Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 31
Liczba pozycji: 620


1.Zarządzenie Nr 677/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-677
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-677

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-05
Na stronie biuletynu od:   2019-12-05   do   2022-12-05
Data zarządzenia:   2019-12-05


2.Zarządzenie Nr 675/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-675
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-675

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-05
Na stronie biuletynu od:   2019-12-05   do   2022-12-05
Data zarządzenia:   2019-12-04


3.Zarządzenie Nr 674/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-674
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-674

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-05
Na stronie biuletynu od:   2019-12-05   do   2022-12-05
Data zarządzenia:   2019-12-04


4.Zarządzenie Nr 674/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-674
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-674

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-05
Na stronie biuletynu od:   2019-12-05   do   2022-12-05
Data zarządzenia:   2019-12-04


5.Zarządzenie Nr 673/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-673
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-673

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-05
Na stronie biuletynu od:   2019-12-05   do   2022-12-05
Data zarządzenia:   2019-12-03


6.Zarządzenie Nr 672/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej w formie powierzenia zadania publicznego pn. Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-672
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-672

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-04
Na stronie biuletynu od:   2019-12-04   do   2022-12-04
Data zarządzenia:   2019-12-03


7.Zarządzenie Nr 671/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej..
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-671
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-671

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-04
Na stronie biuletynu od:   2019-12-04   do   2022-12-04
Data zarządzenia:   2019-12-03


8.Zarządzenie Nr 670/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-670
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-670

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-04
Na stronie biuletynu od:   2019-12-04   do   2022-12-04
Data zarządzenia:   2019-12-02


9.Zarządzenie Nr 669/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-669
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-669

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-03
Na stronie biuletynu od:   2019-12-03   do   2022-12-03
Data zarządzenia:   2019-12-02


10.Zarządzenie Nr 668/ 2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-668
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-668

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-02
Na stronie biuletynu od:   2019-12-02   do   2022-12-02
Data zarządzenia:   2019-12-02


11.Zarządzenie Nr 667/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-667
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-667

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-02
Na stronie biuletynu od:   2019-12-02   do   2022-12-02
Data zarządzenia:   2019-12-02


12.Zarządzenie Nr 666/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-666
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-666

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-03
Na stronie biuletynu od:   2019-12-03   do   2022-12-03
Data zarządzenia:   2019-12-02


13.Zarządzenie Nr 665/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu środka trwałego oraz pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-665
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-665

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-03
Na stronie biuletynu od:   2019-12-03   do   2022-12-03
Data zarządzenia:   2019-12-02


14.Zarządzenie Nr 664/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie określenia kryteriów i zasad, na podstawie których przyznaje się dodatki motywacyjne dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-664
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-664

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-02
Na stronie biuletynu od:   2019-12-02   do   2022-12-02
Data zarządzenia:   2019-12-02


15.Zarządzenie Nr 660/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-660
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-660

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-02
Na stronie biuletynu od:   2019-12-02   do   2022-12-02
Data zarządzenia:   2019-11-29


16.Zarządzenie Nr 659/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-659
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-659

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-28
Na stronie biuletynu od:   2019-11-28   do   2022-11-28
Data zarządzenia:   2019-11-28


17.Zarządzenie Nr 658/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-658
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-658

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-28
Na stronie biuletynu od:   2019-11-28   do   2022-11-28
Data zarządzenia:   2019-11-28


18.Zarządzenie Nr 657/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanych, położonych w Kaliszu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego Nr 47 i Nr 49 do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-657
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-657

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-28
Na stronie biuletynu od:   2019-11-28   do   2022-11-28
Data zarządzenia:   2019-11-28


19.Zarządzenie Nr 655/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Radosnej w obrębie 0151 Szczypiorno, do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-655
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-655

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-28
Na stronie biuletynu od:   2019-11-28   do   2022-11-28
Data zarządzenia:   2019-11-27


20.Zarządzenie Nr 654/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-654
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-654

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-28
Na stronie biuletynu od:   2019-11-28   do   2022-11-28
Data zarządzenia:   2019-11-27


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 074 970 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 06 grudzień 2019 o godz. 04:15   kontakt: agoral@um.kalisz.pl