Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


W dziale zamieszczane są informacje dotyczące przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach: negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o ocenę, zamówienia z wolnej ręki. W tych trybach ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje zamieszczania informacji o wszczęciu postępowania.

Dział Zamówień Publicznych w budowie
w chwili obecnej zapraszamy do ogłoszeń o zamówieniach publicznych po staremu - link


Zamówienia Publiczne wyszukujemy uzupełniając odpowiednie pola edycyjne parametry zamówień: typ zamówienia, rodzaj zamówienia lub słowo kluczowe wynikające z tytułu ogłoszenia.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie wszystkich zamówień publicznych.

 
 
 
 Rodzaj ogłoszenia:  Ogłoszenia aktualne,
 Wszystkie ogłoszenia.
 
 
 
 Typ zamówienia:  Dialog techniczny,
 Przetarg nieograniczony,
 Zapytanie ofertowe,
 Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę,
 Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamów. z art.4d ust. Pzp.
 
 
 
 Data zamówienia: 
 od: 

(dzień.miesiąc.rok)

 do: 

(dzień.miesiąc.rok)

 
 
 
 
 Słowo kluczowe

(tytuł ogłoszenia):

max. 160 znaków.

 
 
 

    


Opcje sortowania:

Sortuj według daty wprowadzenia:   RosnącoMalejąco
Liczba zamówień spełniające zadane kryteria filtrowania: 22 1. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO).
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 2. informacje o zamówieniu publicznym

 3. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 4 Części
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 4. informacje o zamówieniu publicznym

 5. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”” w podziale na 4 Części
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 6. informacje o zamówieniu publicznym

 7. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych” w podziale na 2 Części.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 8. informacje o zamówieniu publicznym

 9. Zapytanie ofertowe na: na wykonanie opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 10. informacje o zamówieniu publicznym

 11. Miasto Kalisz (Zamawiający), Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz zaprasza zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30000 euro) do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Udostępnienie stałego połączenia do internetu w latach 2020-2022 dla obiektów Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Poznańskiej i Warszawskiej”. Zamówienie obejmuje udostępnienie stałego połączenia do Internetu w okresie od 1 stycznia 2020r do 31 grudnia 2022r i składa się z 2 oddzielnych zadań: udostępnienie połączenia do Internetu – ul. Poznańska 183-187 - Biuro Cmentarza Komunalnego oraz udostępnienie połączenia do Internetu – ul. Warszawska 95 - Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 12. informacje o zamówieniu publicznym

 13. Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 14. informacje o zamówieniu publicznym

 15. Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych szeregów należącego do zespoły szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 16. informacje o zamówieniu publicznym

 17. Dostawa wyposażenia w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego w podziale na 3 Części.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 18. informacje o zamówieniu publicznym

 19. "Modernizacja ogrodzenia terenu Żłobka nr 4 w Kaliszu" Termin składania ofert: 21.10.2019r. godzina 12:009
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 20. informacje o zamówieniu publicznym

 21. Zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla nauczycieli /nauczycielek Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 22. informacje o zamówieniu publicznym

 23. Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 24. informacje o zamówieniu publicznym

 25. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych biorących udział w projekcie "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA"
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 26. informacje o zamówieniu publicznym

 27. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu oraz dla Liceum Plastycznego w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 28. informacje o zamówieniu publicznym

 29. Dostawa nagród w konkursach ekologicznych” na potrzeby projektu „Bądźmy ECO odpowiedzialni – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów oraz organizację festynu”, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 30. informacje o zamówieniu publicznym

 31. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej”
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 32. informacje o zamówieniu publicznym

 33. Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego Głównego Koryta Prosny w Parku Miejskim w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 34. informacje o zamówieniu publicznym

 35. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 36. informacje o zamówieniu publicznym

 37. Udostępnienie stałego połączenia do internetu w latach 2020-2022 dla obiektów Urzędu Miasta Kalisza.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 38. informacje o zamówieniu publicznym

 39. Dostawa wyposażenia dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wrocławskiej 189 w Szczypiornie w podziale na 2 Części.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 40. informacje o zamówieniu publicznymLiczba zamówień publicznych spełniające zadane kryteria filtrowania: 22


1 2   Nastepna >>
od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 043 291 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 16 październik 2019 o godz. 07:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl