Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 26
Liczba pozycji: 509


1.Zarządzenie Nr 561/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-561
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-561

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-30
Na stronie biuletynu od:   2020-09-30   do   2023-09-30
Data zarządzenia:   2020-09-29


2.Zarządzenie Nr 560/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-560
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-560

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-30
Na stronie biuletynu od:   2020-09-30   do   2023-09-30
Data zarządzenia:   2020-09-29


3.Zarządzenie Nr 559/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-559
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-559

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-30
Na stronie biuletynu od:   2020-09-30   do   2023-09-30
Data zarządzenia:   2020-09-29


4.Zarządzenie Nr 557/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-557
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-557

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-30
Na stronie biuletynu od:   2020-09-30   do   2023-09-30
Data zarządzenia:   2020-09-29


5.Zarządzenie Nr 556/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-556
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-556

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-30
Na stronie biuletynu od:   2020-09-30   do   2023-09-30
Data zarządzenia:   2020-09-28


6.Zarządzenie Nr 555/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-555
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-555

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-25
Na stronie biuletynu od:   2020-09-30   do   2023-09-30
Data zarządzenia:   2020-09-28


7.Zarządzenie Nr 554/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2020 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-554
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-554

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-28
Na stronie biuletynu od:   2020-09-28   do   2023-09-28
Data zarządzenia:   2020-09-28


8.Zarządzenie Nr 552/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Kalisz a Skarbem Państwa.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-552
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-552

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-25
Na stronie biuletynu od:   2020-09-25   do   2023-09-25
Data zarządzenia:   2020-09-25


9.Zarządzenie Nr 551/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-551
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-551

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-25
Na stronie biuletynu od:   2020-09-25   do   2023-09-25
Data zarządzenia:   2020-09-25


10.Zarządzenie Nr 550/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-550
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-550

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-25
Na stronie biuletynu od:   2020-09-25   do   2023-09-25
Data zarządzenia:   2020-09-25


11.Zarządzenie Nr 549/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-549
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-549

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-24
Na stronie biuletynu od:   2020-09-24   do   2023-09-24
Data zarządzenia:   2020-09-24


12.Zarządzenie Nr 548/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ustalenia punktów głosowania tradycyjnego oraz mobilnego punktu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-548
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-548

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-24
Na stronie biuletynu od:   2020-09-24   do   2023-09-24
Data zarządzenia:   2020-09-23


13.Zarządzenie Nr 547/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-547
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-547

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-24
Na stronie biuletynu od:   2020-09-24   do   2023-09-24
Data zarządzenia:   2020-09-23


14.Zarządzenie Nr 546/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-546
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-546

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-24
Na stronie biuletynu od:   2020-09-24   do   2023-09-24
Data zarządzenia:   2020-09-23


15.Zarządzenie Nr 545/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2020 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-545
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-545

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-24
Na stronie biuletynu od:   2020-09-24   do   2023-09-24
Data zarządzenia:   2020-09-23


16.Zarządzenie Nr 544/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty na otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-544
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-544

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-24
Na stronie biuletynu od:   2020-09-24   do   2023-09-24
Data zarządzenia:   2020-09-23


17.Zarządzenie Nr 543/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-543
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-543

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-24
Na stronie biuletynu od:   2020-09-24   do   2023-09-24
Data zarządzenia:   2020-09-23


18.Zarządzenie Nr 541/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-541
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-541

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-24
Na stronie biuletynu od:   2020-09-24   do   2023-09-24
Data zarządzenia:   2020-09-22


19.Zarządzenie Nr 538/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-538
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-538

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-24
Na stronie biuletynu od:   2020-09-24   do   2023-09-24
Data zarządzenia:   2020-09-22


20.Zarządzenie Nr 537/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2020r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę punktów handlowych, położonych w Kaliszu, przy ulicy Poznańskiej 187-199, powołania Komisji Przetargowej i przyjęcia regulaminu przetargu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-537
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-537

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-24
Na stronie biuletynu od:   2020-09-24   do   2023-09-24
Data zarządzenia:   2020-09-21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 333 900 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 01 październik 2020 o godz. 20:49   kontakt: agoral@um.kalisz.pl