Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 16
Liczba pozycji: 318


1.Zarządzenie Nr 340/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-340
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-340

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-31


2.Zarządzenie Nr 336/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w nieruchomości zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-336
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-336

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-31


3.Zarządzenie Nr 335/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2023 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-335
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-335

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-31


4.ZARZĄDZENIE Nr 334/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-334
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-334

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-31


5.Zarządzenie Nr 333/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia formy i zasad przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-333
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-333

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-31
Na stronie biuletynu od:   2023-05-31   do   2026-05-31
Data zarządzenia:   2023-05-30


6.Zarządzenie Nr 332/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia formy i zasad przekazywania jednostkowych sprawozdań z operacji finansowych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-332
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-332

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-31
Na stronie biuletynu od:   2023-05-31   do   2026-05-31
Data zarządzenia:   2023-05-30


7.Zarządzenie Nr 331/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-331
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-331

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-30


8.ZARZĄDZENIE NR 330/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-330
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-330

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-30


9.ZARZĄDZENIE NR 329/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-329
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-329

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-31
Na stronie biuletynu od:   2023-05-31   do   2026-05-31
Data zarządzenia:   2023-05-30


10.Zarządzenie Nr 328/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz – 2023"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-328
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-328

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-06-01
Na stronie biuletynu od:   2023-06-01   do   2026-06-01
Data zarządzenia:   2023-05-29


11.Zarządzenie Nr 327/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-327
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-327

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-31
Na stronie biuletynu od:   2023-05-31   do   2026-05-31
Data zarządzenia:   2023-05-29


12.Zarządzenie Nr 326/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-326
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-326

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-31
Na stronie biuletynu od:   2023-05-31   do   2026-05-31
Data zarządzenia:   2023-05-26


13.Zarządzenie Nr 325/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-325
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-325

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-29
Na stronie biuletynu od:   2023-05-29   do   2026-05-29
Data zarządzenia:   2023-05-25


14.Zarządzenie Nr 324/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-324
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-324

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-29
Na stronie biuletynu od:   2023-05-29   do   2026-05-29
Data zarządzenia:   2023-05-25


15.Zarządzenie Nr 323/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-323
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-323

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-29
Na stronie biuletynu od:   2023-05-29   do   2026-05-29
Data zarządzenia:   2023-05-25


16.Zarządzenie Nr 322/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola, publicznych szkół i publicznych placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-322
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-322

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-29
Na stronie biuletynu od:   2023-05-29   do   2026-05-29
Data zarządzenia:   2023-05-25


17.Zarządzenie Nr 321/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-321
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-321

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-29
Na stronie biuletynu od:   2023-05-29   do   2026-05-29
Data zarządzenia:   2023-05-24


18.Zarządzenie Nr 320/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-320
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-320

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-29
Na stronie biuletynu od:   2023-05-29   do   2026-05-29
Data zarządzenia:   2023-05-24


19.Zarządzenie Nr 318/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie nabycia na rzecz Miasta Kalisza w drodze darowizny udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-318
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-318

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-24
Na stronie biuletynu od:   2023-05-24   do   2026-05-24
Data zarządzenia:   2023-05-23


20.Zarządzenie Nr 317/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 7 lokali mieszkalnych oraz 9 lokali niemieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-317
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-317

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-24
Na stronie biuletynu od:   2023-05-24   do   2026-05-24
Data zarządzenia:   2023-05-22


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 879 804 razy, aktualnie na stronie przebywa: 19 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 06 czerwca 2023 o godz. 04:48   kontakt: agoral@um.kalisz.pl