Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta 


sprawdzanie klawisza resetowania: []


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 14
Liczba pozycji: 278


1.Zarządzenie Nr 294/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-294
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-294

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-22


2.Zarządzenie Nr 292/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych złożonych w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-292
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-292

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


3.ZARZĄDZENIE Nr 291/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-291
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-291

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


4.Zarządzenie Nr 290 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego – użytkowego, samodzie lnego lokalu mieszkalnego, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali, usytuowanych w budynkach mieszkalnych, na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębach 015 Chmielnik, 035 Śródmieście II.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-290
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-290

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


5.Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-289
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-289

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


6.Zarządzenie Nr 286/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-286
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-286

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


7.Zarządzenie Nr 285/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-285
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-285

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


8.Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-284
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-284

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


9.Zarządzenie Nr 283/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu w obrębie 015 Chmielnik oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu i samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali , usytuowanych w budynkach mieszkalnych , na nieruchomościach położon ych w Kaliszu w obręb ach 035 Śródmieście II i 045 Śródmieście II.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-283
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-283

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-18


10.Zarządzenie Nr 282/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rozwoju sportu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-282
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-282

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-17


11.Zarządzenie Nr 281/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-281
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-281

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-17


12.Zarządzenie Nr 280/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-280
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-280

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-15


13.Zarządzenie Nr 279/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-279
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-279

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-15


14.Zarządzenie Nr 276/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-276
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-276

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-16
Na stronie biuletynu od:   2017-05-16   do   2020-05-16
Data zarządzenia:   2017-05-11


15.Zarządzenie Nr 275/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawem związanym z własnością lokalu, samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu, stanowiących odrębne nieruchomości, usytuowane na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębach 025 Śródmieście I, 016 Śródmieście.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-275
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-275

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-16
Na stronie biuletynu od:   2017-05-16   do   2020-05-16
Data zarządzenia:   2017-05-08


16.Zarządzenie Nr 274/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-274
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-274

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-16
Na stronie biuletynu od:   2017-05-16   do   2020-05-16
Data zarządzenia:   2017-05-08


17.Zarządzenie Nr 273/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntu poł. w Kaliszu przy ul. Fromborskiej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-273
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-273

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-16
Na stronie biuletynu od:   2017-05-16   do   2020-05-16
Data zarządzenia:   2017-05-08


18.Zarządzenie Nr 272/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-272
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-272

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-16
Na stronie biuletynu od:   2017-05-16   do   2020-05-16
Data zarządzenia:   2017-05-08


19.Zarządzenie Nr 271/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-271
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-271

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-16
Na stronie biuletynu od:   2017-05-16   do   2020-05-16
Data zarządzenia:   2017-05-08


20.Zarządzenie Nr 270/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie darowizny postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-270
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-270

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-16
Na stronie biuletynu od:   2017-05-16   do   2020-05-16
Data zarządzenia:   2017-05-08


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 502 300 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 maj 2017 o godz. 12:29   kontakt: agoral@um.kalisz.pl