Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna http://bip.gov.pl klawisze nawigacyjne o biuletynie Strona główna Strona www.kalisz.pl Wyszukuj po słowie: 
   
   
Baner wybory samorządowe 2014

Elektroniczna skrzynka podawcza

Urząd Miejski w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032Komunikaty, Terminy, Informacje  


I N F O R M A C J A
Uprzejmie informujemy, że w Wigilię - 24 grudnia 2014r. - wydziały i biura Urzędu Miejskiego w Kaliszu będą czynne do godziny 14.00

Wydział Organizacyjny - Ignaszak Izabela

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788639

Informację wytworzył:    Wydział Organizacyjny - Izabela Ignaszak Data wytworzenia:   2014-12-17
Informację wprowadził:    Maciej Matecki   data wprowadzenia:   2014-12-17
Na stronie biuletynu od:   2014-12-17   do   2014-12-25
Na podstawie:   e-mail


Złote Gody
W związku z przygotowywaniem wykazu jubilatów, którzy w 2015 roku będą obchodzić Jubileusz „Złotych Godów Małżeńskich” , Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu uprzejmie prosi pary małżeńskie, które posiadają stałe zameldowanie w Kaliszu a zawierały małżeństwo poza Kaliszem, o zgłoszenie się z aktem małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów -I piętro, pokój 40 . Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 62 5049783 lub 62 5049789.

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788382

Informację wytworzył:    Ewa Korach Data wytworzenia:   2014-09-29
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-09-29
Na stronie biuletynu od:   2014-09-29   do   2015-12-29
Na podstawie:   USC.1431.5.2014


Baza danych obiektów topograficznych
Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013.383) informuję o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) dla obszaru Miasta Kalisza. Utworzona baza danych BDOT500 została zgłoszona do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, którą prowadzi Główny Geodety Kraju i został jej nadany jednolity identyfikator.

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788209

Informację wytworzył:    Michał Marczak Data wytworzenia:   2014-08-01
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-08-05
Na stronie biuletynu od:   2014-08-05   do   2014-12-31
Na podstawie:   PP2014.08.00978


Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków
Informacja o przeprowadzaniu czynności związanych z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków pobierz plik

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788054

Informację wytworzył:    Michał Marczak Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-06-18
Na stronie biuletynu od:   2014-06-18   do   2017-06-18
Na podstawie:   WGK.271.10.1.2014


Nowe możliwości komunikacji z Urzędem Miejskim w Kaliszu
Mając na celu realizację ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Urząd Miejski w Kaliszu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej "osobami uprawnionymi" oraz działający na ich rzecz członkowie rodzin lub inne osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi, mogą nawiązać kontakt z urzędem za pomocą:
tel. nr 62 5049796
tel. kom. nr 797502053 (SMS)
fax-u nr 62 5049796
poczty elektronicznej: boi@um.kalisz.pl
komunikatora internetowego: SKYPE pod adresem: umkalisz-boi
W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona będzie miała możliwość załatwienia sprawy korzystając z pomocy pracownika Urzędu pracującego w punkcie Informacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kaliszu zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 1a. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza, należy wcześniej powiadomić o tym Urząd Miejski w Kaliszu, za pomocą wskazanych wyżej środków komunikowania się.
Wszelkich informacji udziela pracownik, posługujący się SJM, pracujący w punkcie Informacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a.

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1785269

Informację wytworzył:    Kamil Gmur Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2012-03-30
Na stronie biuletynu od:   2012-03-30   do   2015-03-30
Na podstawie:   e-mail

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 15 września 2014 r.


od 25.09.2003 r. strona www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 2863854 razy,
ilość osób obecnie na stronie: 9