Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Komunikat techniczny

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. W chwili obecnej trwa dostosowanie naszej strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Urząd Miejski w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

LINK DO POLiŚ: Infrastruktura i Środowisko

Komunikaty, Terminy, Informacje  


W Urzędzie Miejskim w Kaliszu funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych, które czynne jest w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 11.00 do 13.00. Biuro mieści się na parterze budynku „A” Urzędu Miejskiego przy ul.Kościuszki 1a w pokoju Nr 13. Kontakt telefoniczny w każdy dzień roboczy w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 62 5049772.
Zasady funkcjonowania Biura, w tym procedura przyjmowania na przechowanie rzeczy znalezionych oraz procedura wydawania rzeczy osobom uprawnionym, określone są Zarządzeniem Nr 283/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015r.


Powołanie Kaliskiej Rady Seniorów


Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza: w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
Uchwała zawierać będzie w szczególności uregulowania dotyczące nadania gminnej radzie seniorów statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków rady seniorów. Zgodnie z art. 5c ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446) gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz.239 z późn. zm.) mogą składać uwagi i propozycje w zakresie, jakie będzie obejmował projekt w terminie do dnia 6 maja 2016 roku w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 120 lub na adres wssm@um.kalisz.pl
Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVI/655/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1790770

Informację wytworzył:    Grzegorz Sapiński Data wytworzenia:   2016-04-20
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2016-04-22
Na stronie biuletynu od:   2016-04-22   do   2016-05-06
Na podstawie:   WSSM.0006.1.2016


Lista kandydatów do Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminu i miejsca przeprowadzenia konwencji wyborczej


Komunikat w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz terminu i miejsca przeprowadzenia konwencji wyborczej. Konwencja wyborcza, podczas której dokonany zostanie wybór spośród zgłoszonych kandydatów członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe odbędzie się w dniu 2 marca 2016 roku (środa) o godzinie 16.30 w Sali Recepcyjnej kaliskiego Ratusza, Główny Rynek 20. Szczegóły komunikatu:
Pobierz komunikat z dnia 12 lutego 2016 roku

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1790427

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2016-02-12
Na stronie biuletynu od:   2016-02-12   do   2016-05-12
Na podstawie:   e-mail


Wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn


Badania w ramach miejskiego programu polityki zdrowotnej „Wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn” realizowanego w 2016 r., finansowanego z budżetu Miasta Kalisza. W ramach programu wykonywane będą: badania RTG na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Skierowania są przeznaczone tylko dla osób zamieszkałych w Kaliszu z roczników od 1998 i starszych. Badania wykonywane są przez Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Konsylium” przy ul. Podkowińskiego 2, 62-800 Kalisz - poniedziałek – czwartek od 9.00 do 20.00 - piątek od 9.00 do 15.00 nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Badania realizowane są w ramach miejskiego programu polityki zdrowotnej „Wczesnego Wykrywania Chorób Płuc u Kobiet i Mężczyzn” do 20 grudnia 2016r. lub wyczerpania limitu skierowań ( 666 badań).

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1790326

Informację wytworzył:    Tomasz Rogoziński Data wytworzenia:   2016-01-20
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2016-01-22
Na stronie biuletynu od:   2016-01-22   do   2016-12-31
Na podstawie:   WSSM 8030.3.8.2016


Nieodpłatna pomocy prawna dla mieszkańców Kalisza w 2016 r.


Komunikat o nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaliszu, w 2016 r. W załączniku szczegóły informacji:
Pobierz szczegóły informacji

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1790328

Informację wytworzył:    Tomasz Rogoziński Data wytworzenia:   2016-01-21
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2016-01-22
Na stronie biuletynu od:   2016-01-22   do   2016-12-31
Na podstawie:   WSSM 8032.47.2015/16


Weryfikacja ewidencji gruntów i budynków


Informacja o przeprowadzaniu czynności związanych z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków pobierz plik

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1788054

Informację wytworzył:    Michał Marczak Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2014-06-18
Na stronie biuletynu od:   2014-06-18   do   2017-06-18
Na podstawie:   WGK.271.10.1.2014

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 10 lipca 2015 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 231 945 razy, aktualnie na stronie przebywa: 4 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 05 maj 2016 o godz. 01:04   kontakt: umkalisz@um.kalisz.pl