Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 3
Liczba pozycji: 51


1.Zarządzenie Nr 56/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznej szkoły ponadpodstawowej i publicznych placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-056
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-056

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-28
Na stronie biuletynu od:   2022-01-28   do   2025-01-28
Data zarządzenia:   2022-01-27


2.Zarządzenie Nr 55/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-055
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-055

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2025-01-27
Data zarządzenia:   2022-01-26


3.Zarządzenie Nr 54/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-054
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-054

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2025-01-27
Data zarządzenia:   2022-01-25


4.Zarządzenie Nr 53/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-053
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-053

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2025-01-27
Data zarządzenia:   2022-01-25


5.Zarządzenie nr 52/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zasad ustalania opłat za dzierżawę, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-052
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-052

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2025-01-27
Data zarządzenia:   2022-01-25


6.Zarządzenie Nr 51/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-051
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-051

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-28
Na stronie biuletynu od:   2022-01-28   do   2025-01-28
Data zarządzenia:   2022-01-25


7.Zarządzenie nr 50/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntu na cele handlowe na terenach targowisk miejskich i stawek czynszów maksymalnych jakie może pobierać administrujący targowiskami.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-050
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-050

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2025-01-27
Data zarządzenia:   2022-01-25


8.Zarządzenie Nr 49/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-049
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-049

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2025-01-27
Data zarządzenia:   2022-01-25


9.Zarządzenie Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-047
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-047

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2025-01-27
Data zarządzenia:   2022-01-25


10.Zarządzenie Nr 46/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustanowienia misji Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-046
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-046

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2025-01-27
Data zarządzenia:   2022-01-24


11.Zarządzenie Nr 45/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-045
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-045

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2025-01-27
Data zarządzenia:   2022-01-24


12.Zarządzenie Nr 44/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem pozostającej w użytkowaniu wieczystym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-044
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-044

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2025-01-27
Data zarządzenia:   2022-01-24


13.Zarządzenie Nr 42/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-042
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-042

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-27
Na stronie biuletynu od:   2022-01-27   do   2025-01-27
Data zarządzenia:   2022-01-21


14.Zarządzenie Nr 41/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie własności do dwóch samodzielnych lokali niemieszkalnych oraz udziału w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-041
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-041

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-24
Na stronie biuletynu od:   2022-01-24   do   2025-01-24
Data zarządzenia:   2022-01-21


15.Zarządzenie Nr 40/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-040
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-040

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-24
Na stronie biuletynu od:   2022-01-24   do   2025-01-24
Data zarządzenia:   2022-01-21


16.Zarządzenie Nr 39/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-039
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-039

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-24
Na stronie biuletynu od:   2022-01-24   do   2025-01-24
Data zarządzenia:   2022-01-21


17.Zarządzenie Nr 38/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-038
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-038

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-24
Na stronie biuletynu od:   2022-01-24   do   2025-01-24
Data zarządzenia:   2022-01-21


18.Zarządzenie Nr 37/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-037
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-037

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-28
Na stronie biuletynu od:   2022-01-28   do   2025-01-28
Data zarządzenia:   2022-01-21


19.Zarządzenie Nr 36/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-036
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-036

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-20
Na stronie biuletynu od:   2022-01-20   do   2025-01-20
Data zarządzenia:   2022-01-19


20.ZARZĄDZENIE NR 34/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-034
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-034

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-01-20
Na stronie biuletynu od:   2022-01-20   do   2025-01-20
Data zarządzenia:   2022-01-19


1 2 3   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 776 145 razy, aktualnie na stronie przebywa: 31 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 29 stycznia 2022 o godz. 08:22   kontakt: agoral@um.kalisz.pl