Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Dział Zamówień Publicznych w budowie
w chwili obecnej zapraszamy do ogłoszeń o zamówieniach publicznych po staremu - link


Zamówienia Publiczne wyszukujemy uzupełniając odpowiednie pola edycyjne parametry zamówień: typ zamówienia, rodzaj zamówienia lub słowo kluczowe wynikające z tytułu ogłoszenia.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie wszystkich zamówień publicznych.

 
 
 
 Rodzaj ogłoszenia:  Ogłoszenia aktualne,
 Wszystkie ogłoszenia.
 
 
 
 Typ zamówienia:  Dialog techniczny,
 Przetarg nieograniczony,
 Zapytanie ofertowe,
 Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę,
 Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamów. z art.4d ust. Pzp.
 
 
 
 Data zamówienia: 
 od: 

(dzień.miesiąc.rok)

 do: 

(dzień.miesiąc.rok)

 
 
 
 
 Słowo kluczowe

(tytuł ogłoszenia):

max. 160 znaków.

 
 
 

    


Opcje sortowania:

Sortuj według daty :   RosnącoMalejąco
Liczba zamówień spełniające zadane kryteria filtrowania: 20 1. zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. "Kurs elektryczny z uprawnieniami (świadectwo kwalifikacji w obszarze Eksploatacji - uprawnienia do pracy przy napięciu do 1 kV)", dla uczestniczek i uczestników projektu pn. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka „Ogłoszenia”/”Zapytania ofertowe – zamówienia nieprzekraczające 30.000 euro”.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 2. informacje o zamówieniu publicznym

 3. Zapytanie ofertowe na dostawę drugiej części podręczników na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 4. informacje o zamówieniu publicznym

 5. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 6. informacje o zamówieniu publicznym

 7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych”.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 8. informacje o zamówieniu publicznym

 9. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (termin składania ofert: 20.03.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 10. informacje o zamówieniu publicznym

 11. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (termin składania ofert: 20.03.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 12. informacje o zamówieniu publicznym

 13. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi druku i dostawy plakatów oraz ulotek w ramach projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 14. informacje o zamówieniu publicznym

 15. Zapytanie Ofertowe dotyczące przygotowania biuletynu dla Seniora
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 16. informacje o zamówieniu publicznym

 17. Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 18. informacje o zamówieniu publicznym

 19. ZAPYTANIE OFERTOWE Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kalisza”.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 20. informacje o zamówieniu publicznym

 21. Tytuł zapytania: Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w podziale na 2 Części: Część 1: Sieci komputerowe i teleinformatyczne, Część 2: Obsługa oprogramowania do obrabiarek sterowanych numerycznie.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 22. informacje o zamówieniu publicznym

 23. Tytuł zapytania: Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” z zakresu Kosztorysowania w budownictwie.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 24. informacje o zamówieniu publicznym

 25. Tytuł zapytania: Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” z zakresu Programowania sterowników PLC "Inteligentne domy".
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 26. informacje o zamówieniu publicznym

 27. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców” (termin składania ofert do: 01.03.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 28. informacje o zamówieniu publicznym

 29. Dostawa i montaż współrzędnościowej maszyny pomiarowej dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99 (termin składania ofert: 25.02.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 30. informacje o zamówieniu publicznym

 31. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (ZMIANA terminu składania ofert na: 04.03.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 32. informacje o zamówieniu publicznym

 33. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej transportu publicznego, rowerowego i pieszego (termin składania ofert:19.02.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 34. informacje o zamówieniu publicznym

 35. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa i adaptacja lokali przy ul. Podgórze 2-4 na Dom Sąsiedzki w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców” w podziale na 3 Części (termin składania ofert: 13.02.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 36. informacje o zamówieniu publicznym

 37. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (ZMIANA terminu składania ofert: 11.02.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 38. informacje o zamówieniu publicznym

 39. UWAGA - WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMIESZCZANYCH W TYM MIEJSCU OGŁOSZEŃ W tym miejscu zamieszczane są informacje dotyczące przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach: negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o ocenę, zamówienia z wolnej ręki. W tych trybach ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje zamieszczania informacji o wszczęciu postępowania.
  [Typ: Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę]
 40. informacje o zamówieniu publicznymLiczba zamówień publicznych spełniające zadane kryteria filtrowania: 20


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 927 025 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 25 marzec 2019 o godz. 19:49   kontakt: agoral@um.kalisz.pl