Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 2 z 19
Liczba pozycji: 367


21.Zarządzenie Nr 386/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-386
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-386

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-15
Na stronie biuletynu od:   2022-06-15   do   2025-06-15
Data zarządzenia:   2022-06-10


22.Zarządzenie Nr 385/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-385
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-385

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-20
Na stronie biuletynu od:   2022-06-20   do   2025-06-20
Data zarządzenia:   2022-06-09


23.Zarządzenie Nr 384/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-384
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-384

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-10
Na stronie biuletynu od:   2022-06-10   do   2025-06-10
Data zarządzenia:   2022-06-09


24.Zarządzenie Nr 383/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-383
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-383

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-10
Na stronie biuletynu od:   2022-06-10   do   2025-06-10
Data zarządzenia:   2022-06-09


25.Zarządzenie Nr 382/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-382
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-382

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-08


26.Zarządzenie Nr 381/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-381
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-381

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-08


27.Zarządzenie Nr 380/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w roku 2022
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-380
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-380

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-09
Na stronie biuletynu od:   2022-06-09   do   2025-06-09
Data zarządzenia:   2022-06-08


28.Zarządzenie Nr 379/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w roku 2022
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-379
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-379

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-09
Na stronie biuletynu od:   2022-06-09   do   2025-06-09
Data zarządzenia:   2022-06-08


29.Zarządzenie Nr 378/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-378
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-378

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-23
Na stronie biuletynu od:   2022-06-23   do   2025-06-23
Data zarządzenia:   2022-06-07


30.Zarządzenie Nr 377/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-377
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-377

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-09
Na stronie biuletynu od:   2022-06-09   do   2025-06-09
Data zarządzenia:   2022-06-07


31.Zarządzenie nr 376/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-376
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-376

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-07


32.Zarządzenie Nr 375/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-375
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-375

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-07


33.Zarządzenie Nr 374/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania postawionych w stan likwidacji składników mienia ruchomego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-374
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-374

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-06


34.Zarządzenie Nr 373/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-373
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-373

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-09
Na stronie biuletynu od:   2022-06-09   do   2025-06-09
Data zarządzenia:   2022-06-06


35.Zarządzenie Nr 372/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Legionów 15-17, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-372
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-372

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-06


36.Zarządzenie Nr 371/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Organizacja półkolonii dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-371
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-371

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-06


37.Zarządzenie Nr 370/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-370
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-370

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-06


38.Zarządzenie Nr 369/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-369
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-369

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-08
Na stronie biuletynu od:   2022-06-08   do   2025-06-08
Data zarządzenia:   2022-06-03


39.Zarządzenie Nr 368/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie nabycia udziałów w zabudowanej nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-368
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-368

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-06
Na stronie biuletynu od:   2022-06-06   do   2025-06-06
Data zarządzenia:   2022-06-03


40.Zarządzenie Nr 367/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny detalicznej drewna pochodzącego z lasów komunalnych i terenów stanowiących własność Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-367
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-367

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-06-23
Na stronie biuletynu od:   2022-06-23   do   2025-06-23
Data zarządzenia:   2022-06-03


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 252 038 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 27 czerwca 2022 o godz. 16:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl