Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 11 z 24
Liczba pozycji: 469


201.Zarządzenie Nr 298/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-298
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-298

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-05
Na stronie biuletynu od:   2022-05-05   do   2025-05-05
Data zarządzenia:   2022-04-29


202.Zarządzenie Nr 295/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-295
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-295

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-29


203.Zarządzenie Nr 294/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 1, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-294
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-294

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


204.Zarządzenie Nr 293/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-293
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-293

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


205.Zarządzenie Nr 292/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-292
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-292

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


206.Zarządzenie Nr 291/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-291
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-291

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


207. Zarządzenie Nr 290/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-290
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-290

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


208.Zarządzenie Nr 289/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-289
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-289

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-28


209.arządzenie Nr 288/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-288
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-288

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-27


210.Zarządzenie Nr 287/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-287
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-287

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-27


211.Zarządzenie Nr 286/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady kwalifikowania studentów i absolwentów uczelni wyższych do zamieszkania w lokalu mieszkalnym należącym do komunalnego zasobu Miasta Kalisza w ramach Programu „Kalisz dla Młodych”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-286
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-286

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-04-27


212.Zarządzenie Nr 285/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-285
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-285

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-27


213.ZARZĄDZENIE NR 284/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-284
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-284

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-26


214.Zarządzenie Nr 283/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23A, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-283
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-283

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-04-26


215.Zarządzenie Nr 282/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-282
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-282

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-04-26


216.Zarządzenie Nr 281/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-281
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-281

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-26
Na stronie biuletynu od:   2022-04-26   do   2025-04-26
Data zarządzenia:   2022-04-26


217.Zarządzenie Nr 280/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę gruntu położoną w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-280
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-280

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-26
Na stronie biuletynu od:   2022-04-26   do   2025-04-26
Data zarządzenia:   2022-04-22


218.Zarządzenie Nr 279/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-279
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-279

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-26
Na stronie biuletynu od:   2022-04-26   do   2025-04-26
Data zarządzenia:   2022-04-22


219.ZARZĄDZENIE Nr 278/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-278
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-278

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-22
Na stronie biuletynu od:   2022-04-22   do   2025-04-22
Data zarządzenia:   2022-04-21


220.Zarządzenie Nr 277/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 usytuowanym w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Granicznej 33 za obniżoną cenę.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-277
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-277

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-20
Na stronie biuletynu od:   2022-04-20   do   2025-04-20
Data zarządzenia:   2022-04-20


<< Poprzednia  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 012 razy, aktualnie na stronie przebywa: 30 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 12 sierpnia 2022 o godz. 10:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl