Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno – kulturowemu Kalisza i regionu nr RPWP.04.04.04-30-0006/16-00 (termin składania ofert: 19.03.2018r.)

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: -1. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.62MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 22-02-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.39MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 09-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.87MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 22-02-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ część I - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 50MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 22-02-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ część II - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 54.02MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 22-02-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.26MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 22-02-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik skompresowany do formatu ZIP - Informacja dla Wykonawców wraz z załącznikami - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 22.91MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 05-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.41MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 09-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.26MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 19-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o unieważnieniu postępowania - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.26MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 29-03-2018
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził -a: Przygoda Katarzyna data wprowadzenia: 2018-02-22

 Okres publikacji ogłoszenia: 2018-02-22 do: 2018-04-30

 Podstawa wprowadzenia: Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.12.2018


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 014 304 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 26 sierpień 2019 o godz. 09:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl