Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji PublicznejUrząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Godziny pracy Urzędu Miasta Kalisza:


Godziny pracy Urzędu Miasta Kalisza:

Od dnia 4.05.2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Biuro Obsługi Interesanta, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a w poniedziałki czynne do godziny 17.00.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800780Drukuj ogłoszenie 1800780

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2021-03-19
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-19
Na stronie biuletynu od:   2021-03-19   do   2022-03-31
Na podstawie:   e-mail


Komunikat - pozwolenia na sprzedaż alkoholu


Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przypomina, że 31 stycznia br. (poniedziałek) mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 rok (oddzielnie dla poszczególnych napojów alkoholowych – zezwolenia A,B,C) oraz uiszczenia przez przedsiębiorców pierwszej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wprowadzenia Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza zakazu swobodnego wstępu mieszkańców do budynków Urzędu Miasta Kalisza, ww. oświadczenia należy złożyć w okienku nr 24 w Biurze Obsługi Interesanta, za pośrednictwem operatora pocztowego bądź poprzez platformę e-PUAP. Jednocześnie tut. Wydział informuje, że ze względu na przypadającą w dniu 31 stycznia br. niedzielę, Urząd jest nieczynny, a składanie oświadczeń oraz dokonywanie wpłat w kasach z zachowaniem terminu można dokonywać do 29 stycznia br.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: W przypadku niedopełnienia w ww. terminie obowiązku złożenia oświadczenia, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 157,50 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 157,50 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 630,00 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W przypadku niedopełnienia do 31 stycznia br. obowiązku dokonania opłaty – 1 raty w wymaganej wysokości, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia tego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie wniesie raty opłaty w wymaganej wysokości powiększonej o 30% rocznej opłaty.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W przypadku dokonywania płatności przelewem, za dzień wpłaty przyjmuje się datę złożenia dyspozycji przelewu do realizacji w wymaganym terminie, pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywany jest przelew.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1802604           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802604Drukuj ogłoszenie 1802604

Informację wytworzył:    Tomasz Rogoziński Data wytworzenia:   2022-01-27
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-28
Na stronie biuletynu od:   2022-01-28   do   2022-02-01
Na podstawie:   WSSM.7340.5.1.2022


Zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.


Zarządzenie Nr 45/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1802582           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802582Drukuj ogłoszenie 1802582

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2022-01-27
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2022-12-25
Na podstawie:   e-mail


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA dla Mieszkańców Kalisza - po aktualizacji

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801462           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801462Drukuj ogłoszenie 1801462

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   2021-07-27
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-08-28
Na podstawie:   WSSM.5380.4.2021


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1800851           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800851Drukuj ogłoszenie 1800851

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2021-03-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-26
Na stronie biuletynu od:   2021-03-29   do   2031-03-29
Na podstawie:   


Powołany Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza


Ratusz - choinka Informujemy, że Prezydent Miasta Kalisza wyznaczył na funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza pana Janusza Sibińskiego – zastępcę naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Kontakt do koordynatora:
• telefon: +48 62 7654486
• e-mail: jsibinski@um.kalisz.pl


Podstawa prawna:
- art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.);
- Zarządzenie Nr 551/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800521Drukuj ogłoszenie 1800521

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2021-02-03
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-03
Na stronie biuletynu od:   2021-02-03   do   2023-02-03
Na podstawie:   e-mail


Ważne strony dla Mieszkańców


Poradnik Interesanta
Zachęcamy Naszych Mieszkańców do korzystania z serwisu. Serwis umożliwia zapoznanie z usługami Urzędu oraz ułatwia przygotowanie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy. Zamieszczone karty - poszczególne części poradnika zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw. Korzystając z nich, można zaoszczędzić czas na czasami zbędnych wizytach lub telefonach. Gotowe wzory pism uzupełnione o informacje i dane dotyczące konkretnej już sprawy mogą po wydrukowaniu zostać złożone w odpowiednich punktach lub przesłane pocztą w celu nadania im biegu.
Stan załatwianych spraw
Pod wskazanymi numerami telefonów można sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy w poszczególnych wydziałach.
Skrzynka e-puap
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Kalisza (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zakres użytkowych dokumentów - lista załatwianych spraw za pomocą ePUAP

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799603Drukuj ogłoszenie 1799603

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-09-10
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-10
Na stronie biuletynu od:   2020-09-10   do   2023-09-10
Na podstawie:   e-mail


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza
Załącznik do zarządzenia Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r.
szczegóły pobierz plik zarządzenia prezydenta

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798536Drukuj ogłoszenie 1798536

Informację wytworzył:    Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2020-02-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-18
Na stronie biuletynu od:   2020-02-18   do   2023-02-18
Na podstawie:   Zarządzenie z 13 lutego 2020
Elektroniczna skrzynka podawcza

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 06 grudnia 2021 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 776 163 razy, aktualnie na stronie przebywa: 31 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 29 stycznia 2022 o godz. 09:07   kontakt: agoral@um.kalisz.pl