Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 7 z 16
Liczba pozycji: 318


121.Zarządzenie Nr 208/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-208
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-208

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-05
Na stronie biuletynu od:   2023-04-05   do   2026-04-05
Data zarządzenia:   2023-03-30


122.ZARZĄDZENIE NR 207/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-207
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-207

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-05
Na stronie biuletynu od:   2023-04-05   do   2026-04-05
Data zarządzenia:   2023-03-30


123.Zarządzenie Nr 206/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-206
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-206

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-30
Na stronie biuletynu od:   2023-03-30   do   2026-03-30
Data zarządzenia:   2023-03-29


124.Zarządzenie Nr 205/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-205
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-205

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-30
Na stronie biuletynu od:   2023-03-30   do   2026-03-30
Data zarządzenia:   2023-03-29


125.Zarządzenie Nr 203/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Stowarzyszenia „Seniorzy Piwonice”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-203
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-203

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-29
Na stronie biuletynu od:   2023-03-29   do   2026-03-29
Data zarządzenia:   2023-03-28


126.Zarządzenie Nr 202/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-202
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-202

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-30
Na stronie biuletynu od:   2023-03-30   do   2026-03-30
Data zarządzenia:   2023-03-28


127.Zarządzenie Nr 201/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego wraz z piwnica i z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego przy ul. Targowej 16-18/14 w Kaliszu, za obniżoną cenę.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-201
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-201

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-29
Na stronie biuletynu od:   2023-03-29   do   2026-03-29
Data zarządzenia:   2023-03-27


128.Zarządzenie Nr 200/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia od Straży Miejskiej Kalisza nakładów zwiększających wartość środka trwałego na ewidencję Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-200
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-200

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-29
Na stronie biuletynu od:   2023-03-29   do   2026-03-29
Data zarządzenia:   2023-03-27


129.Zarządzenie Nr 199/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w 2023.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-199
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-199

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-28
Na stronie biuletynu od:   2023-03-28   do   2026-03-28
Data zarządzenia:   2023-03-27


130.Zarządzenie Nr 198/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-198
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-198

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-28
Na stronie biuletynu od:   2023-03-28   do   2026-03-28
Data zarządzenia:   2023-03-27


131.Zarządzenie Nr 197/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-197
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-197

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-28
Na stronie biuletynu od:   2023-03-28   do   2026-03-28
Data zarządzenia:   2023-03-27


132.Zarządzenie Nr 196/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-196
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-196

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-28
Na stronie biuletynu od:   2023-03-28   do   2026-03-28
Data zarządzenia:   2023-03-24


133.Zarządzenia Nr 195/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za najem lokali, dzierżawę gruntów i opłat komunalnych dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 183-185 i ul. Żołnierskiej 24 na terenie Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-195
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-195

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-24
Na stronie biuletynu od:   2023-03-24   do   2026-03-24
Data zarządzenia:   2023-03-22


134.Zarządzenie Nr 194/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-194
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-194

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-23
Na stronie biuletynu od:   2023-03-23   do   2026-03-23
Data zarządzenia:   2023-03-22


135.Zarządzenie Nr 193/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2023r. miejskiego programu polityki zdrowotnej – profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-193
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-193

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-23
Na stronie biuletynu od:   2023-03-23   do   2026-03-23
Data zarządzenia:   2023-03-22


136.Zarządzenie Nr 192/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora w Kaliszu „Programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-192
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-192

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-23
Na stronie biuletynu od:   2023-03-23   do   2026-03-23
Data zarządzenia:   2023-03-22


137.Zarządzenie Nr 191/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-191
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-191

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-22
Na stronie biuletynu od:   2023-03-22   do   2026-03-22
Data zarządzenia:   2023-03-22


138.Zarządzenie Nr 190/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-190
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-190

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-22
Na stronie biuletynu od:   2023-03-22   do   2026-03-22
Data zarządzenia:   2023-03-21


139.Zarządzenie Nr 189/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-189
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-189

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-22
Na stronie biuletynu od:   2023-03-22   do   2026-03-22
Data zarządzenia:   2023-03-21


140.Zarządzenie Nr 188/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-188
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-188

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-22
Na stronie biuletynu od:   2023-03-22   do   2026-03-22
Data zarządzenia:   2023-03-20


<< Poprzednia  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 879 621 razy, aktualnie na stronie przebywa: 16 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 06 czerwca 2023 o godz. 03:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl