Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 24
Liczba pozycji: 469


181.Zarządzenie Nr 320/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Aliny Szapocznikow 17.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-320
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-320

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-11


182.Zarządzenie Nr 319/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-319
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-319

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-11


183.Zarządzenie Nr 318/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu, nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wodnej 13.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-318
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-318

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-19
Na stronie biuletynu od:   2022-05-19   do   2025-05-19
Data zarządzenia:   2022-05-11


184.Zarządzenie Nr 317/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu, nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-317
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-317

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-19
Na stronie biuletynu od:   2022-05-19   do   2025-05-19
Data zarządzenia:   2022-05-11


185.Zarządzenie Nr 316/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-316
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-316

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-11


186.Zarządzenie Nr 315/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-315
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-315

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-10


187.Zarządzenie Nr 314/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do wykonania czynności związanych ze zniszczeniem druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych stosowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-314
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-314

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-09


188.Zarządzenie Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-313
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-313

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-09


189.Zarządzenie Nr 312/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-312
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-312

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-09


190.Zarządzenie Nr 311/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-311
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-311

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-09


191.Zarządzenie Nr 310/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-310
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-310

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-06


192.Zarządzenie Nr 309/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-309
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-309

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-06


193.Zarządzenie Nr 308/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu informatycznego "Aplikacja dla Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-308
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-308

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-06


194.Zarządzenie Nr 307/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Kasztanowej nr 16, ul. Jodłowej nr 13 i ul. Jodłowej nr 15 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-307
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-307

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-06
Na stronie biuletynu od:   2022-05-06   do   2025-05-06
Data zarządzenia:   2022-05-06


195.ZARZĄDZENIE NR 303/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-303
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-303

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-06
Na stronie biuletynu od:   2022-05-06   do   2025-05-06
Data zarządzenia:   2022-05-05


196.Zarządzenie Nr 302/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-302
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-302

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-05
Na stronie biuletynu od:   2022-05-05   do   2025-05-05
Data zarządzenia:   2022-05-04


197.Zarządzenie Nr 301A/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-301A
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-301A

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-06
Na stronie biuletynu od:   2022-05-06   do   2025-05-06
Data zarządzenia:   2022-04-29


198.Zarządzenie Nr 301/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznego zespołu szkolno – przedszkolnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-301
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-301

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-29


199.Zarządzenie Nr 300/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Melcera w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-300
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-300

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-29


200.Zarządzenie nr 299/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-299
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-299

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-04-29


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 030 razy, aktualnie na stronie przebywa: 30 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 12 sierpnia 2022 o godz. 11:10   kontakt: agoral@um.kalisz.pl