Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 9
Liczba pozycji: 173


1.Zarządzenie Nr 182/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego, nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawami związanymi z ich własnością.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-182
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-182

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-02
Na stronie biuletynu od:   2020-04-02   do   2023-04-02
Data zarządzenia:   2020-04-01


2.Zarządzenie Nr 181/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-181
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-181

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-02
Na stronie biuletynu od:   2020-04-02   do   2023-04-02
Data zarządzenia:   2020-04-01


3.Zarządzenie Nr 180/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020 r. w ustalenia szczegółowych zasad i terminu rekrutacji dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-180
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-180

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-02
Na stronie biuletynu od:   2020-04-02   do   2023-04-02
Data zarządzenia:   2020-04-01


4.Zarządzenie Nr 179/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-179
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-179

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-02
Na stronie biuletynu od:   2020-04-02   do   2023-04-02
Data zarządzenia:   2020-04-01


5.Zarządzenie Nr 178/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-178
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-178

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-31
Na stronie biuletynu od:   2020-03-31   do   2023-03-31
Data zarządzenia:   2020-03-31


6.Zarządzenie Nr 177/ 2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kortu tenisowego znajdującego się w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 Kaliskiemu Klubowi Sportowemu Włókniarz 1925 Kalisz – Sekcja Tenisa Ziemnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-177
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-177

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-31
Na stronie biuletynu od:   2020-03-31   do   2023-03-31
Data zarządzenia:   2020-03-30


7.Zarządzenie Nr 175/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-175
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-175

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-04-02
Na stronie biuletynu od:   2020-04-02   do   2023-04-02
Data zarządzenia:   2020-03-26


8.Zarządzenie Nr 173/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-173
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-173

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-26
Na stronie biuletynu od:   2020-03-26   do   2023-03-26
Data zarządzenia:   2020-03-26


9.Zarządzenie Nr 172/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-172
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-172

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-25
Na stronie biuletynu od:   2020-03-25   do   2023-03-25
Data zarządzenia:   2020-03-25


10.Zarządzenie Nr 171/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020r. w sprawie odstąpienia od waloryzacji i aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów w tym również gruntów na cele handlowe na terenach targowisk miejskich oraz najmu lokali użytkowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-171
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-171

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-24
Na stronie biuletynu od:   2020-03-24   do   2023-03-24
Data zarządzenia:   2020-03-23


11.ZARZĄDZENIE NR 170/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-170
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-170

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-25
Na stronie biuletynu od:   2020-03-25   do   2023-03-25
Data zarządzenia:   2020-03-23


12.Zarządzenie Nr 169/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-169
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-169

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-24
Na stronie biuletynu od:   2020-03-24   do   2023-03-24
Data zarządzenia:   2020-03-23


13.Zarządzenie Nr 168/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego zamknięcia placów zabaw
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-168
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-168

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2020-03-23
Na stronie biuletynu od:   2020-03-23   do   2023-03-23
Data zarządzenia:   2020-03-20


14.Zarządzenie Nr 167/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEŃ” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu za rok 2019
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-167
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-167

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-20
Na stronie biuletynu od:   2020-03-20   do   2023-03-20
Data zarządzenia:   2020-03-20


15.Zarządzenie Nr 166/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za rok 2019
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-166
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-166

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-20
Na stronie biuletynu od:   2020-03-20   do   2023-03-20
Data zarządzenia:   2020-03-20


16.Zarządzenie Nr 165/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu za rok 2019
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-165
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-165

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-20
Na stronie biuletynu od:   2020-03-20   do   2023-03-20
Data zarządzenia:   2020-03-20


17.Zarządzenie Nr 164/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za rok 2019
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-164
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-164

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-20
Na stronie biuletynu od:   2020-03-20   do   2023-03-20
Data zarządzenia:   2020-03-20


18.Zarządzenie Nr 163/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-163
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-163

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-24
Na stronie biuletynu od:   2020-03-24   do   2023-03-24
Data zarządzenia:   2020-03-20


19.Zarządzenie Nr 162/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku, pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-162
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-162

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-18
Na stronie biuletynu od:   2020-03-18   do   2023-03-18
Data zarządzenia:   2020-03-18


20.ZARZĄDZENIE NR 161/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-161
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-161

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-18
Na stronie biuletynu od:   2020-03-18   do   2023-03-18
Data zarządzenia:   2020-03-18


1 2 3 4 5 6 7 8 9   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 144 170 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 04 kwiecień 2020 o godz. 07:23   kontakt: agoral@um.kalisz.pl