Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Komunikat techniczny

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W chwili obecnej trwa dostosowanie naszej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Urząd Miejski w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

LINK DO POLiŚ: Infrastruktura i Środowisko

Komunikaty, Terminy, Informacje  


W Urzędzie Miejskim w Kaliszu funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych, które czynne jest w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 11.00 do 13.00. Biuro mieści się na parterze budynku „A” Urzędu Miejskiego przy ul.Kościuszki 1a w pokoju Nr 13. Kontakt telefoniczny w każdy dzień roboczy w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 62 5049772.
Zasady funkcjonowania Biura, w tym procedura przyjmowania na przechowanie rzeczy znalezionych oraz procedura wydawania rzeczy osobom uprawnionym, określone są Zarządzeniem Nr 283/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015r.


Termin III raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu


Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu przypomina, że 30 września br. mija termin uiszczenia przez przedsiębiorców trzeciej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W przypadku niedopełnienia do 30 września br. obowiązku dokonania opłaty - 3 raty w wymaganej wysokości, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia tego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie wniesie raty opłaty w wymaganej wysokości powiększonej o 30% rocznej opłaty. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. W przypadku dokonywania płatności przelewem, za dzień wpłaty przyjmuje się datę złożenia dyspozycji przelewu do realizacji w wymaganym terminie, pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywany jest przelew.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2016-09-20
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2016-09-21
Na stronie biuletynu od:   2016-09-21   do   2016-10-01
Na podstawie:   WSSM.7340.5.14.2016Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza: Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, stosownie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.). KOMUNIKAT SZCZEGÓŁY

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2016-09-14
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2016-09-19
Na stronie biuletynu od:   2016-09-19   do   2016-10-10
Na podstawie:   WSSM.526.7.2016


Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn


Badania w ramach miejskiego programu polityki zdrowotnej „Wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn” realizowanego w 2016 r., finansowanego z budżetu Miasta Kalisza. W ramach programu wykonywane będą: badania RTG na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Skierowania są przeznaczone tylko dla osób zamieszkałych w Kaliszu z roczników od 1998 i starszych. Badania wykonywane są przez Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Konsylium” przy ul. Podkowińskiego 2, 62-800 Kalisz - poniedziałek – czwartek od 9.00 do 20.00 - piątek od 9.00 do 15.00 nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Badania realizowane są w ramach miejskiego programu polityki zdrowotnej „Wczesnego Wykrywania Chorób Płuc u Kobiet i Mężczyzn” do 20 grudnia 2016r. lub wyczerpania limitu skierowań ( 666 badań).

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Tomasz Rogoziński Data wytworzenia:   2016-01-20
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2016-01-22
Na stronie biuletynu od:   2016-01-22   do   2016-12-31
Na podstawie:   WSSM 8030.3.8.2016


Nieodpłatna pomocy prawna dla mieszkańców Kalisza w 2016 r.


Komunikat o nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaliszu, w 2016 r. W załączniku szczegóły informacji:
Pobierz szczegóły informacji

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Tomasz Rogoziński Data wytworzenia:   2016-01-21
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2016-01-22
Na stronie biuletynu od:   2016-01-22   do   2016-12-31
Na podstawie:   WSSM 8032.47.2015/16


Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków


Informacja o przeprowadzaniu czynności związanych z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków pobierz plik

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Michał Marczak Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-06-18
Na stronie biuletynu od:   2014-06-18   do   2017-06-18
Na podstawie:   WGK.271.10.1.2014

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 10 lipca 2015 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 323 548 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 01 październik 2016 o godz. 22:34   kontakt: umkalisz@um.kalisz.pl