Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 10 z 19
Liczba pozycji: 367


181.ZARZĄDZENIE NR 206/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-206
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-206

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-29
Na stronie biuletynu od:   2022-03-29   do   2025-03-29
Data zarządzenia:   2022-03-28


182.Zarządzenie Nr 205/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej .
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-205
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-205

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-25


183.Zarządzenie Nr 204/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostce ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-204
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-204

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-29
Na stronie biuletynu od:   2022-03-29   do   2025-03-29
Data zarządzenia:   2022-03-25


184.Zarządzenie Nr 203/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-203
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-203

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-29
Na stronie biuletynu od:   2022-03-29   do   2025-03-29
Data zarządzenia:   2022-03-25


185.Zarządzenie Nr 202/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2022r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-202
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-202

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-29
Na stronie biuletynu od:   2022-03-29   do   2025-03-29
Data zarządzenia:   2022-03-25


186.Zarządzenie Nr 201/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-201
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-201

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-29
Na stronie biuletynu od:   2022-03-29   do   2025-03-29
Data zarządzenia:   2022-03-25


187.Zarządzenie Nr 200/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-200
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-200

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-29
Na stronie biuletynu od:   2022-03-29   do   2025-03-29
Data zarządzenia:   2022-03-25


188.Zarządzenie Nr 199/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-199
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-199

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-29
Na stronie biuletynu od:   2022-03-29   do   2025-03-29
Data zarządzenia:   2022-03-24


189.Zarządzenie Nr 198/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-198
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-198

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-24


190.Zarządzenie Nr 197/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-197
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-197

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-29
Na stronie biuletynu od:   2022-03-29   do   2025-03-29
Data zarządzenia:   2022-03-23


191.Zarządzenie Nr 196/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ulicy Józefa Raciborskiego na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-196
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-196

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-23


192. Zarządzenie Nr 195/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-195
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-195

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-23


193.Zarządzenie Nr 194/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie w 2022 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-194
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-194

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-23


194. Zarządzenie Nr 193/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-193
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-193

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-22


195. Zarządzenie Nr 192/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-192
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-192

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-18


196.Zarządzenie Nr 191/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-191
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-191

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-21
Na stronie biuletynu od:   2022-03-21   do   2025-03-21
Data zarządzenia:   2022-03-18


197.Zarządzenie Nr 190/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-190
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-190

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-24
Na stronie biuletynu od:   2022-03-24   do   2025-03-24
Data zarządzenia:   2022-03-18


198.Zarządzenie Nr 187/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-187
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-187

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-21
Na stronie biuletynu od:   2022-03-21   do   2025-03-21
Data zarządzenia:   2022-03-18


199.Zarządzenie Nr 186/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-186
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-186

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-21
Na stronie biuletynu od:   2022-03-21   do   2025-03-21
Data zarządzenia:   2022-03-17


200.Zarządzenie Nr 185/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznego zespołu szkolno - przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-185
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-185

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-17
Na stronie biuletynu od:   2022-03-17   do   2025-03-17
Data zarządzenia:   2022-03-17


<< Poprzednia  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 252 089 razy, aktualnie na stronie przebywa: 17 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 27 czerwca 2022 o godz. 17:07   kontakt: agoral@um.kalisz.pl