Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2019  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem petycji.
Pobierz dokument PDF

informacje wytworzył: 25 października 2019 roku - Marcin Pługowski wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 25 października 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail1

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Kalisz dla osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Kaliszu.

Data
złożenia petycji

08.04.2019 r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Polski Instytut Prawa Głuchych

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf

Przebieg postępowania

08.04 2019 r. nastąpiło przekazanie korespondencji do Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Kancelaria Ogólna Nr Kor. PP2019.04.0.4256), następnie 10.04.2019 r. przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (l.dz. 5176). Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

10.04.2019 r. przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (l.dz. 5176).
15.04 2019 r. Zamieszczenie petycji w BIP.
Odpowiedź została udzielona w piśmie ne WKM.500.51.2019 z dnia 06.05.2019 r. SKAN odpowiedzi

2

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie wprowadzenia w życie w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Data
złożenia petycji

29.07.2019 r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza uzupełnieniem do petycji wniesiono aby sprawą zajęła się Rada Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf


Skan uzupełnienia petycji - plik.pdf


Przebieg postępowania

30.07.2019 r. nastąpiło przekazanie korespondencji do Prezydenta,
31.07.2019 r. przekazano do Wydziału Organizacyjnego. Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.
05.08 2019 r. Zamieszczenie petycji w BIP.
21.08.2019 r. wpływ do Sekretariatu Wiceprezydenta Miasta Kalisza uzupełnienia do petycji
23.08.2019 r. wpływ do Kancelarii Rady Miasta uzupełnienia do petycji
11.09.2019 r. Pismem Nr WO.152.0003.2019 z dnia 11.09.2019 r. Prezydent Miasta Kalisza na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w związku z treścią uzupełnienia petycji z dnia 20 sierpnia 2019r., przekazał petycję do Rady Miasta Kalisza wg właściwości, o czym poinformował również wnoszącego petycję.
11.09.2019 r. zamieszczenie w BIP uzupełnienia petycji
18.10.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza wypracowała opinię nr 0012.2.76.2019
24.10.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w przedmiocie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
24.10.2019 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę Nr XV/246/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w przedmiocie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów - Skan uchwały
Pismo KRM.152.0002.2019 - Skan pisma

3

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektu „Osiedlowego Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu przy ul. Juliana Tuwima 2, z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe

Data
złożenia petycji

01.08.2019 r.

Adresat
złożenia petycji

Rada Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

----

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf

Przebieg postępowania

01.08.2019 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2019.08.00757
02.08.2019 r. zadekretowanie pisma na K. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
20.08.2019 r. wysłanie pisma do osób wskazanych w nagłówku pisma o uzupełnienie podpisów pod petycją
23.08.2019 r. uzupełnienie podpisu przez jedną osobę
06.09.2019 r. zwrot nieodebranego pisma przez jedną z osób wskazanych w nagłówku petycji
11.09.2019 r. zamieszczenie petycji w BIP
18.10.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza wypracowała opinię nr 0012.2.77.2019
24.10.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektu „Osiedlowego Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe
24.10.2019 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę Nr XV/245/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektu „Osiedlowego Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe - Skan uchwały Pismo KRM.152.0001.2019 - Skan pisma

4

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie wycinki drzew przy strumieniu Piwonki.

Data
złożenia petycji

06.09.2019r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

----

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf

Przebieg postępowania

06.09.2019 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2019.09.02982
06.09.2019 r. zadekretowanie pisma na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i ochrony Środowiska
17.09.2019 r. przekazano do Wydziału Rozwoju
24.09.2019 r. zamieszczenie petycji w BIP

5

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie budowy placu zabaw wraz z mini boiskiem do gry w piłkę na osiedlu Korczak

Data
złożenia petycji

18.09.2019r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Donat Odorczyk reprezentujący: - Wspólnotę Mieszkaniową Osiedle „Słoneczny Stok” - Wspólnotę Mieszkaniową Osiedle Nowy Korczak - Wspólnotę Mieszkaniową Korczak 28C - Wspólnotę Mieszkaniową Korczak 24

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf

Przebieg postępowania

18.09.2019r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2019.09.09274
18.09.2019r. zadekretowanie pisma na Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta
20.09.2019r. wpływ do Wydziału Rozwoju Miasta
26.09.2019r. zamieszczenie petycji w BIP


Data ostatniej aktualizacji: 26 września 2019 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Agnieszka Serafińska


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 przez Prezydenta Miasta Kalisza

data ostatniej aktualizacji: 28 czerwca 2018 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 26 czerwca 2018 r.

Informacja o petycjach z roku 2018

data ostatniej aktualizacji: 19 grudnia 2018 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 04 lipca 2018 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Prezydenta Miasta Kalisza

data ostatniej aktualizacji: 04 lipca 2018 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 04 lipca 2018 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 przez Prezydenta Miasta Kalisza

data ostatniej aktualizacji: 28 czerwca 2017 r. przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail informację wytworzyła: Katarzyna Tomczyk data wytworzenia: 28 czerwca 2017 r.

Archiwum z roku 2017.
Archiwum z roku 2016.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 074 948 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 06 grudzień 2019 o godz. 04:11   kontakt: agoral@um.kalisz.pl