Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Elektroniczna skrzynka podawcza


Urząd Miejski w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


W Urzędzie Miejskim w Kaliszu funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych, które czynne jest w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 11.00 do 13.00. Biuro mieści się na parterze budynku „A” Urzędu Miejskiego przy ul.Kościuszki 1a w pokoju Nr 13. Kontakt telefoniczny w każdy dzień roboczy w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 62 5049772.
Zasady funkcjonowania Biura, w tym procedura przyjmowania na przechowanie rzeczy znalezionych oraz procedura wydawania rzeczy osobom uprawnionym, określone są Zarządzeniem Nr 283/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na ternie Państwa jednostki, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą "Badania plonów niektórych ziemiopłodów rolnych" oraz "Badanie sadów wg gatunków i odmian".


Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopa d-2017,107,1.html oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Magdalena Ancan - Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Statystyczny w Poznaniu Data wytworzenia:   2017-11-09
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-11-09
Na stronie biuletynu od:   2017-11-09   do   2018-06-06
Na podstawie:   


Listy uczestników - Odnawialne Żródla Energii


Listy uczestników projektu pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwrzaniu energii na terenie Miasta Kaliszua lokalizacje odbiorców ostatecznych oraz lista osób niezakwalifikowanych do w/w projektu
niezakwalifikowani
zakwalifikowani

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2017-08-31
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-31
Na stronie biuletynu od:   2017-08-31   do   2018-02-28
Na podstawie:   WSRK.6226.01.0016.2017


Lista potencjalnych uczestników projektu pn."Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza"


Po ostatecznej weryfikacji wniosków, złożonych do udziału w projekcie pn. ,, Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza, realizowanego przez Miasto Kalisz w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”, zostały zakwalifikowane następujące posesje.

Lista potencjalnych uczestników projektu pn."Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza"

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    p.o. Z-cy Naczelnika WSRK - Jagodziński Krzysztof Data wytworzenia:   2017-07-28
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-07-28
Na stronie biuletynu od:   2017-07-28   do   2017-12-31
Na podstawie:   WSRK.6226.01.016.2017


Zmiany nazw ulic w Kaliszu


Prezydent Miasta Kalisza uprzejmie informuje, iż w dniu 8 czerwca 2017 r. weszły w życie Uchwały Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian nazw ulic na terenie miasta Kalisza. Uchwały zostały podjęte w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744). Na terenie miasta zostały zmienione następujące nazwy ulic: - na Osiedlu Tyniec ul. Stefana Dybowskiego na ul. Benedykta Dybowskiego, - na Osiedlu Dobrzec P ul. Marii Koszutskiej na ul. Gustawa Arnolda Fibigera, - na Osiedlu Majków ul. Józefa Koszutskiego na ul. Władysława Reymonta, - na Osiedlu Śródmieście II ul. Bolesława Rumińskiego na ul. Zacisze, - na Osiedlu Dobrzec W i Dobrzec P ul. Hanki Sawickiej na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, - na Osiedlu Majków ul. Lucjana Szenwalda na ul. Cypriana Kamila Norwida.
ULOTKA INFORMACYJNA
akt4036.pdf
akt4037.pdf
akt4038.pdf
akt4039.pdf
akt4040.pdf
akt4041.pdf

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Michał Marczak Data wytworzenia:   2017-06-13
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-13
Na stronie biuletynu od:   2017-07-26   do   2017-12-31
Na podstawie:   WGK.6630.1.21.2017


Nieodpłatna pomocy prawna


Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza w 2017 r. Pobierz wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaliszu

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2017-05-31
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-31
Na stronie biuletynu od:   2017-05-31   do   2018-05-31
Na podstawie:   e-mail


Rejestr wyborców


Ulotka informacyjno-edukacyjna dotyczące popularyzacji instytucji rejestru wyborców, Ulotka w formacie PDF Pobierz ulotkę w postaci PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-01-13
Na stronie biuletynu od:   2017-01-13   do   2019-01-13
Na podstawie:   e-mail


Informacja USC o rejestracji aktu zgonu


Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu informuje, że bieżąca rejestracja aktu zgonu (na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza stwierdzającego zgon) odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta przy ul.Kościuszki 1A, I piętro pokój 33. Bliższe informacje pod numerem telefonu +48 62 5049749

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 0

Informację wytworzył:    Kierownik USC - Korach Ewa Data wytworzenia:   2016-12-19
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2016-12-19
Na stronie biuletynu od:   2016-12-19   do   2017-12-19
Na podstawie:   USC.1431.3.2016

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 29 lipca 2017 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 626 568 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 18 grudzień 2017 o godz. 13:34   kontakt: agoral@um.kalisz.pl