Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Informujemy, że wnioski związane z rejestracją pojazdu i wydaniem prawa jazdy należy składać na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.esp.pwpw.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Kalisza

Zakres użytkowych dokumentów - lista załatwianych spraw za pomocą ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /20t18jhef6/skrytka

Usługi centralne - Uwaga: usługi centralne nie są powiązane z adresem skrzynki podawczej i wymagają wskazania adresata wniosku. Adresata można wyszukać po nazwie wpisując: "Urząd Miejski w Kaliszu".

W celu skorzystania ze Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP,
  • posiadanie bezpiecznnego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP.
Załóż konto
Złożenie elektronicznego wniosku do Urzędu

W przypadku spełnienia tych warunków należy:

  • Zalogować się do platformy ePAP oraz wypełnić formularz.
  • Załączyć wymagane dokumenty oraz dokonać stosownych opłat zgodnie z opisem sprawy (dokładny opis procedury można znaleźć także pod adresem poradnik.kalisz.pl).
  • Podpisać dokument kluczem z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym ePUAP (ikona "Podpisz profilem zaufanym" lub ikona "Podpisz certyfikatem").
  • Wysłać dokument do Urzędu drogą elektroniczną (ikona - "Wyślij").

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

- Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
- Urząd przyjmuje dokumenty elektroniczne na nośnikach danych umożliwiających dopisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Dokumenty można dostarczać w godzinach pracy Urzędu, w Ratuszu, pokoju 54 Główny Rynek 20 (II piętro).

Akceptowalne struktury dokumentów elektronicznych oraz rodzaje informatycznych nośników danych

Akceptowalne nośniki danych:

1. Płyta CD-R, CD-RW (z możliwością nagrania lub dogrania - płyta wielosesyjna),
2. Płyta DVD-R, DVD-RW(+ -), DVD-RAM( z możliwością nagrania lub dogrania - płyta wielosesyjna),
3. PenDrive USB (1.1, 2.0 3.0)

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.Dokumenty lub nośniki danych, zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

- Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. - Akceptowalne formaty załączników to:

FORMATY DANYCH, W JAKICH ZAPISUJE SIĘ ZAŁĄCZNIKI DODAWANE DO PISM

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation


.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation


.gif

grafika rastrowa

CompuServe


.jpg (-jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa


ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation


.svg

grafika wektorowa

W3C


.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated


.txt

niesformatowany tekst


ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation


.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation


.xml

sformatowany tekst

W3C


Data ostatniej aktualizacji: 03 kwietnia 2013 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Piotr Walczak

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 782 480 razy, aktualnie na stronie przebywa: 52 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 22 maja 2024 o godz. 03:18   kontakt: agoral@um.kalisz.pl