Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

KOMUNIKAT TECHNICZNY

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W chwili obecnej trwa dostosowanie naszej strony Biuletynu Informacji Publicznej.Za utrudnienia przepraszamy.
Baner wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 2015

Elektroniczna skrzynka podawcza

Urząd Miejski w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032Komunikaty, Terminy, Informacje  


1 marca 2015 r. - nowe przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustaw o ewidencji ludności i dowodach osobistych które wprowadząnowe wzory formularzy , nowy wzór dowodu osobistego oraz zmieniąsposób obsługi interesantów Informacja szczegółowa - pobierz plik PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788905

Informację wytworzył:    Marek Graczyk Data wytworzenia:   2015-02-23
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2015-02-27
Na stronie biuletynu od:   2015-02-27   do   2016-03-10
Na podstawie:   e-mail


Komunikat Urzędu Stanu Cywilnego
Z dniem 01 marca 2015r. zacznie obowiązywać nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1741 z późn. zm.) oraz nowe Rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Zgodnie z przepisami ww. Ustawy oraz przepisami Rozporządzeń wykonawczych do ustawy rejestracja stanu cywilnego będzie się odbywać w ramach jednolitej, cyfrowej Bazy Usług Stanu Cywilnego, do której dostęp będzie całkowicie online. Baza Usług Stanu Cywilnego ( BUSC ) będzie jednym z rejestrów Systemu Rejestrów Państwowych ( SRP ). System Rejestrów Państwowych będzie obsługiwany przez aplikację ŹRÓDŁO - program do edycji oraz przetwarzania danych gromadzonych w SRP.

Najważniejsze, najbardziej istotne zmiany to :

1.odpisy aktów stanu cywilnego lub zaświadczenia wydawane z rejestru stanu cywilnego będzie można uzyskać po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku ( w przypadku kiedy kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje księgę stanu cywilnego ) lub po upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku ( w przypadku kiedy kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje księgi stanu cywilnego),

2.akty stanu cywilnego oraz zaświadczenia będą wydawane z rejestru stanu cywilnego na nowych drukach, ściśle określonych w przepisach,

3.rejestracja noworodków będzie się odbywała na podstawie nowych druków tj. karty urodzenia i karty martwego urodzenia otrzymanych przez USC ze Szpitala – akt urodzenia dziecka będzie wydawany po przeniesieniu aktów stanu cywilnego (małżeństwa rodziców, urodzenia matki ) do rejestru stanu cywilnego ( termin otrzymania aktów uzgadniany indywidualnie z osobami zgłaszającymi urodzenie ) - możliwość uzyskania numeru PESEL noworodka przy sporządzeniu aktu urodzenia,

4.rejestracja zgonów będzie się odbywała na podstawie nowej karty zgonu wystawianej przez osobę uprawnioną ( szpital, pogotowie, lekarzy ),

5.po dokonaniu rejestracji urodzenia, małżeństwa, zgonu będzie wydawany, z urzędu, jeden bezpłatny odpis aktu stanu cywilnego – dodatkowe odpisy za opłatą,

Szczegółowe informacje o zmianach można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A - BOI lub pod nr telefonów 62 5049789, 5049782, 5049783, 5049749, 5049743 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - USC – Karty Usług Publicznych.

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788891

Informację wytworzył:    Ewa Korach Data wytworzenia:   2015-02-26
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2015-02-26
Na stronie biuletynu od:   2015-02-26   do   2015-05-26
Na podstawie:   e-mail


Złote Gody
W związku z przygotowywaniem wykazu jubilatów, którzy w 2015 roku będą obchodzić Jubileusz „Złotych Godów Małżeńskich” , Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu uprzejmie prosi pary małżeńskie, które posiadają stałe zameldowanie w Kaliszu a zawierały małżeństwo poza Kaliszem, o zgłoszenie się z aktem małżeństwa do Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów -I piętro, pokój 40 . Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 62 5049783 lub 62 5049789.

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788382

Informację wytworzył:    Ewa Korach Data wytworzenia:   2014-09-29
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-09-29
Na stronie biuletynu od:   2014-09-29   do   2015-12-29
Na podstawie:   USC.1431.5.2014


Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków
Informacja o przeprowadzaniu czynności związanych z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków pobierz plik

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788054

Informację wytworzył:    Michał Marczak Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-06-18
Na stronie biuletynu od:   2014-06-18   do   2017-06-18
Na podstawie:   WGK.271.10.1.2014

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 20 stycznia 2015 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 015 526 razy, aktualnie na stronie przebywa: 3 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 27 kwiecień 2015 o godz. 03:44   kontakt: umkalisz@um.kalisz.pl