Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna http://bip.gov.pl klawisze nawigacyjne o biuletynie Strona główna Strona www.kalisz.pl Wyszukuj po słowie: 
   
   
Baner wybory samorządowe 2014

Elektroniczna skrzynka podawcza

Urząd Miejski w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032Komunikaty, Terminy, Informacje  


MSIP wyborczy
Na portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Kalisza uruchomiony został serwis mapowy „Wybory samorządowe 2014”. Zawiera niezbędne informacje dotyczące adresów lokali wyborczych, obwodów do głosowania i poszczególnych okręgów. Na mapie znajduje się sporo informacji, które mogą ułatwić wyborcom akt głosowania. Na planie miasta wyświetlane są granice poszczególnych obwodów do głosowania z numerami i przyporządkowane im lokale wyborcze. W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej dostępna jest także wyszukiwarka. Można w niej wpisać konkretny adres posesji, by ustalić, w którym obwodzie powinien głosować zameldowany pod tym adresem obywatel. W tej opcji oprócz numerów okręgu i obwodu głosowania oraz jego adresu, wyświetlana jest także dodatkowa informacja dotycząca przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych czy możliwości głosowania korespondencyjnego. Serwis dostępny jest na portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Kalisza pod adresem
MSIP Wyborczy

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788536

Informację wytworzył:    Juliusz Kowalczyk Data wytworzenia:   2014-11-13
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-11-14
Na stronie biuletynu od:   2014-11-14   do   2014-11-30
Na podstawie:   e-mail


Baza danych obiektów topograficznych
Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013.383) informuję o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla obszaru Miasta Kalisza. Utworzona baza danych BDOT500 została zgłoszona do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, którą prowadzi Główny Geodety Kraju i został jej nadany jednolity identyfikator.

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788209

Informację wytworzył:    Michał Marczak Data wytworzenia:   2014-08-01
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-08-05
Na stronie biuletynu od:   2014-08-05   do   2014-12-31
Na podstawie:   PP2014.08.00978


Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków
Informacja o przeprowadzaniu czynności związanych z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków pobierz plik

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788054

Informację wytworzył:    Michał Marczak Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-06-18
Na stronie biuletynu od:   2014-06-18   do   2017-06-18
Na podstawie:   WGK.271.10.1.2014


Nowe możliwości komunikacji z Urzędem Miejskim w Kaliszu
Mając na celu realizację ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Urząd Miejski w Kaliszu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej "osobami uprawnionymi" oraz działający na ich rzecz członkowie rodzin lub inne osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi, mogą nawiązać kontakt z urzędem za pomocą:
tel. nr 62 5049796
tel. kom. nr 797502053 (SMS)
fax-u nr 62 5049796
poczty elektronicznej: boi@um.kalisz.pl
komunikatora internetowego: SKYPE pod adresem: umkalisz-boi
W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona będzie miała możliwość załatwienia sprawy korzystając z pomocy pracownika Urzędu pracującego w punkcie Informacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kaliszu zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 1a. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza, należy wcześniej powiadomić o tym Urząd Miejski w Kaliszu, za pomocą wskazanych wyżej środków komunikowania się.
Wszelkich informacji udziela pracownik, posługujący się SJM, pracujący w punkcie Informacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a.

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1785269

Informację wytworzył:    Kamil Gmur Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2012-03-30
Na stronie biuletynu od:   2012-03-30   do   2015-03-30
Na podstawie:   e-mail

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 15 września 2014 r.


od 25.09.2003 r. strona www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 2828865 razy,
ilość osób obecnie na stronie: 11