Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data podpisania od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 9
Liczba pozycji: 178


1.Zarządzenie Nr 182/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wniesienia aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-182
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-182

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-30
Na stronie biuletynu od:   2017-03-30   do   2020-03-30
Data zarządzenia:   2017-03-28


2.Zarządzenie Nr 181/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-181
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-181

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-30
Na stronie biuletynu od:   2017-03-30   do   2020-03-30
Data zarządzenia:   2017-03-28


3.Zarządzenie Nr 180/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu środków trwałych oraz pozostałego środku trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-180
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-180

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-30
Na stronie biuletynu od:   2017-03-30   do   2020-03-30
Data zarządzenia:   2017-03-28


4.Zarządzenie Nr 179/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-179
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-179

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-30
Na stronie biuletynu od:   2017-03-30   do   2020-03-30
Data zarządzenia:   2017-03-27


5.Zarządzenie Nr 178/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2017r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi z własnością tego lokalu, usytuowanego w budynku mieszkalnym, na nieruchomości położonej w Kaliszu w obrębie 025 Śródmieście I.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-178
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-178

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-30
Na stronie biuletynu od:   2017-03-30   do   2020-03-30
Data zarządzenia:   2017-03-28


6.Zarządzenie Nr 177/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-177
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-177

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-30
Na stronie biuletynu od:   2017-03-30   do   2020-03-30
Data zarządzenia:   2017-03-27


7.Zarządzenie Nr 176/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-176
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-176

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-30
Na stronie biuletynu od:   2017-03-30   do   2020-03-30
Data zarządzenia:   2017-03-27


8.Zarządzenie Nr 175/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-175
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-175

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-30
Na stronie biuletynu od:   2017-03-30   do   2020-03-30
Data zarządzenia:   2017-03-23


9.Zarządzenie Nr 174/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-174
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-174

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2020-03-27
Data zarządzenia:   2017-03-23


10.Zarządzenie Nr 173/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-173
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-173

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-30
Na stronie biuletynu od:   2017-03-30   do   2020-03-30
Data zarządzenia:   2017-03-22


11.Zarządzenie Nr 172/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu, rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-172
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-172

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2020-03-27
Data zarządzenia:   2017-03-21


12.Zarządzenie Nr 171/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-171
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-171

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2020-03-27
Data zarządzenia:   2017-03-21


13.Zarządzenie Nr 170/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad przyjmowania, wydawania i eutanazji psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-170
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-170

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2020-03-27
Data zarządzenia:   2017-03-21


14.Zarządzenie Nr 169/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali, usytuowanych w budynkach mieszkalnych, na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębach 016 Śródmieście i 025 Śródmieście I.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-169
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-169

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2020-03-27
Data zarządzenia:   2017-03-21


15.Zarządzenie Nr 168/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miejskim w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-168
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-168

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-30
Na stronie biuletynu od:   2017-03-30   do   2020-03-30
Data zarządzenia:   2017-03-20


16.Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-167
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-167

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2020-03-27
Data zarządzenia:   2017-03-20


17.Zarządzenie Nr 166/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-166
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-166

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2020-03-27
Data zarządzenia:   2017-03-17


18.Zarządzenie Nr 165/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 106 za obniżoną cenę.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-165
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-165

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2020-03-27
Data zarządzenia:   2017-03-17


19.Zarządzenie Nr 164/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu środków trwałych, pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-164
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-164

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2020-03-27
Data zarządzenia:   2017-03-15


20.Zarządzenie Nr 163/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi z własnością tego lokalu, usytuowanego w budynku mieszkalnym, na nieruchomości położonej w Kaliszu w obrębie 045 Śródmieście II.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-163
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-163

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2020-03-27
Data zarządzenia:   2017-03-15


1 2 3 4 5 6 7 8 9   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 462 879 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 30 marzec 2017 o godz. 20:36   kontakt: umkalisz@um.kalisz.pl