Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna http://bip.gov.pl klawisze nawigacyjne o biuletynie Strona główna Strona www.kalisz.pl Wyszukuj po słowie: 
   
   

Elektroniczna skrzynka podawcza

Urząd Miejski w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032Komunikaty, Terminy, Informacje  


Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków
Informacja o przeprowadzaniu czynności związanych z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków pobierz plik

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1788054

Informację wytworzył:    Michał Marczak
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-06-18
Na stronie biuletynu od:   2014-06-18   do   2017-06-18
Na podstawie:   WGK.271.10.1.2014


Nowe możliwości komunikacji z Urzędem Miejskim w Kaliszu
Mając na celu realizację ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) Urząd Miejski w Kaliszu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej "osobami uprawnionymi" oraz działający na ich rzecz członkowie rodzin lub inne osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi, mogą nawiązać kontakt z urzędem za pomocą:
tel. nr 62 5049796
tel. kom. nr 663522233 (SMS)
fax-u nr 62 5049796
poczty elektronicznej: boi@um.kalisz.pl
komunikatora internetowego: SKYPE pod adresem: umkalisz-boi
W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona będzie miała możliwość załatwienia sprawy korzystając z pomocy pracownika Urzędu pracującego w punkcie Informacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kaliszu zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 1a. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza, należy wcześniej powiadomić o tym Urząd Miejski w Kaliszu, za pomocą wskazanych wyżej środków komunikowania się.
Wszelkich informacji udziela pracownik, posługujący się SJM, pracujący w punkcie Informacji w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a.

      Drukuj ogłoszenie o numerze 1785269

Informację wytworzył:    Kamil Gmur
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2012-03-30
Na stronie biuletynu od:   2012-03-30   do   2015-03-30
Na podstawie:   e-mail

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 09 lipca 2014 r.


od 25.09.2003 r. strona www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 2658076 razy,
ilość osób obecnie na stronie: 7