Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data podpisania od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 6
Liczba pozycji: 107


1.Zarządzenie Nr 107/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie i doskonalenie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-107
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-107

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-16
Na stronie biuletynu od:   2017-02-16   do   2020-02-16
Data zarządzenia:   2017-02-10


2.Zarządzenie Nr 106/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2017r. miejskiego programu polityki zdrowotnej programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-106
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-106

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-16
Na stronie biuletynu od:   2017-02-16   do   2020-02-16
Data zarządzenia:   2017-02-10


3.Zarządzenie Nr 105/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-105
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-105

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-16
Na stronie biuletynu od:   2017-02-16   do   2020-02-16
Data zarządzenia:   2017-02-10


4.Zarządzenie Nr 104/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-104
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-104

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-16
Na stronie biuletynu od:   2017-02-16   do   2020-02-16
Data zarządzenia:   2017-02-10


5.Zarządzenie Nr 103/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-103
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-103

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-16
Na stronie biuletynu od:   2017-02-16   do   2020-02-16
Data zarządzenia:   2017-02-09


6.Zarządzenie Nr 102/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-102
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-102

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-09


7.Zarządzenie Nr 101/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych zarządzania i administrowania nieruchomościami lokalowymi.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-101
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-101

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-09


8.Zarządzenie Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji budżetu Kalisza na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-100
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-100

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-09


9.Zarządzenie Nr 99/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-099
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-099

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-09


10.Zarządzenie Nr 98/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-098
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-098

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-09


11.Zarządzenie Nr 97/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-097
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-097

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-08


12.Zarządzenie Nr 96/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-096
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-096

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-08


13.Zarządzenie Nr 95/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-095
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-095

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-08


14.Zarządzenie Nr 94/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-094
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-094

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-08


15.Zarządzenie Nr 93/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie elektronicznego systemu zarządzania dokumentami i przepływem informacji w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-093
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-093

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-08


16.Zarządzenie Nr 92/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-092
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-092

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-08


17.Zarządzenie Nr 91/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-091
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-091

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-08


18.Zarządzenie Nr 90/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w 2017 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-090
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-090

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-08


19.Zarządzenie Nr 89/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Miasta Kalisza – Miasta na prawach powiatu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-089
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-089

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-08


20.Zarządzenie Nr 88/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-088
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-088

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-15
Na stronie biuletynu od:   2017-02-15   do   2020-02-15
Data zarządzenia:   2017-02-08


1 2 3 4 5 6   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 436 408 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 22 luty 2017 o godz. 23:28   kontakt: umkalisz@um.kalisz.pl