Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Komunikat techniczny

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W chwili obecnej trwa dostosowanie naszej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Urząd Miejski w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

LINK DO POLiŚ: Infrastruktura i Środowisko

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/287/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała zawierać będzie regulacje dotyczące trybu oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosków składanych o realizację na terenie Miasta Kalisza zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z rozdziałem 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.). Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać propozycje w zakresie uregulowań, jakie będzie obejmował projekt w terminie do dnia 9 lipca 2015 r. w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 120 lub na adres jsibinski@um.kalisz.pl .

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1789316

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2015-06-23
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2015-06-23
Na stronie biuletynu od:   2015-06-23   do   2015-07-09
Na podstawie:   e-mail


1 marca 2015 r. - nowe przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych które wprowadząnowe wzory formularzy , nowy wzór dowodu osobistego oraz zmieniąsposób obsługi interesantów Informacja szczegółowa - pobierz plik PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788905

Informację wytworzył:    Marek Graczyk Data wytworzenia:   2015-02-23
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2015-02-27
Na stronie biuletynu od:   2015-02-27   do   2016-03-10
Na podstawie:   e-mail


Złote Gody
W związku z przygotowywaniem wykazu jubilatów, którzy w 2015 roku będą obchodzić Jubileusz „Złotych Godów Małżeńskich” , Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu uprzejmie prosi pary małżeńskie, które posiadają stałe zameldowanie w Kaliszu a zawierały małżeństwo poza Kaliszem, o zgłoszenie się z aktem małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów -I piętro, pokój 40 . Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 62 5049783 lub 62 5049789.

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788382

Informację wytworzył:    Ewa Korach Data wytworzenia:   2014-09-29
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-09-29
Na stronie biuletynu od:   2014-09-29   do   2015-12-29
Na podstawie:   USC.1431.5.2014


Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków
Informacja o przeprowadzaniu czynności związanych z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków pobierz plik

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788054

Informację wytworzył:    Michał Marczak Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-06-18
Na stronie biuletynu od:   2014-06-18   do   2017-06-18
Na podstawie:   WGK.271.10.1.2014

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 04 lipca 2015 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 059 444 razy, aktualnie na stronie przebywa: 9 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 06 lipiec 2015 o godz. 17:43   kontakt: umkalisz@um.kalisz.pl