Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Obwieszczenia o inwestycjach mogących mieć wpływ na środowisko 


PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

WSRK.6210-72/08 Kalisz, 14 sierpnia 2008 rokuI N F O R M A C J A

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie

udzielenia pozwolenia wodnoprawnegoNa podstawie art. 127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (jednolity tekst ustawy w Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)PREZYDENT MIASTA KALISZA

informuje, że


na wniosek Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie jednym, istniejącym wylotem do rzeki Swędrni ścieków opadowych i roztopowych, spływających z odcinka ulicy Szlak Bursztynowy od ulicy Łódzkiej oraz z projektowanego odcinka ul. Stańczukowskiego od ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej w Kaliszu.


Dokumenty dotyczące przedmiotu sprawy - operat wodnoprawny
z załącznikami, udostępnione są do wglądu zainteresowanym w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a (p. III, pok. 2)
w okresie od 18 do 28 sierpnia 2008 roku włącznie. W ciągu tego okresu zainteresowani mogą wnieść podanie lub protokołowane oświadczenie przeciwko wnioskowi o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłaszać ewentualne żądania w przedmiotowej sprawie.


wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2008-08-14

 Okres publikacji ogłoszenia: 2008-08-18 do: 2008-08-28

 Podstawa wprowadzenia: 


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 699 424 razy, aktualnie na stronie przebywa: 43 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 kwietnia 2024 o godz. 17:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl