Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 27
Liczba pozycji: 532


1.Zarządzenie Nr 564/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-564
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-564

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-18
Na stronie biuletynu od:   2023-09-18   do   2026-09-18
Data zarządzenia:   2023-09-18


2.Zarządzenie Nr 563/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-563
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-563

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-18
Na stronie biuletynu od:   2023-09-18   do   2026-09-18
Data zarządzenia:   2023-09-18


3.Zarządzenie Nr 562/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-562
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-562

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-18
Na stronie biuletynu od:   2023-09-18   do   2026-09-18
Data zarządzenia:   2023-09-15


4.Zarządzenie Nr 561/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-561
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-561

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-18
Na stronie biuletynu od:   2023-09-18   do   2026-09-18
Data zarządzenia:   2023-09-15


5.Zarządzenie Nr 560/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-560
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-560

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-18
Na stronie biuletynu od:   2023-09-18   do   2026-09-18
Data zarządzenia:   2023-09-15


6.Zarządzenie Nr 559/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-559
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-559

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-14
Na stronie biuletynu od:   2023-09-14   do   2026-09-14
Data zarządzenia:   2023-09-14


7.Zarządzenie Nr 558/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-558
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-558

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-14
Na stronie biuletynu od:   2023-09-14   do   2026-09-14
Data zarządzenia:   2023-09-13


8.Zarządzenie Nr 557/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2023 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-557
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-557

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-14
Na stronie biuletynu od:   2023-09-14   do   2026-09-14
Data zarządzenia:   2023-09-13


9.Zarządzenie Nr 556/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-556
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-556

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-14
Na stronie biuletynu od:   2023-09-14   do   2026-09-14
Data zarządzenia:   2023-09-11


10.Zarządzenie Nr 555/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-555
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-555

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-14
Na stronie biuletynu od:   2023-09-14   do   2026-09-14
Data zarządzenia:   2023-09-11


11.Zarządzenie Nr 554/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-554
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-554

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-14
Na stronie biuletynu od:   2023-09-14   do   2026-09-14
Data zarządzenia:   2023-09-11


12.Zarządzenie Nr 553/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-553
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-553

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-14
Na stronie biuletynu od:   2023-09-14   do   2026-09-14
Data zarządzenia:   2023-09-11


13.Zarządzenie Nr 552/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 września 2023r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej 187-199, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-552
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-552

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-14
Na stronie biuletynu od:   2023-09-14   do   2026-09-14
Data zarządzenia:   2023-09-07


14.Zarządzenie Nr 551/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2023 r. w sprawie oddania w użyczenie Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 43a
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-551
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-551

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-08
Na stronie biuletynu od:   2023-09-08   do   2026-09-08
Data zarządzenia:   2023-09-05


15.Zarządzenie Nr 550/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmniejszenia funduszu jednostki o koszty inwestycyjne.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-550
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-550

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-07
Na stronie biuletynu od:   2023-09-07   do   2026-09-07
Data zarządzenia:   2023-09-04


16.Zarządzenie Nr 549/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmniejszenia funduszu jednostki o koszty inwestycyjne.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-549
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-549

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-07
Na stronie biuletynu od:   2023-09-07   do   2026-09-07
Data zarządzenia:   2023-09-04


17.Zarządzenie Nr 548/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmniejszenia funduszu jednostki o koszty inwestycyjne.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-548
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-548

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-07
Na stronie biuletynu od:   2023-09-07   do   2026-09-07
Data zarządzenia:   2023-09-04


18.Zarządzenie Nr 547/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II i przewodniczącego Kapituły.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-547
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-547

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-08
Na stronie biuletynu od:   2023-09-08   do   2026-09-08
Data zarządzenia:   2023-09-04


19.ZARZĄDZENIE NR 546/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-546
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-546

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-05
Na stronie biuletynu od:   2023-09-05   do   2026-09-05
Data zarządzenia:   2023-09-04


20.Zarządzenie Nr 545/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-545
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-545

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-09-05
Na stronie biuletynu od:   2023-09-05   do   2026-09-05
Data zarządzenia:   2023-09-04


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 128 394 razy, aktualnie na stronie przebywa: 16 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 23 września 2023 o godz. 09:42   kontakt: agoral@um.kalisz.pl