Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Miasto Kalisz - Jednostki oświatowe
Jednostki oświatowe  


 1. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

  1.  I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka 
  2.  Adres:  ul. Grodzka 1 
    Dyrektor jednostki:  Urszula Janczar 
    tel/fax:  +48 62 7573403, 7572943   e-mail:  1lo@um.kalisz.pl 

     
    http://1lokalisz.nsbip.pl   3.  II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
  4.  Adres:  ul. Szkolna 5 
    Dyrektor jednostki:  Maria Żubrowska-Gil 
    tel/fax:  +48 62 7676657, 7573361   e-mail:  2lo@um.kalisz.pl 

     
    http://2lokalisz.nsbip.pl/pl   5.  III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
  6.  Adres:  ul. Kościuszki 10 
    Dyrektor jednostki:  Anna Narewska  
    tel/fax:  +48 62 7672036, 7672037   e-mail:  3lo@um.kalisz.pl 

     
    http://bip-kopernik.host56.com/   7.  IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego 
  8.  Adres:  ul. Widok 96a  
    Dyrektor jednostki:  Izabela Kotkowska 
    tel/fax:  +48 62 7668534, 7667976   e-mail:  4lo@um.kalisz.pl 

     
    http://www.4lokalisz.biposwiata.pl   9.  V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego  
  10.  Adres:  ul.Piskorzewie 6  
    Dyrektor jednostki:  Beata Szulc  
    tel/fax:  +48 62 5016161   e-mail:  5lo@um.kalisz.pl 

     
    5lo.bip.gov.pl   11.  Zespół Szkół Ekonomicznych  
  12.  Adres:  ul. Legionów 6  
    Dyrektor jednostki:  Agnieszka Korotczuk  
    tel/fax:  +48 62 5029444, 5029455   e-mail:  zse@um.kalisz.pl 

     
    http://www.bip.zsekalisz.wikom.pl/   13.  Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im.Janka Bytnara "Rudego" 
  14.  Adres:  ul. Wodna 11/13  
    Dyrektor jednostki:  Anna Piotrowska-Wągrocka  
    tel/fax:  +48 62 5016072, 5016056   e-mail:  zsgh@um.kalisz.pl 

     
    http://zsghkalisz.nsbip.pl/pl/   15.  Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
  16.  Adres:  ul. Rzemieślnicza 6  
    Dyrektor jednostki:  Janusz Matuszewski 
    tel/fax:  +48 62 7677650, 76665513  e-mail:  zspg2@um.kalisz.pl 

     
    http://www.zsp2kalisz.nsbip.pl/pl/   17.  Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica 
  18.  Adres:  ul. 3 Maja 18 
    Dyrektor jednostki:  Tomasz Stępniak  
    tel/fax:  +48 62 7575382   e-mail:  zss@um.kalisz.pl 

     
    http://www.zsskalisz.nsbip.pl/pl/   19.  Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych 
  20.  Adres:  ul. Częstochowska 99  
    Dyrektor jednostki:  Mariusz Pawlak 
    tel/fax:  +48 62 7533950, 7533960  e-mail:  zste@um.kalisz.pl 

     
    http://zstekalisz.nsbip.pl   21.  Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru 
  22.  Adres:  ul. Wąska 13 
    Dyrektor jednostki:  Agata Dziedzic 
    tel/fax:  tel.+48 62 5025061
   tel./fax +48 62 7667957 
    e-mail:  zs@um.kalisz.pl 

     
    http://zszkalisz.biposwiata.pl  2. Zespoły szkół

  1.  Zespół Szkół Nr 9  
    Szkoły:   - Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Pawła II - VII Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego


  2.  Adres:  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24  
    Dyrektor jednostki:  Aneta Justyńska 
    tel/fax:  +48 62 7685470, 7685480  e-mail:  zs9@um.kalisz.pl 

     
    http://www.gimnazjum9kalisz.nsbip.pl/pl/ 

 3. SZKOŁY PODSTAWOWE

  1.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja  
  2.  Adres:  ul. 3 Maja 16  
    Dyrektor jednostki:  Beata Zalewska  
    tel/fax:  +48 62 5018488, 5018499   e-mail:  sp1@um.kalisz.pl 

     
    http://www.sp1kalisz.nsbip.pl/pl   3.  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II  
  4.  Adres:  ul. Tuwima 4  
    Dyrektor jednostki:  Joanna Patrzykąt 
    tel/fax:  +48 62 7678942, 7678943  e-mail:  sp2@um.kalisz.pl 

     
    http://www.bip.sp2kalisz.wikom.pl   5.  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego  
  6.  Adres:  ul. Ciasna 16  
    Dyrektor jednostki:  Katarzyna Garnuszewska 
    tel/fax:  +48 62 7676747  e-mail:  sp3@um.kalisz.pl 

     
    http://gim2kalisz.szkolnybip.pl/   7.  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej 
  8.  Adres:  ul. Polna 17  
    Dyrektor jednostki:  Izabela Kurek 
    tel/fax:  +48 62 7662983  e-mail:  sp4@um.kalisz.pl 

     
    http://gimnazjumnr4kalisz.szkolnastrona.pl/bip   9.  Szkoła Podstawowa Nr 6 im. H. Sienkiewicza 
  10.  Adres:  ul. Chełmska 18  
    Dyrektor jednostki:  Donata Kamińska 
    tel/fax:  +48 62 7670229   e-mail:  sp6@um.kalisz.pl 

     
    http://sp6kalisz.nsbip.pl   11.  Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza 
  12.  Adres:  ul. Robotnicza 5  
    Dyrektor jednostki:  Violetta Urban 
    tel/fax:  +48 62 7574607, 7571771   e-mail:  sp7@um.kalisz.pl 

     
    http://sp7kalisz.biposwiata.pl/   13.  Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte  
  14.  Adres:  ul. Serbinowska 22a 
    Dyrektor jednostki:  Joanna Zmyślony  
    tel/fax:  +48 62 7646893  e-mail:  sp8@um.kalisz.pl 

     
    http://sp8kalisz.nbip.pl/sp8kalisz/   15.  Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej 
  16.  Adres:  ul. Żwirki i Wigury 13  
    Dyrektor jednostki:  Emil Jesiołowski 
    tel/fax:  +48 62 5021195   e-mail:  sp9@um.kalisz.pl 

     
    http://www.sp9.kalisz.pl/   17.  Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Marii Konopnickiej  
  18.  Adres:  ul. Karpacka 3  
    Dyrektor jednostki:  Beata Prus  
    tel/fax:  +48 62 5011727, 5011761   e-mail:  sp10@um.kalisz.pl 

     
    http://www.zsnr7.kalisz.pl/   19.  Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego  
  20.  Adres:  ul.Pomorska 7  
    Dyrektor jednostki:  Bogumiła Zimna  
    tel/fax:  +48 62 7602032   e-mail:  sp11@um.kalisz.pl 

     
    http://bipsp11kalisz.pl   21.  Szkoła Podstawowa Nr 12 im.księcia Bolesława Pobożnego  
  22.  Adres:  ul. Długosza 14  
    Dyrektor jednostki:  Małgorzata Gałczyńska  
    tel/fax:  +48 62 7574807, 7574863   e-mail:  sp12@um.kalisz.pl 

     
    http://sp12kalisz.biposwiata.pl/   23.  Szkoła Podstawowa Nr14 im.Władysława Broniewskiego  
  24.  Adres:  ul. Mickiewicza 11  
    Dyrektor jednostki:  Dagmara Zimoch 
    tel/fax:  +48 62 7661455   e-mail:  sp14@um.kalisz.pl 

     
    http://www.sp14kalisz.nsbip.pl/pl/   25.  Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 
  26.  Adres:  ul. Fabryczna 13-15  
    Dyrektor jednostki:  Agnieszka Wańka 
    tel/fax:  +48 62 7572898   e-mail:  sp16@um.kalisz.pl 

     
    http://www.sp16kalisz.szkolnastrona.pl/bip   27.  Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc – Rogozińskiego  
  28.  Adres:  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b  
    Dyrektor jednostki:  Kinga Pisula  
    tel/fax:  +48 62 7653433, 7649744   e-mail:  sp17@um.kalisz.pl 

     
    http://www.sp17.kalisz.pl/stronabip/   29.  Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego 
  30.  Adres:  ul. Podmiejska 9a  
    Dyrektor jednostki:  Aleksandra Stawicka 
    tel/fax:  +48 62 7531132, 5011121   e-mail:  sp18@um.kalisz.pl 

     
    http://www.bip.gimnazjum10.kalisz.pl/index2.php   31.  Szkoła Podstawowa Nr 19 
  32.  Adres:  ul. Budowlanych 2  
    Dyrektor jednostki:  Sylwia Baranowska 
    tel/fax:  +48 62 5032544   e-mail:  sp19@um.kalisz.pl 

     
    http://www.bip.zs11.eu/   33.  Szkoła Podstawowa Nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny  
  34.  Adres:  ul. Poznańska 79  
    Dyrektor jednostki:  Maria Figlak  
    tel/fax:  +48 62 7651282, 7651283  e-mail:  sp20@um.kalisz.pl 

     
    http://www.szkola.szpital.kalisz.szkolnybip.pl/   35.  Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka  
  36.  Adres:  ul. Sulisławicka 108 - 110 
    Dyrektor jednostki:  Beata Raczak  
    tel/fax:  +48 62 7623547   e-mail:  sp23@um.kalisz.pl 

     
    http://bipsp23kalisz.pl/ 

 4. PRZEDSZKOLA

  1.  Publiczne Przedszkole Nr 1  
  2.  Adres:  ul. Pułaskiego 52  
    Dyrektor jednostki:  Dorota Muszyńska 
    tel/fax:  +48 62 7575742   e-mail:  pp1@um.kalisz.pl 

     
    http://www.wikom.pl/bip.pp1kalisz/   3.  Publiczne Przedszkole Nr 9  
  4.  Adres:  ul. Handlowa 4  
    Dyrektor jednostki:  Agnieszka Przybyłowska  
    tel/fax:  +48 62 5030301, 5030350   e-mail:  pp9@um.kalisz.pl 

     
    www.pp9kalisz.nsbip.pl   5.  Publiczne Przedszkole Nr 12 im."Koszałka Opałka"  
  6.  Adres:  ul. Bankowa 5  
    Dyrektor jednostki:  Katarzyna Górowska  
    tel/fax:  +48 62 7573953   e-mail:  pp12@um.kalisz.pl 

     
    http://www.bip.pp12kalisz.wikom.pl/   7.  Publiczne Przedszkole Nr 18 "Chatka Puchatka" 
  8.  Adres:  ul. Serbinowska 5a  
    Dyrektor jednostki:  Magdalena Nowak  
    tel/fax:  +48 62 7532461, 7533050  e-mail:  pp18@um.kalisz.pl 

     
    http://www.bip.pp18kalisz.wikom.pl/   9.  Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi "Razem"  
  10.  Adres:  ul. Widok 98a  
    Dyrektor jednostki:  Henryka Mendyk  
    tel/fax:  +48 62 7532315   e-mail:  pp19@um.kalisz.pl 

     
    http://www.bip.pp19kalisz.wikom.pl/   11.  Publiczne Przedszkole Nr 20  
  12.  Adres:  ul. Chełmska 6  
    Dyrektor jednostki:  Mirosława Mazurowska  
    tel/fax:  +48 62 7670214   e-mail:  pp20@um.kalisz.pl 

     
    http://www.wikom.pl/bip.pp20kalisz   13.  Publiczne Przedszkole Nr 27 "Radość"  
  14.  Adres:  ul. Władysława Reymonta 29 
    Dyrektor jednostki:  Beata Kulawinek  
    tel/fax:  +48 62 7603991  e-mail:  pp27@um.kalisz.pl 

     
    http://www.bip.pp27kalisz.wikom.pl/   15.  Publiczne Przedszkole Nr 28 "Bajka"  
  16.  Adres:  ul. Cmentarna 1-3  
    Dyrektor jednostki:  Ilona Perlik  
    tel/fax:  +48 62 7644601   e-mail:  pp28@um.kalisz.pl 

     
    http://www.bip.pp28kalisz.wikom.pl/   17.  Publiczne Przedszkole Nr 30 "Krasnala Hałabały"  
  18.  Adres:  ul. Legionów 29  
    Dyrektor jednostki:  Izabela Szymańska  
    tel/fax:  +48 62 7536260  e-mail:  pp30@um.kalisz.pl 

     
    http://pp30kalisz.nsbip.pl/pl/ 

 5. ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE

  1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 
    Szkoły:   - Szkoła Podstawowa Nr 15 im.Szarych Szeregów
   - Publiczne Przedszkole Nr 21 im."Ekoludek"


  2.  Adres:  ul. Wykopaliskowa 45  
    Dyrektor jednostki:  Beata Knop 
    tel/fax:  +48 62 7663934, 7663903   e-mail:  zsp1@um.kalisz.pl 

     
    http://zsp1kalisz.nsbip.pl/pl/   3.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2  
    Szkoły:   - Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego
   - Publiczne Przedszkole Nr 22


  4.  Adres:  25 Pułku Artylerii 4-8  
    Dyrektor jednostki:  Jacek Konopczyński  
    tel/fax:  +48 62 7687119  e-mail:  zsp2@um.kalisz.pl 

     
    http://zspnr2kalisz.nsbip.pl/pl   5.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 
    Szkoły:   - Szkoła Podstawowa Nr 22 im.Józefa Piłsudskiego
   - Publiczne Przedszkole Nr 31


  6.  Adres:  ul. Św. Michała 1  
    Dyrektor jednostki:  Monika Karpisiewicz  
    tel/fax:  +48 62 7649185   e-mail:  zsp3@um.kalisz.pl 

     
    http://www.zsp3.szkolnybip.pl/   7.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4   
    Szkoły:   - Szkoła Podstawowa Nr 13
   - Publiczne Przedszkole Nr 4


  8.  Adres:  ul. Kordeckiego 34  
    Dyrektor jednostki:  Radosław Szczap 
    tel/fax:  +48 62 7663206   e-mail:  zsp4@um.kalisz.pl 

     
    http://sp13kalisz.bip.gov.pl/  

 6. POZOSTAŁE JEDNOSTKI OŚWIATOWE

  1.  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1  
  2.  Adres:  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b  
    Dyrektor jednostki:  Żaneta Kowalska 
    tel/fax:  +48 62 7640000, 7648045   e-mail:  ppp@um.kalisz.pl 

     
    http://www.bip.ppp1kalisz.wikom.pl/   3.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka 
  4.  Adres:  ul. Kordeckiego 17a  
    Dyrektor jednostki:  Małgorzata Anczykowska 
    tel/fax:  +48 62 5023390   e-mail:  sosw1@um.kalisz.pl 

     
    https://www.e-bip.org.pl/sosw1/   5.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK  
  6.  Adres:  ul.Kordeckiego 19  
    Dyrektor jednostki:  Katarzyna Hybś  
    tel/fax:  +48 62 5023555, 5023267   e-mail:  sosw2@um.kalisz.pl 

     
    http://os-w2kalisz.nsbip.pl/pl/   7.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu  
  8.  Adres:  ul. Handlowa 9  
    Dyrektor jednostki:  Marcin Szymczak 
    tel/fax:  +48 62 7571812, 7532247   e-mail:  ckuip@um.kalisz.pl 

     
    http://bip.ckuip.kalisz.pl/   9.  Młodzieżowy Dom Kultury  
  10.  Adres:  ul. Teatralna 3  
    Dyrektor jednostki:  Beata Paszak 
    tel/fax:  +48 62 7672521   e-mail:  mdk@um.kalisz.pl 

     
    http://www.mdkkalisz.nbip.pl/mdkkalisz   11.  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.Henryka Melcera  
  12.  Adres:  Plac Jana Pawła II 9  
    Dyrektor jednostki:  Maria Pawelec 
    tel/fax:  +48 62 7571686, 7664424  e-mail:  psm@um.kalisz.pl 

     
    http://bipkalisz.psm2011.vot.pl/ 

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 332 365 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 29 wrzesień 2020 o godz. 15:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl