Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 18
Liczba pozycji: 347


1.Zarządzenie Nr 366/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntu poł. w Kaliszu przy ul. Termopilskiej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-366
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-366

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-23
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2020-06-23
Data zarządzenia:   2017-06-22


2.Zarządzenie Nr 365 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-365
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-365

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-23
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2020-06-23
Data zarządzenia:   2017-06-22


3.Zarządzenie Nr 364/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-364
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-364

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-23
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2020-06-23
Data zarządzenia:   2017-06-21


4.Zarządzenie Nr 363/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-363
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-363

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-23
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2020-06-23
Data zarządzenia:   2017-06-20


5.Zarządzenie Nr 362 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnych lokali mieszkalnych , usytuowanych w budynkach mieszkalnych, na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębach: 01 6 Śródmieście i 025 Śródmieście I oraz w stosunku do nieruchomości zabudowanych, położonych w Kaliszu w obrębach: 036 Śródmieście II i 044 Czaszki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-362
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-362

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-23
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2020-06-23
Data zarządzenia:   2017-06-20


6.Zarządzenie Nr 361/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-361
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-361

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-23
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2020-06-23
Data zarządzenia:   2017-06-20


7.Zarządzenie Nr 360/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-360
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-360

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-23
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2020-06-23
Data zarządzenia:   2017-06-20


8.Zarządzenie Nr 357/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-357
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-357

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-23
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2020-06-23
Data zarządzenia:   2017-06-20


9.Zarządzenie Nr 355/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 10 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-355
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-355

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-23
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2020-06-23
Data zarządzenia:   2017-06-20


10.Zarządzenie Nr 354/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-354
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-354

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-19
Na stronie biuletynu od:   2017-06-19   do   2020-06-19
Data zarządzenia:   2017-06-14


11.Zarządzenie Nr 353/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-353
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-353

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-19
Na stronie biuletynu od:   2017-06-19   do   2020-06-19
Data zarządzenia:   2017-06-14


12.Zarządzenie Nr 352 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawem związanym z własnością lokalu , stanowiących odrębne nieruchomości, usytuowane na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębach 016 Śródmieście , 035 Śródmieście II
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-352
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-352

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-19
Na stronie biuletynu od:   2017-06-19   do   2020-06-19
Data zarządzenia:   2017-06-14


13.Zarządzenie Nr 351/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kaliszu w obrębie 079 Dobrzec.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-351
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-351

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-19
Na stronie biuletynu od:   2017-06-19   do   2020-06-19
Data zarządzenia:   2017-06-14


14.Zarządzenie Nr 350/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-350
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-350

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-22
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2020-06-23
Data zarządzenia:   2017-06-14


15.Zarządzenie Nr 349/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-349
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-349

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-22
Na stronie biuletynu od:   2017-06-22   do   2020-06-22
Data zarządzenia:   2017-06-14


16.Zarządzenie Nr 348/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-348
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-348

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-19
Na stronie biuletynu od:   2017-06-19   do   2020-06-19
Data zarządzenia:   2017-06-14


17.Zarządzenie Nr 347/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-347
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-347

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-19
Na stronie biuletynu od:   2017-06-19   do   2020-06-19
Data zarządzenia:   2017-06-12


18.Zarządzenie Nr 345/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Majkowskiej Nr 16 w Kaliszu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-345
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-345

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-13
Na stronie biuletynu od:   2017-06-13   do   2020-06-13
Data zarządzenia:   2017-06-09


19.Zarządzenie Nr 344/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami i przepływem informacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-344
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-344

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-13
Na stronie biuletynu od:   2017-06-13   do   2020-06-13
Data zarządzenia:   2017-06-09


20.Zarządzenie Nr 343/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-343
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-343

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-13
Na stronie biuletynu od:   2017-06-13   do   2020-06-13
Data zarządzenia:   2017-06-09


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 520 281 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 24 czerwiec 2017 o godz. 09:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl