Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji Publicznej

Baner wybory 2023

Baner referendum 2023


Urząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Komunikat


Komunikat Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przypomina, że 30 września br. mija termin uiszczenia przez przedsiębiorców trzeciej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednocześnie tut. Wydział informuje, że ze względu na przypadającą w dniu 30 września br. sobotę, Urząd jest nieczynny, a dokonywanie wpłat w kasach z zachowaniem terminu można dokonywać do 29 września br. (piątek) . W przypadku niedopełnienia do 30 września br. obowiązku dokonania opłaty - 3 raty w wymaganej wysokości, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia tego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie wniesie raty opłaty w wymaganej wysokości powiększonej o 30% rocznej opłaty. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. W przypadku dokonywania płatności przelewem, za dzień wpłaty przyjmuje się datę złożenia dyspozycji przelewu do realizacji w wymaganym terminie, pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywany jest przelew.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805922Drukuj ogłoszenie 1805922

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2023-09-27
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-27
Na stronie biuletynu od:   2023-09-27   do   2023-10-02
Na podstawie:   WSSM.7340.5.6.2023


Internet dla każdego!


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805890Drukuj ogłoszenie 1805890

Informację wytworzył:    Janusz Cieszyński - Minister Cyfryzacji Data wytworzenia:   2023-09-12
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2023-09-21
Na stronie biuletynu od:   2023-09-21   do   2024-09-20
Na podstawie:   e-mail


informacja o obowiązku przeprowadzania okresowej kontroli źródeł ogrzewania


pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1805880           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805880Drukuj ogłoszenie 1805880

Informację wytworzył:    Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2023-09-19
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-20
Na stronie biuletynu od:   2023-09-20   do   2023-12-31
Na podstawie:   e-mail


Informacja dla rolników dotycząca suszy


Informacja dla rolników dotycząca suszy

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1805653           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805653Drukuj ogłoszenie 1805653

Informację wytworzył:    Paweł Bąkowski Data wytworzenia:   2023-07-26
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-27
Na stronie biuletynu od:   2023-06-27   do   2023-12-31
Na podstawie:   WGOŚ.6181.0003.2023INFORMACJA
dnia 30 maja 2023 i 5 czerwca 2023 roku, odbędą się webinaria dotyczące systemu podatkowego w Polsce (programy w załączeniu).

  

Zarejestruj się: https://forms.office.com/e/iXbP2gs86w

  

Zarejestruj się: https://forms.office.com/e/https://forms.office.com/e/NA4v55Ne1N

Z poważaniem
Dyżurny WCZK Recepcja
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Wielkopolskiego


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805361Drukuj ogłoszenie 1805361

Informację wytworzył:    Dyżurny WCZK Recepcja Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego Data wytworzenia:   2023-05-26
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2023-05-26
Na stronie biuletynu od:   2023-05-26   do   2025-06-06
Na podstawie:   e-mail


INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH


PAKIET INFORMACJI DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
(dopłaty przed żniwami, darmowa pomocy przy wypełnianiu wniosków, IV Krajowe Dni Pola w Sielniku (3-5 czerwca 2023 r.))
Informacja dopłaty bezpośrednie
Informacja żniwa
Krajowe dni pola
PAKIET INFORMACJI DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH - archiwum zip

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805282Drukuj ogłoszenie 1805282

Informację wytworzył:    Naczelnik WGOS - Paweł Bąkowski Data wytworzenia:   2023-05-15
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-17
Na stronie biuletynu od:   2023-05-17   do   2025-05-17
Na podstawie:   e-mail


Podział Miasta Kalisza na stałe obwody głosowania


POSTANOWIENIE NR 120/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kalisza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1805192           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805192Drukuj ogłoszenie 1805192

Informację wytworzył:    Adam Plichta Data wytworzenia:   2023-04-28
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2024-08-28
Na podstawie:   DKL. 532.1.2023


Podział Miasta Kalisza na okręgi wyborcze


POSTANOWIENIE NR 119/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Kalisza do stanu faktycznego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1805193           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805193Drukuj ogłoszenie 1805193

Informację wytworzył:    Adam Plichta Data wytworzenia:   2023-04-28
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2024-05-02
Na podstawie:   DKL. 532.1.2023


Uwaga - Nowe rachunki bankowe


Od 01.01.2023 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Kalisza.
Wykaz rachunków dostępny na stronie www.bip.kalisz.pl od 02.01.2023 roku w zakładce "Rachunki bankowe".

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804505Drukuj ogłoszenie 1804505

Informację wytworzył:    Agnieszka Gościńska Data wytworzenia:   2022-12-30
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-30
Na stronie biuletynu od:   2022-12-30   do   2023-12-30
Na podstawie:   e-mail


Wysokość cen i opłat za usługi "Czyste miasto Czysta gmina" od 1 stycznia 2023 r.


Wysokość cen i opłat za usługi "Czyste miasto Czysta gmina" od 1 stycznia 2023 r. http://czystemiasto.pl/files/uchwaly/2022/73.pdf

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1804296           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804296Drukuj ogłoszenie 1804296

Informację wytworzył:    Jan Kłysz Data wytworzenia:   2022-11-17
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-15
Na stronie biuletynu od:   2022-11-23   do   2023-12-23
Na podstawie:   e-mail


Informacja o stanowisku kaliskiego samorządu w sprawie kolejowych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego


Szanowni Państwo,w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowego dla budowy linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz - Pleszew – Poznań przedstawiam w załącznikach uwagi Miasta Kalisza do zaprezentowanych przez Państwa wariantów linii kolei dużych prędkości na obszarze Kalisza oraz propozycje ich najbardziej optymalnego, naszym zdaniem, przebiegu.

Miastu Kalisz zależy bowiem na wypracowaniu takiego przebiegu linii kolei dużych prędkości, który z jednej strony będzie dla miasta dużym impulsem rozwojowym, z drugiej natomiast w możliwie największym stopniu ograniczy ewentualne wywłaszczenia i wyburzenia nieruchomości, których perspektywa rodzi ogromne, w pełni zrozumiałe, emocje i protesty mieszkańców.

Obecnie żaden z czterech zaproponowanych na stronie cpk.pl wariantów przebiegu linii kolei dużych prędkości przez Kalisz nie jest możliwy do zaakceptowania. Możliwa jest jednak ich modyfikacja w taki sposób, aby zachować spójność urbanistyczną miasta, ograniczyć wywłaszczenia i wyburzenia do minimum i jednocześnie efektywnie zlokalizować dworzec, który pozwoli pasażerom w pełni wykorzystać potencjał kolei dużych prędkości.

Uprzejmie proszę o pozytywne odniesienie się do przedłożonych uwag i propozycji.Pismo Prezydenta Miasta Kalisza do spółek CPK i BFF wraz z sugerowanymi uwagami czytaj

Czytaj również na Portalu Miasta Kalisza https://www.kalisz.pl
Z wyrazami szacunku

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
/-/
Krystian Kinastowski


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804235Drukuj ogłoszenie 1804235

Informację wytworzył:    Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2022-11-10
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-10
Na stronie biuletynu od:   2022-11-10   do   2023-11-10
Na podstawie:   


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA dla Mieszkańców Kalisza - po aktualizacji

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801462           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801462Drukuj ogłoszenie 1801462

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   2021-07-27
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-08-28
Na podstawie:   WSSM.5380.4.2021


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1800851           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800851Drukuj ogłoszenie 1800851

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2021-03-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-26
Na stronie biuletynu od:   2021-03-29   do   2031-03-29
Na podstawie:   
Elektroniczna skrzynka podawcza

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 13 kwietnia 2023 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 150 556 razy, aktualnie na stronie przebywa: 46 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 01 października 2023 o godz. 14:47   kontakt: agoral@um.kalisz.pl