Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli  


Kontrole przeprowadzone w 2014 roku.


25.
Jednostka kontrolowana: Galeria Sztuki im. J.Tarasina w Kaliszu
Temat kontroli: 2015-02-23
Termin przeprowadzenia kontroli: Stosowanie instrukcji kancelaryjnej


24.
Jednostka kontrolowana: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Temat kontroli: 2015-02-23
Termin przeprowadzenia kontroli: Stosowanie instrukcji kancelaryjnej


23.
Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 30 w Kaliszu.
Temat kontroli: 2015-01-08
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątemrachunkowości - finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2014 r.


22.
Jednostka kontrolowana: Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu.
Temat kontroli: 2014-12-23
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola w zakresie prawidłowości organizacyjnego funkcjonowania jednostki,w szczególności przestrzegania Kodeksu Pracy i Regulaminu Organizacyjnego jednostki.


21.
Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu.
Temat kontroli: 2014-12-18
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2014r.


20.
Jednostka kontrolowana: Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu.
Temat kontroli: 2014-12-18
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2014r.


19.
Jednostka kontrolowana: Żłobek Nr 4 w Kaliszu.
Temat kontroli: 2014-12-18
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2014r.


18.
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Kaliszu
Temat kontroli: 2014-12-18
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2014r.


17.
Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 19 w Kaliszu.
Temat kontroli: 2014-12-18
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2014r.


16.
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 6
Temat kontroli: 2014-12-15
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


15.
Jednostka kontrolowana: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
Temat kontroli: 2014-12-15
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


14.
Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 20
Temat kontroli: 2014-12-15
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


13.
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr3 w Kaliszu
Temat kontroli: 2014-11-14
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


12.
Jednostka kontrolowana: Publiczne Przedszkole Nr 12 w Kaliszu
Temat kontroli: 2014-11-14
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


11.
Jednostka kontrolowana: Gimnazjum nr 3 w Kaliszu
Temat kontroli: 2014-11-14
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


10.
Jednostka kontrolowana: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Temat kontroli: 2014-09-30
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


9.
Jednostka kontrolowana: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Temat kontroli: 2014-09-30
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


8.
Jednostka kontrolowana: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Temat kontroli: 2014-09-30
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


7.
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu
Temat kontroli: 2014-09-30
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


6.
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 11 w Kaliszu
Temat kontroli: 2014-09-30
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


5.
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Ekonomicznych
Temat kontroli: 2014-06-20
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


4.
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Temat kontroli: 2014-06-20
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


3.
Jednostka kontrolowana: Szkoła Podtsawowa nr 2
Temat kontroli: 2014-06-20
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


2.
Jednostka kontrolowana: Gimnazjum nr 2
Temat kontroli: 2014-06-20
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola problemowa


1.
Jednostka kontrolowana: Zespół Szkól Nr 9
Temat kontroli: 2014-06-20
Termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola realizowanego budżetu pod kątem rachunkowości i finansów - plan i wykonanie wydatków w 2014Data ostatniej aktualizacji: 20 czerwca 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WKW.1431.2.2014
informację wytworzyła: Elżbieta Garczarek


Archiwum kontroli z 2013 roku


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 658 680 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 27 marca 2023 o godz. 05:27   kontakt: agoral@um.kalisz.pl