Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji PublicznejUrząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  INFORMACJA
dnia 30 maja 2023 i 5 czerwca 2023 roku, odbędą się webinaria dotyczące systemu podatkowego w Polsce (programy w załączeniu).

  

Zarejestruj się: https://forms.office.com/e/iXbP2gs86w

  

Zarejestruj się: https://forms.office.com/e/https://forms.office.com/e/NA4v55Ne1N

Z poważaniem
Dyżurny WCZK Recepcja
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Wielkopolskiego


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805361Drukuj ogłoszenie 1805361

Informację wytworzył:    Dyżurny WCZK Recepcja Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego Data wytworzenia:   2023-05-26
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2023-05-26
Na stronie biuletynu od:   2023-05-26   do   2025-06-06
Na podstawie:   e-mail


INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH


PAKIET INFORMACJI DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH
(dopłaty przed żniwami, darmowa pomocy przy wypełnianiu wniosków, IV Krajowe Dni Pola w Sielniku (3-5 czerwca 2023 r.))
Informacja dopłaty bezpośrednie
Informacja żniwa
Krajowe dni pola
PAKIET INFORMACJI DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH - archiwum zip

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805282Drukuj ogłoszenie 1805282

Informację wytworzył:    Naczelnik WGOS - Paweł Bąkowski Data wytworzenia:   2023-05-15
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-17
Na stronie biuletynu od:   2023-05-17   do   2025-05-17
Na podstawie:   e-mail


Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego


Rolnictwo jest jednym z filarów polskiej gospodarki, dlatego tak ważne jest, by producenci rolni mieli dostęp do wszelkich informacji, które pozwolą im z sukcesami rozwijać tę branżę.
Jako wojewoda wielkopolski doceniam solidność i doświadczenie producentów rolnych z terenu naszego województwa. Wierzę, że uczestnicząc w Krajowych Dniach Pola, korzystając z doradztwa rolniczego i różnych form wsparcia, zyskają możliwość poznania i wdrożenia w gospodarstwach kolejnych, nowatorskich i opłacalnych rozwiązań.

Z poważaniem
Wojewoda Wielkopolski
Michał Zieliński

  

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805270Drukuj ogłoszenie 1805270

Informację wytworzył:    Wojewoda Wielkopolski - Michał Zieliński< Data wytworzenia:   2023-05-11
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2023-05-15
Na stronie biuletynu od:   2023-05-11   do   2023-07-01
Na podstawie:   e-mail


Sprzedaż preferencyjnego węgla kamiennego do 31 lipca 2023 r.


Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Miasto Kalisz informuje o końcowej sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) do dnia 31 lipca 2023 r., z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

1) Termin składania wniosków o zakup paliwa stałego: do 30 czerwca 2023 r.
2) Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:
- miał: 9,35 Mg
- orzech: 0,375 Mg
3) Cena za tonę paliwa stałego (węgla kamiennego): 1.500,00 zł
4) Brak limitu ilościowego przy zakupie węgla kamiennego.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805238Drukuj ogłoszenie 1805238

Informację wytworzył:    Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2023-05-10
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-11
Na stronie biuletynu od:   2023-05-11   do   2023-07-31
Na podstawie:   e-mail


Podział Miasta Kalisza na stałe obwody głosowania


POSTANOWIENIE NR 120/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kalisza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1805192           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805192Drukuj ogłoszenie 1805192

Informację wytworzył:    Adam Plichta Data wytworzenia:   2023-04-28
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2024-05-02
Na podstawie:   DKL. 532.1.2023


Podział Miasta Kalisza na okręgi wyborcze


POSTANOWIENIE NR 119/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Miasta Kalisza do stanu faktycznego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1805193           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805193Drukuj ogłoszenie 1805193

Informację wytworzył:    Adam Plichta Data wytworzenia:   2023-04-28
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2024-05-02
Na podstawie:   DKL. 532.1.2023


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie kwalifikacji wojskowej


Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1805001           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805001Drukuj ogłoszenie 1805001

Informację wytworzył:    Ewa Koszyczarek Data wytworzenia:   2023-03-28
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-03-29
Na stronie biuletynu od:   2023-03-29   do   2023-07-21
Na podstawie:   e-mail


Uwaga - Nowe rachunki bankowe


Od 01.01.2023 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Kalisza.
Wykaz rachunków dostępny na stronie www.bip.kalisz.pl od 02.01.2023 roku w zakładce "Rachunki bankowe".

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804505Drukuj ogłoszenie 1804505

Informację wytworzył:    Agnieszka Gościńska Data wytworzenia:   2022-12-30
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-12-30
Na stronie biuletynu od:   2022-12-30   do   2023-12-30
Na podstawie:   e-mail


Wysokość cen i opłat za usługi "Czyste miasto Czysta gmina" od 1 stycznia 2023 r.


Wysokość cen i opłat za usługi "Czyste miasto Czysta gmina" od 1 stycznia 2023 r. http://czystemiasto.pl/files/uchwaly/2022/73.pdf

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1804296           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804296Drukuj ogłoszenie 1804296

Informację wytworzył:    Jan Kłysz Data wytworzenia:   2022-11-17
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-15
Na stronie biuletynu od:   2022-11-23   do   2023-12-23
Na podstawie:   e-mail


Informacja o stanowisku kaliskiego samorządu w sprawie kolejowych inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego


Szanowni Państwo,w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi Studium techniczno-ekonomicznośrodowiskowego dla budowy linii kolejowej nr 85 Sieradz – Kalisz - Pleszew – Poznań przedstawiam w załącznikach uwagi Miasta Kalisza do zaprezentowanych przez Państwa wariantów linii kolei dużych prędkości na obszarze Kalisza oraz propozycje ich najbardziej optymalnego, naszym zdaniem, przebiegu.

Miastu Kalisz zależy bowiem na wypracowaniu takiego przebiegu linii kolei dużych prędkości, który z jednej strony będzie dla miasta dużym impulsem rozwojowym, z drugiej natomiast w możliwie największym stopniu ograniczy ewentualne wywłaszczenia i wyburzenia nieruchomości, których perspektywa rodzi ogromne, w pełni zrozumiałe, emocje i protesty mieszkańców.

Obecnie żaden z czterech zaproponowanych na stronie cpk.pl wariantów przebiegu linii kolei dużych prędkości przez Kalisz nie jest możliwy do zaakceptowania. Możliwa jest jednak ich modyfikacja w taki sposób, aby zachować spójność urbanistyczną miasta, ograniczyć wywłaszczenia i wyburzenia do minimum i jednocześnie efektywnie zlokalizować dworzec, który pozwoli pasażerom w pełni wykorzystać potencjał kolei dużych prędkości.

Uprzejmie proszę o pozytywne odniesienie się do przedłożonych uwag i propozycji.Pismo Prezydenta Miasta Kalisza do spółek CPK i BFF wraz z sugerowanymi uwagami czytaj

Czytaj również na Portalu Miasta Kalisza https://www.kalisz.pl
Z wyrazami szacunku

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
/-/
Krystian Kinastowski


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804235Drukuj ogłoszenie 1804235

Informację wytworzył:    Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2022-11-10
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-10
Na stronie biuletynu od:   2022-11-10   do   2023-11-10
Na podstawie:   


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA dla Mieszkańców Kalisza - po aktualizacji

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801462           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801462Drukuj ogłoszenie 1801462

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   2021-07-27
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-08-28
Na podstawie:   WSSM.5380.4.2021


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1800851           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800851Drukuj ogłoszenie 1800851

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2021-03-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-26
Na stronie biuletynu od:   2021-03-29   do   2031-03-29
Na podstawie:   


Ważne strony dla Mieszkańców


Poradnik Interesanta
Zachęcamy Naszych Mieszkańców do korzystania z serwisu. Serwis umożliwia zapoznanie z usługami Urzędu oraz ułatwia przygotowanie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy. Zamieszczone karty - poszczególne części poradnika zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw. Korzystając z nich, można zaoszczędzić czas na czasami zbędnych wizytach lub telefonach. Gotowe wzory pism uzupełnione o informacje i dane dotyczące konkretnej już sprawy mogą po wydrukowaniu zostać złożone w odpowiednich punktach lub przesłane pocztą w celu nadania im biegu.
Stan załatwianych spraw
Pod wskazanymi numerami telefonów można sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy w poszczególnych wydziałach.
Skrzynka e-puap
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Kalisza (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zakres użytkowych dokumentów - lista załatwianych spraw za pomocą ePUAP

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799603Drukuj ogłoszenie 1799603

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-09-10
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-10
Na stronie biuletynu od:   2020-09-10   do   2023-09-10
Na podstawie:   e-mail
Elektroniczna skrzynka podawcza

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 13 kwietnia 2023 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 879 768 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 06 czerwca 2023 o godz. 04:15   kontakt: agoral@um.kalisz.pl