   2017-09-02
Na podstawie:   WSR.271.13.4.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   2017-08-02


4.Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 Części (termin składania ofert: 16.08.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793246

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-07-28
Na stronie biuletynu od:   2017-07-28   do   2017-09-30
Na podstawie:   WRI.271.01.27.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków magazynowych w celu ich przeznaczenia na mieszkania socjalne wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi przy ul. Noskowskiej 7 i 9 w Kaliszu (termin składania ofert: 11.08.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793245

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-07-27
Na stronie biuletynu od:   2017-07-27   do   2017-09-30
Na podstawie:   WRI.271.01.30.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (termin składania ofert: 18.09.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793237

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-07-26
Na stronie biuletynu od:   2017-07-26   do   2017-11-30
Na podstawie:   WGK.271.01.1.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Budowa skweru wypoczynkowego części terenu przy ulicy Dobrzeckiej, Mickiewicza, Granicznej oraz zagospodarowanie terenu leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza” w podziale na 2 części (UWAGA zmiana terminu składania ofert na: 16.08.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793208

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-07-19
Na stronie biuletynu od:   2017-07-19   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.25.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-07-28


8.Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu oraz modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 w podziale na 2 Części (termin składania ofert: 04.08.2017r.).
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793195

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-07-17
Na stronie biuletynu od:   2017-07-17   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.15.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej i modernizacja murku oporowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu (termin składania ofert: 28.07.2017)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793164

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-07-13
Na stronie biuletynu od:   2017-07-13   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.29.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Wykonanie prac zabezpieczających dotyczących budynku trybuny zachodniej Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu (termin składania ofert: 25.07.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793114

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-07-06
Na stronie biuletynu od:   2017-07-06   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.26.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznych i placu zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części (termin składania ofert: 26.07.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793115

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-07-06
Na stronie biuletynu od:   2017-07-06   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.28.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu (Zmiana terminu składania ofert na: 19.07.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793070

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-06-30
Na stronie biuletynu od:   2017-06-30   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.24.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-07-07


13.Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec (termin składania ofert: 10.07.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793035

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-06-23
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.23.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-06-23


14.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. J. Tuwima 4 w Kaliszu (Zmiana terminu składania ofert na: 05.07.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792980

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-06-13
Na stronie biuletynu od:   2017-06-13   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.21.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-06-30


15.Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu w ramach projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 (termin składania ofert: 27.06.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792962

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-06-12
Na stronie biuletynu od:   2017-06-12   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.14.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” (projekt Nr RPWP.04.04.01-30-0001/17) (Termin składania ofert: 27.06.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792960

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-06-09
Na stronie biuletynu od:   2017-06-09   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.22.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


Archiwum ogłoszeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 556 118 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 22 sierpień 2017 o godz. 05:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl