Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


W dziale zamieszczane są informacje dotyczące przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach: negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o ocenę, zamówienia z wolnej ręki. W tych trybach ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje zamieszczania informacji o wszczęciu postępowania.

Dział Zamówień Publicznych w budowie
w chwili obecnej zapraszamy do ogłoszeń o zamówieniach publicznych po staremu - link


Zamówienia Publiczne wyszukujemy uzupełniając odpowiednie pola edycyjne parametry zamówień: typ zamówienia, rodzaj zamówienia lub słowo kluczowe wynikające z tytułu ogłoszenia.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie wszystkich zamówień publicznych.

 
 
 
 Rodzaj ogłoszenia:  Ogłoszenia aktualne,
 Wszystkie ogłoszenia.
 
 
 
 Typ zamówienia:  Dialog techniczny,
 Przetarg nieograniczony,
 Zapytanie ofertowe,
 Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę,
 Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamów. z art.4d ust. Pzp.
 
 
 
 Data zamówienia: 
 od: 

(dzień.miesiąc.rok)

 do: 

(dzień.miesiąc.rok)

 
 
 
 
 Słowo kluczowe

(tytuł ogłoszenia):

max. 160 znaków.

 
 
 

    


Opcje sortowania:

Sortuj według daty wprowadzenia:   RosnącoMalejąco
Liczba zamówień spełniające zadane kryteria filtrowania: 23 1. Dostawa krzeseł biurowych dla Urzędu Miasta Kalisza
  [Typ: Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę]
 2. informacje o zamówieniu publicznym

 3. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza zaprasza do złożenia oferty na: Oklejenie 6 autobusów KLA
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 4. informacje o zamówieniu publicznym

 5. Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 62
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 6. informacje o zamówieniu publicznym

 7. Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na Dostawę i montaż rolet okiennych dla Liceum Plastycznego przy ulicy Nowy Świat 13 w Kaliszu
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 8. informacje o zamówieniu publicznym

 9. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dot. wykonania fundamentu pod konstrukcję witacza w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 10. informacje o zamówieniu publicznym

 11. Zapytanie ofertowe na na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Dostawa i montaż urządzenia zabawowego na osiedlu Rajsków”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 12. informacje o zamówieniu publicznym

 13. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5a (BO).
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 14. informacje o zamówieniu publicznym

 15. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Kaliszu” -(termin składania ofert: 17.07.2019 do godz. 12:00.)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 16. informacje o zamówieniu publicznym

 17. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 18. informacje o zamówieniu publicznym

 19. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 12-18 i rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10, wraz z przeniesieniem istniejącego placu zabaw.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 20. informacje o zamówieniu publicznym

 21. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 22. informacje o zamówieniu publicznym

 23. Przygotowanie pakietu tzw. „Pudełka Życia”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 24. informacje o zamówieniu publicznym

 25. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 47 700 000,00 PLN
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 26. informacje o zamówieniu publicznym

 27. Bieżąca konserwacja i obsługa fontanny na Skwerze Sybiraków”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 28. informacje o zamówieniu publicznym

 29. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 30. informacje o zamówieniu publicznym

 31. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 32. informacje o zamówieniu publicznym

 33. Dostawa i montaż mebli do Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 w ramach zadania pn. „Centrum Aktywności Mieszkańców” w ramach projektu "Kalisz – kurs na rewitalizację" (termin składania ofert: 18.06.2019r.)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 34. informacje o zamówieniu publicznym

 35. "Dostawa odzieży i obuwia roboczego/ochronnego w ramach projektu pn. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA". Termin składania ofert: 07.06.2019r.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 36. informacje o zamówieniu publicznym

 37. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców’’ w podziale na 3 Części.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 38. informacje o zamówieniu publicznym

 39. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz opracowanie Indywidualnych Planów działania dla uczestników i uczestniczek projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA". (Termin składania ofert: 29.05.2019 r., do godz. 10.00.)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 40. informacje o zamówieniu publicznymLiczba zamówień publicznych spełniające zadane kryteria filtrowania: 23


1 2   Nastepna >>
od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 994 388 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 15 lipiec 2019 o godz. 22:45   kontakt: agoral@um.kalisz.pl