Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Pliki do pobrania  

Rok 2019  

Formularze obowiązujące od 1 lipca 2019 r. i są składane w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 roku.   
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek rolny (DR-1)
* pdf_ikonka Deklarcja na podatek leśny (DL-1)
* pdf_ikonka Informacja o gruntach (IR-1)
* pdf_ikonka Informacja o lasach (IL-1)
* pdf_ikonka  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (ZIR-3)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (ZIL-3)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
* pdf_ikonka Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN-3)
pdf_ikonka formularze podatkowe obowiązujące od - 01.07.2019 r.
Data ostatniej aktualizacji: 02 lipca 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.2.2019.3023.0001.2019
informację wytworzyła: Krystyna Frąckowiak

pdf_ikonka Zestaw tabel do informacji o stanie mienia - 18.02.2019 r.
Data ostatniej aktualizacji: 18 lutego 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WGM.3023.0001.2019.AOŚ
informację wytworzyła: Iwona Kasprzak

PODATKI I OPŁATY - Formularze PDF i DOC
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
* pdf_ikonka Załącznik do deklaracji dt-1 (dt-1a)
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości PDF
* doc_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości DOC
* pdf_ikonka wzór wykazu budynków PDF
* pdf_ikonka wzór wykazu budynków DOC
* pdf_ikonka wzór wykazu budowli PDF
* pdf_ikonka wzór wykazu budowli DOC
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek rolny PDF
* doc_ikonka Deklaracja na podatek rolny DOC
* pdf_ikonka Deklaracja na podatek leśny PDF
* doc_ikonka Deklaracja na podatek leśny DOC
* pdf_ikonkaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
* doc_ikonkaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
* pdf_ikonka Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych PDF
* doc_ikonka Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych DOC
* pdf_ikonka Informacja o gruntach PDF
* doc_ikonka Informacja o gruntach DOC
* pdf_ikonka Informacja o lasach PDF
* doc_ikonka Informacja o lasach DOC

Data ostatniej aktualizacji: 16 stycznia 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.2.2018
informację wytworzyła: Aneta OchockaRok 2018  

pdf_ikonkaSprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami w 2017r. (z 6 lipca 2018 r.)
pdf_ikonkaZestaw tabel do informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu wg stanu na dzień 31.12.2017r.
pdf_ikonka Wniosek / zmiana wniosku* o uruchomienie usługi powiadamiania za pośrednictwem SMS o zbliżającym się terminie płatności i zaległościach w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportu i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PODATKI I OPŁATY - Formularze PDF i DOC
pdf_ikonka Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
pdf_ikonka Załącznik do deklaracji dt-1 (dt-1a)
pdf_ikonkaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
pdf_ikonkaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
pdf_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości PDF
doc_ikonka Deklaracja na podatek od nieruchomości DOC
pdf_ikonka wzór wykazu budynków PDF
pdf_ikonka wzór wykazu budynków DOC
pdf_ikonka wzór wykazu budowli PDF
pdf_ikonka wzór wykazu budowli DOC
pdf_ikonka Deklaracja na podatek rolny PDF
doc_ikonka Deklaracja na podatek rolny DOC
pdf_ikonka Deklaracja na podatek leśny PDF
doc_ikonka Deklaracja na podatek leśny DOC
pdf_ikonka Informacja o gruntach PDF
doc_ikonka Informacja o gruntach DOC
pdf_ikonka Informacja o lasach PDF
doc_ikonka Informacja o lasach DOC
pdf_ikonka Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych PDF
doc_ikonka Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych DOC

Data ostatniej aktualizacji: 02 stycznia 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WF-RWPIO.144.3.2017
informację wytworzyła: Aneta OchockaArchiwum  

Archiwum plików z lat 2005-2017

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 043 291 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 16 październik 2019 o godz. 07:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl