Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto Tytuł ogłoszenia: Demontaż masztu antenowego zamontowanego na dachu budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2

Tryb postępowania: Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto

Termin składania ofert: 23-11-2022 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 23-11-2022 godz. 11:15

Miejsce otwarcia ofert: Pokój nr 50 na II piętrze Ratusza, Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
1. Zapytanie ofertowe     

Plik formatu Acrobat Reader - Zapytanie ofertowe - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.12MB

Informację wytworzył: Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Rafał Zakrzewski 
Plik wprowadził: Joanna Kusz Data wprowadzenia: 15-11-2022  Podstawa wprowadzenia: WAG.2710.0481.2022
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

2. Załączniki:     

Plik formatu Acrobat Reader - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.11MB

Informację wytworzył: Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Rafał Zakrzewski 
Plik wprowadził: Joanna Kusz Data wprowadzenia: 15-11-2022  Podstawa wprowadzenia: WAG.2710.0481.2022
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

Plik formatu Acrobat Reader - Formularz oferty - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.04MB

Informację wytworzył: Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Rafał Zakrzewski 
Plik wprowadził: Joanna Kusz Data wprowadzenia: 15-11-2022  Podstawa wprowadzenia: WAG.2710.0481.2022
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

Plik formatu Acrobat Reader - Umowa-projekt - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.06MB

Informację wytworzył: Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Rafał Zakrzewski 
Plik wprowadził: Joanna Kusz Data wprowadzenia: 15-11-2022  Podstawa wprowadzenia: WAG.2710.0481.2022
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

Plik formatu Acrobat Reader - Pozwolenie na rozbiórkę - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 1.79MB

Informację wytworzył: Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Rafał Zakrzewski 
Plik wprowadził: Joanna Kusz Data wprowadzenia: 15-11-2022  Podstawa wprowadzenia: WAG.2710.0481.2022
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

Plik skompresowany do formatu ZIP - Dokumentacja projektowa - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 2.3MB

Informację wytworzył: Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Rafał Zakrzewski 
Plik wprowadził: Joanna Kusz Data wprowadzenia: 15-11-2022  Podstawa wprowadzenia: WAG.2710.0481.2022
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

Plik formatu Acrobat Reader - Przedmiar robót- pomocniczo - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.08MB

Informację wytworzył: Z-ca Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Rafał Zakrzewski 
Plik wprowadził: Joanna Kusz Data wprowadzenia: 15-11-2022  Podstawa wprowadzenia: WAG.2710.0481.2022
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

3. Wyjaśnienie do zapytania ofertowego      - nie dotyczy

4. Informacje o wynikach postępowania     

Plik formatu Acrobat Reader - Protokół z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.04MB

Informację wytworzył: Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Ewelina Fabiańczyk-Kustosz 
Plik wprowadził: Joanna Kusz Data wprowadzenia: 24-11-2022  Podstawa wprowadzenia: WAG.2710.0481.2022
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: 

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z wyboru wykonawcy zamówienia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.04MB

Informację wytworzył: Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Ewelina Fabiańczyk-Kustosz 
Plik wprowadził: Joanna Kusz Data wprowadzenia: 25-11-2022  Podstawa wprowadzenia: WAG.2710.0481.2022
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: - Podstawa modyfikacji: wprowadził -a: Joanna Kusz data wprowadzenia: 2022-11-15

 Okres publikacji ogłoszenia: 2022-11-15 do: 2022-12-15

 Podstawa wprowadzenia: WAG.2710.0481.2022


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 578 684 razy, aktualnie na stronie przebywa: 34 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 28 stycznia 2023 o godz. 07:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl