Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Rejestr zmian w Biuletynie - ogłoszenia 


LP Data wpisu Okres obowiązywania Rodzaj ogłoszenia Tytuł ogłoszenia Wprowadził Na podstawie
1.2022-05-252022-05-25
2030-05-25
Oferty inwestycyjneKaliska Strefa Inwestycyjna - pow. ok. 45 haGóral AleksanderWSR.7322.26.2022
2.2022-05-252022-05-25
2022-06-15
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaPodanie do publicznej informacji wykazu dotyczącego wynajęcia lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 49,84 m2, w budynku handlowym, parterowym, o powierzchni zabudowy 162 m2, położonym na nieruchomości w Kaliszu przy ul. Św. Michała 91, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 160 Dobrzec jako działka nr 331/2 o powierzchni 0,1016 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00064562/1, stanowiącej własność Skarbu PaństwaGóral AleksanderWGM.6845.03.0001.2022.AA
3.2022-05-252022-05-25
2022-06-08
wbua4Budowa budynku warsztatowo-magazynowego wraz z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 40-42.Góral AleksanderWBUA.6733.0023.2022
4.2022-05-242022-05-24
2022-06-07
wbua4Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej sieci oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Dobrzeckiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 16/2 (obręb 0041) oraz ul. Podmiejskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 24/22, 24/23, 24/24 (obręb 0041) i dz. nr 2/11 (obręb 0071) a także przy ul. Granicznej 52, ul. Granicznej 54 i ul. Granicznej 56-58, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 2/10, 2/17, 2/22 i 2/24 (obręb 0071). Góral AleksanderWBUA.6733.0022.2022
5.2022-05-242022-05-24
2022-05-31
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.), w dniach od 25 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. trwa narada koordynacyjna nr WGK.6630.01.22.2022, która będzie trwała do 31.05.2022 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.22.2022
6.2022-05-242022-05-24
2025-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 334/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboruGóral Aleksandere-mail
7.2022-05-242022-05-24
2025-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 337/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieżyGóral Aleksandere-mail
8.2022-05-242022-05-24
2025-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 338/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.Góral Aleksandere-mail
9.2022-05-242022-05-24
2025-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 339/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”Góral Aleksandere-mail
10.2022-05-242022-05-24
2025-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 335/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Góral Aleksandere-mail
11.2022-05-242022-05-24
2025-05-24
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 342/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
12.2022-05-242022-05-24
2022-06-06
Inne ogłoszeniaOgłoszenie o wydaniu postanowienia prostującego decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 65/35 obr. 72 znak WGM.6833.0005.2021.MGGóral AleksanderWGM.6833.0005.2021.MG
13.2022-05-242022-05-24
2025-05-24
Interpelacjews. przebudowy ul. Moniuszki w Kaliszu [Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Anna Ludwicka - Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym] Góral Aleksandere-mail
14.2022-05-232022-05-23
2022-06-22
Informacje Komunikaty TerminyZmiana siedziby Wydziału Geodezji i KartografiiGóral Aleksandere-mail
15.2022-05-202022-05-20
2022-06-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowisko „Budowa dwóch hal magazynowych wraz z częściami biurowymi oraz obiektami towarzyszącym i niezbędną infrastrukturą techniczną" projektowanego w Kaliszu przy ulicy Piwonickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych 7/3, 7/4, 8/9, 8/11, 8/13, 8/14, 9/15, 9/17, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 10/2, 18/5, 18/7 w obrębie ewidencyjnym 111 Zagorzynek Góral AleksanderWGOŚ.6220.0007.2022
16.2022-05-202022-05-20
2022-06-04
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoPREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Dobrzeckiej w Kaliszu” zlokalizowanego w Kaliszu, na działkach w obrębach ewidencyjnych 0153 Dobrzec, 041 Korczak i 043 Rogatka.Góral AleksanderWGOŚ.6220.0013.2021
17.2022-05-202022-05-20
2022-06-02
Inne ogłoszeniaOgłoszenie zawiadomienia w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 290/8 obr. 38 znak WGM.6833.0007.2021.MGGóral AleksanderWGM.6833.0007.2021.MG
18.2022-05-202022-05-20
2022-06-10
Konkursy ofert - zadania publicznePrezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 r.".Góral AleksanderWE.524.0001.2022
19.2022-05-192022-05-19
2025-05-22
Interpelacjews. rozebrania monumentów upamiętniających Armię Czerwoną i przeznaczenia ich elementów do stworzenia miejsca pamięci Polaków zabitych w latach 1937-1938 Góral Aleksandere-mail
20.2022-05-192022-05-19
2022-08-22
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji czynności egzekucyjnych w WF Góral AleksanderWO.210.0017.2022
21.2022-05-192022-05-19
2025-05-22
Interpelacjews. przesadzania drzew w KaliszuGóral Aleksandere-mail
22.2022-05-192022-05-19
2025-05-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 318/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu, nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wodnej 13.Góral Aleksandere-mail
23.2022-05-192022-05-19
2025-05-22
Interpelacjews. małego parku na osiedlu Dobrzec Góral Aleksandere-mail
24.2022-05-192022-05-19
2025-05-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 317/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu, nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99.Góral Aleksandere-mail
25.2022-05-192022-05-19
2025-05-22
Interpelacjews. poprawy stanu ciągów komunikacyjnych w Parku nad Krępicą Góral Aleksandere-mail
26.2022-05-192022-05-19
2025-05-22
Interpelacjews. skweru Eligiusza Kor-Walczaka Góral Aleksandere-mail
27.2022-05-192022-05-19
2025-05-22
Interpelacjews. placów zabaw na terenie miastaGóral Aleksandere-mail
28.2022-05-192022-05-19
2025-05-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 330/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanejGóral Aleksandere-mail
29.2022-05-192022-05-19
2025-05-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 331/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP z siedzibą w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
30.2022-05-192022-05-19
2025-05-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 332/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rokGóral Aleksandere-mail
31.2022-05-192022-05-19
2025-05-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 333/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnegoGóral Aleksandere-mail
32.2022-05-192022-05-19
2025-05-22
Interpelacjews. tworzenia nowych terenów zielonych w przestrzeni miejskiej Góral Aleksandere-mail
33.2022-05-192022-05-19
2022-06-03
Obwieszczenia mające wpływ na środowiskoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WGOŚ.6220.0011.2021 z dnia 21.10.2021 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji paliw płynnych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą” projektowanego w Kaliszu na działce nr ew. 17/47 (obręb 077 Dobrzec). Góral AleksanderWGOŚ.6220.0001.2022
34.2022-05-192022-05-20
2025-05-22
Interpelacjews. zawalonego muru przy Skwerze Inwalidów Wojennych cd.Góral Aleksandere-mail
35.2022-05-192022-05-19
2025-05-19
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 327/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.Góral Aleksandere-mail
36.2022-05-182022-05-18
2022-06-01
Informacje Komunikaty TerminyMija termin 2 raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholuGóral AleksanderWSSM.7340.5.4.2022
37.2022-05-182022-05-20
2022-06-03
wbua4Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w Kalisz w ul. Dobrzenieckiej i w ul. GranicznejGóral AleksanderWBUA.6733.0007.2022
38.2022-05-182022-05-19
2022-06-26
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dot. sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu, Główny Rynek 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.Góral AleksanderWGM.6840.01.0046.2020.RS
39.2022-05-182022-05-19
2022-05-26
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaInformacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy 3 Maja 5/29 w Kaliszu.Matecki MaciejWGM.6840.01.0045.2021.AD
40.2022-05-182022-05-20
2022-06-03
wbua4Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV kierunek Opatówek, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Piaszczystej 18/26 i 54b, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2/4, 2/6, 2/7 i 3/3 (obręb 0152)Góral AleksanderWBUA.6733.0017.2022
41.2022-05-182022-05-18
2022-06-02
wbua4Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Skalmierzyckiej, w ul. Nowy Świat oraz w ul. Handlowej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 60/2, 60/3, 60/4 (obręb 067) i 71/2 (obręb 068). Góral AleksanderWBUA.6733.0014.2022
42.2022-05-172022-05-17
2022-05-25
Narady koordynacyjne w WGiKUrząd Miasta Kalisza - Wydział Geodezji i Kartografii, uprzejmie informuje, że na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 t.j.), w dniach od 18 maja 2022 r. do 24 maja 2022 r. trwa narada koordynacyjna nr WGK.6630.01.21.2022, która będzie trwała do 24.05.2022 r.Góral AleksanderWGK.6630.01.21.2022
43.2022-05-172022-05-17
2022-08-17
Wyniki nabór w jednostkach Organizacyjnych Miasta
Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na zastępstwo na stanowisko Podinspektora ds. uzgodnień infrastruktury technicznej w Wydziale Uzgodnień Infrastruktury Technicznej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu ul. Złota 43, 62-800 Kalisz Góral AleksanderZPA.110.5.2022
44.2022-05-172022-05-17
2022-08-17
Wyniki naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Wyniki naboru
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta Góral AleksanderWo.210.0013.2022
45.2022-05-172022-05-18
2022-06-26
Dzierżawa, Sprzedaż nieruchomości Miasta KaliszaOgłoszenie i informacja o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Czarna Droga 13 i 15.Góral AleksanderWGM.6840.01.0011.2019.HM
46.2022-05-172022-05-17
2022-05-30
Nabór kandydatów na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych w WSO Góral AleksanderWO.210.0026.2022
47.2022-05-162022-05-16
2025-05-23
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący złożenia ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. (aktualna wersja)Góral AleksanderWSR.BR.526.1.2022
48.2022-05-162022-05-16
2025-05-16
Zarządzenie PrezydentaZarządzenie Nr 322/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. Góral Aleksandere-mail
49.2022-05-162022-05-16
2022-05-31
Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł nettoNaprawa ogrodzenia Skweru Inwalidów WojennychGrabowska AnnaWGOŚ.2710.0091.2022 D2022.05.00794
50.2022-05-162022-05-16
2025-05-23
Konkursy ofert - zadania publiczneKomunikat dotyczący złożenia ofert na realizację zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.Góral AleksanderWSR.BR.526.1.2022

kolejne >>   
[0 rok]    [2003 rok]    [2004 rok]    [2005 rok]    [2006 rok]    [2007 rok]    [2008 rok]    [2009 rok]    [2010 rok]    [2011 rok]    [2012 rok]    [2013 rok]    [2014 rok]    [2015 rok]    [2016 rok]    [2017 rok]    [2018 rok]    [2019 rok]    [2020 rok]    [2021 rok]    [2022 rok]   

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 219 244 razy, aktualnie na stronie przebywa: 15 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 26 maja 2022 o godz. 03:59   kontakt: agoral@um.kalisz.pl