Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 28
Liczba pozycji: 544


1.Zarządzenie Nr 602/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przyjęcia od Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu środka trwałego na ewidencję Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-602
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-602

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-14
Na stronie biuletynu od:   2021-10-14   do   2024-10-14
Data zarządzenia:   2021-10-12


2.Zarządzenie Nr 600/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 2 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-600
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-600

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-14
Na stronie biuletynu od:   2021-10-14   do   2024-10-14
Data zarządzenia:   2021-10-12


3.Zarządzenie Nr 599/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu pisemnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem na czas oznaczony pomieszczeń o łącznej powierzchni 16m2 przyległych do Sali Biura Obsługi Interesanta budynku „B” Urzędu Miasta Kalisza, położonych w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-599
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-599

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-14
Na stronie biuletynu od:   2021-10-14   do   2024-10-14
Data zarządzenia:   2021-10-12


4.Zarządzenie Nr 598/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia od Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na ewidencję księgową Miasta Kalisza oraz Urzędu Miasta Kalisza - jako jednostki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-598
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-598

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-14
Na stronie biuletynu od:   2021-10-14   do   2024-10-14
Data zarządzenia:   2021-10-12


5.Zarządzenie Nr 597/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-597
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-597

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-12
Na stronie biuletynu od:   2021-10-12   do   2024-10-12
Data zarządzenia:   2021-10-12


6.Zarządzenie Nr 595/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-595
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-595

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-12
Na stronie biuletynu od:   2021-10-12   do   2024-10-12
Data zarządzenia:   2021-10-11


7.Zarządzenie Nr 594/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-594
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-594

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-12
Na stronie biuletynu od:   2021-10-12   do   2024-10-12
Data zarządzenia:   2021-10-08


8.Zarządzenie Nr 593/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-593
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-593

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-08


9.Zarządzenie Nr 592/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Rynek 10 na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-592
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-592

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-07


10.Zarządzenie Nr 591/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-591
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-591

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-06


11.Zarządzenie Nr 589/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-589
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-589

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-05


12.Zarządzenie Nr 588/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-588
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-588

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-05


13.Zarządzenie Nr 586/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Karpackiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-586
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-586

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-05


14.Zarządzenie Nr 585/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 października 2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Wspólnej w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-585
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-585

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-10-04


15.ZARZĄDZENIE NR 583/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-583
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-583

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-01


16.Zarządzenie Nr 580/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-580
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-580

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-10-01


17.Zarządzenie Nr 579/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Kalisz dla Ziemi – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-579
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-579

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-09-30


18.Zarządzenie Nr 578/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „Zbieramy makulaturę”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-578
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-578

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-09-30


19.Zarządzenie Nr 577/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-577
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-577

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-09-30


20.Zarządzenie Nr 576/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-576
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-576

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-14
Na stronie biuletynu od:   2021-10-14   do   2024-10-14
Data zarządzenia:   2021-09-30


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 644 827 razy, aktualnie na stronie przebywa: 23 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 18 października 2021 o godz. 09:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl