Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 2 w Kaliszu

 
Termin składania ofert: 03-02-2021 godz. 12:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800302
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   31-12-2020
Na stronie biuletynu od:   31-12-2020    do   28-02-2021
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.28.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   22-01-2021


2.Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny

 
Termin składania ofert: 26-01-2021 godz. 12:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800303
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   31-12-2020
Na stronie biuletynu od:   31-12-2020    do   28-02-2021
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.24.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   31-12-2020


3.Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a w ramach projektu pn.:”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

 
Termin składania ofert: 29-01-2021 godz. 13:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800286
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   30-12-2020
Na stronie biuletynu od:   30-12-2020    do   28-07-2021
Na podstawie:   WRM.271.01.20.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   21-01-2021


4.Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu „E” do rzeki Krępicy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu

 
Termin składania ofert: 02-02-2021 godz. 12:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800212
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   17-12-2020
Na stronie biuletynu od:   17-12-2020    do   28-02-2021
Na podstawie:   WRM.271.01.18.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   21-01-2021


5.Ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Kalisza w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

 
Termin składania ofert: 23-12-2020 godz. 15:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800177
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   15-12-2020
Na stronie biuletynu od:   15-12-2020    do   31-01-2021
Na podstawie:   WGOŚ.271.01.0012.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   15-12-2020


6.Dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych i Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu w podziale na 2 Części

 
Termin składania ofert: 21-12-2020 godz. 15:15


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800166
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   11-12-2020
Na stronie biuletynu od:   11-12-2020    do   31-01-2021
Na podstawie:   WRM.271.01.27.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   11-12-2020


7.Dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowiących wyposażenie PSZOK dla Miasta Kalisza

 
Termin składania ofert: 14-12-2020 godz. 11:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800114
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   PREZYDENT MIASTA KALISZA Krystian Kinastowski    Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Przygoda Katarzyna   Data wprowadzenia:   04-12-2020
Na stronie biuletynu od:   04-12-2020    do   31-01-2021
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WGOŚ.271.01.0011.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Przygoda Katarzyna   Data modyfikacji:   04-12-2020


8.Zaprojektowanie, dostawa i montaż samoobsługowego szaletu miejskiego w Parku Przyjaźni w Kaliszu

 
Termin składania ofert: 09-12-2020 godz. 15:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800021
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Przygoda Katarzyna   Data wprowadzenia:   20-11-2020
Na stronie biuletynu od:   20-11-2020    do   31-01-2021
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.26.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Przygoda Katarzyna   Data modyfikacji:   04-12-2020


9.Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Kalisza w 2021 roku

 
Termin składania ofert: 15-12-2020 godz. 11:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799960
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   12-11-2020
Na stronie biuletynu od:   12-11-2020    do   31-01-2021
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WGOŚ.271.01.0010.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   30-11-2020


10.Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach Urzędu Miasta Kalisza w 2021 roku

 
Termin składania ofert: 23-11-2020 godz. 10:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799948
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   10-11-2020
Na stronie biuletynu od:   10-11-2020    do   28-02-2021
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WAG.271.01.0003.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   20-01-2021


11.Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 15 i Publicznego Przedszkola nr 21 w Kaliszu

 
Termin składania ofert: 24-11-2020 godz. 15:00


Przebieg postępowania
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799922
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Przygoda Katarzyna   Data wprowadzenia:   05-11-2020
Na stronie biuletynu od:   05-11-2020    do   28-03-2021
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.21.2020
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   16-11-2020


Pozostałe zapytania ofertowe znajdują się pod następującym adresem: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

 >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 424 763 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 24 styczeń 2021 o godz. 22:07   kontakt: agoral@um.kalisz.pl