Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

KOMUNIKAT TECHNICZNY

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W chwili obecnej trwa dostosowanie naszej strony Biuletynu Informacji Publicznej.Za utrudnienia przepraszamy.
Baner wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 2015

Elektroniczna skrzynka podawcza

Urząd Miejski w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032Komunikaty, Terminy, Informacje  


Zebranie wyborcze osiedla Tyniec
Prezydenta Miasta Kalisza Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów w jednostce pomocniczej Miasta Kalisza zwołuje w dniu 16 czerwca 2015r. w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej, ul. Żwirki i Wigury 13 ZEBRANIE WYBORCZE OSIEDLA TYNIEC w pierwszym terminie o godz. 18.00, w drugim terminie o godz. 18.30

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1789205

Informację wytworzył:    Katarzyna Wawrzyniak Data wytworzenia:   2015-05-22
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2015-05-25
Na stronie biuletynu od:   2015-05-25   do   2015-06-16
Na podstawie:   KRM.0020.0028.2015


Nabór przedstawicieli mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu ds. opracowania zasad konsultacji społecznych w Kaliszu

Prezydent Miasta Kalisza zaprasza do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania zasad konsultacji społecznych w Kaliszu przedstawicieli mieszkańców Kalisza oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Celem pracy Zespołu jest wspólne wypracowanie zasad organizowania i przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Kalisza oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a tym samym realizację zasady partycypacji społecznej poprzez zbieranie opinii i propozycji mieszkańców do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji w ważnych dla Kalisza sprawach.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać:
- mieszkańcy Kalisza – za pośrednictwem formularza wypełnionego i podpisanego przez osobę zgłaszającą się,
- organizacje pozarządowe – za pośrednictwem formularza wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji oraz przez osobę zgłaszaną do dnia 31 maja 2015 r. drogą elektroniczną – poprzez wysłanie skanu formularza na adres: jsibinski@um.kalisz.pl, lub przesłanie albo złożenie formularza w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a (I piętro, p. 120). Wybór osób do Zespołu spośród zgłoszonych kandydatur zostanie dokonany podczas spotkania:
- przedstawicieli organizacji pozarządowych – we wtorek 9 czerwca br. o godz. 17.00 w Villi Calisia, Al. Wolności 4,
- przedstawicieli mieszkańców – we wtorek 9 czerwca br. o godzinie 18.30 w Villi Calisia, Al. Wolności 4.
Podczas spotkania każdy z kandydatów będzie miał możliwość przedstawienia się i prezentacji swojej kandydatury (maks. 3 minuty). Po prezentacjach odbędzie się głosowanie – każdy z kandydatów będzie mógł oddać głos na maksymalnie 3 osoby spośród grona wszystkich kandydatów obecnych na spotkaniu. Kandydaci, którzy wysłali formularz zgłoszeniowy, lecz nie będą obecni na spotkaniu, nie zostaną wzięci pod uwagę w głosowaniu. Troje kandydatów z najwyższą liczbą głosów wejdzie w skład Zespołu. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez kandydatów przeprowadza się losowanie. W sytuacji, gdy wybrany kandydat zrezygnuje w trakcie prac Zespołu, kolejny kandydat z największą liczbą uzyskanych głosów zajmuje jego miejsce.
Zespół ds. opracowania zasad konsultacji społecznych rozpocznie pracę ok. 20 czerwca br. Praca zespołu odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego wspólnie przez członków Zespołu na pierwszym spotkaniu. Zakłada się, iż prace Zespołu trwać będą do końca października 2015r. W skład Zespołu oprócz przedstawicieli mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wejdą przedstawiciele samorządu osiedlowego, przedstawiciele Rady Miejskiej Kalisza oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta Kalisza wskazani w innym trybie.

PREZYDENT MIASTA KALISZA
/-/ Grzegorz Sapiński

Formularz mieszkańcy
Formularz NGO

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1789185

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2015-05-20
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2015-05-20
Na stronie biuletynu od:   2015-05-20   do   2015-06-01
Na podstawie:   pp2015.05.03671


31 maja mija termin uiszczenia drugiej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu przypomina, że 31 maja br. mija termin uiszczenia przez przedsiębiorców drugiej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w wyżej wymienionym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia . Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. W przypadku dokonywania płatności przelewem, za dzień wpłaty przyjmuje się datę złożenia dyspozycji przelewu do realizacji w wymaganym terminie, pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywany jest przelew.

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1789157

Informację wytworzył:    Katarzyna Ignasiak Data wytworzenia:   2015-05-11
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2015-05-11
Na stronie biuletynu od:   2015-05-11   do   2015-06-01
Na podstawie:   pp2015.05.03671


1 marca 2015 r. - nowe przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych które wprowadząnowe wzory formularzy , nowy wzór dowodu osobistego oraz zmieniąsposób obsługi interesantów Informacja szczegółowa - pobierz plik PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788905

Informację wytworzył:    Marek Graczyk Data wytworzenia:   2015-02-23
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2015-02-27
Na stronie biuletynu od:   2015-02-27   do   2016-03-10
Na podstawie:   e-mail


Złote Gody
W związku z przygotowywaniem wykazu jubilatów, którzy w 2015 roku będą obchodzić Jubileusz „Złotych Godów Małżeńskich” , Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu uprzejmie prosi pary małżeńskie, które posiadają stałe zameldowanie w Kaliszu a zawierały małżeństwo poza Kaliszem, o zgłoszenie się z aktem małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów -I piętro, pokój 40 . Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 62 5049783 lub 62 5049789.

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788382

Informację wytworzył:    Ewa Korach Data wytworzenia:   2014-09-29
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-09-29
Na stronie biuletynu od:   2014-09-29   do   2015-12-29
Na podstawie:   USC.1431.5.2014


Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków
Informacja o przeprowadzaniu czynności związanych z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków pobierz plik

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788054

Informację wytworzył:    Michał Marczak Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-06-18
Na stronie biuletynu od:   2014-06-18   do   2017-06-18
Na podstawie:   WGK.271.10.1.2014

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 20 stycznia 2015 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 038 663 razy, aktualnie na stronie przebywa: 8 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 30 maj 2015 o godz. 10:12   kontakt: umkalisz@um.kalisz.pl