Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 14 z 24
Liczba pozycji: 469


261.Zarządzenie Nr 232/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-232
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-232

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-04-01


262.Zarządzenie Nr 231/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-231
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-231

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-04-01


263.Zarządzenie Nr 230/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-230
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-230

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-03-31


264.Zarządzenie Nr 229/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu pracy Kapituły ds. przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-229
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-229

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-03-31


265.Zarządzenie Nr 228/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-228
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-228

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-03-31


266.Zarządzenie Nr 226/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-226
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-226

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-30


267. Zarządzenie Nr 224/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ulicy Piwonickiej 31 i 33 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-224
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-224

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-30


268.Zarządzenie Nr 223/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Szczypiornickiej 46 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-223
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-223

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-30


269. Zarządzenie Nr 222/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności samodzielnego lokalu użytkowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-222
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-222

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-30


270.Zarządzenie Nr 221/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2021 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-221
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-221

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-03-30


271. Zarządzenie Nr 219/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania laptopów dla podmiotów prowadzących świetlice środowiskowe realizujące pozalekcyjne programy opiekuńczowychowawcze zawierające elementy socjoterapii .
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-219
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-219

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-04-30


272.Zarządzenie Nr 217/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-217
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-217

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-03-30


273.Zarządzenie Nr 216/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-216
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-216

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-11
Na stronie biuletynu od:   2022-04-11   do   2025-04-11
Data zarządzenia:   2022-03-30


274.Zarządzenie Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-215
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-215

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-29


275.ZARZĄDZENIE NR 214/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-214
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-214

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-29


276.Zarządzenie Nr 213/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kortu tenisowego znajdującego się w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 Klubowi Sportowemu „Calisia Tenis Pro”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-213
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-213

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-28


277.Zarządzenie Nr 212/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-212
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-212

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-28


278.Zarządzenie Nr 211/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z toru kolarskiego znajdującego się na Stadionie Sportowym w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4 na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-211
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-211

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-28


279.Zarządzenie Nr 210/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-210
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-210

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-20
Na stronie biuletynu od:   2022-04-20   do   2025-04-20
Data zarządzenia:   2022-03-28


280.Zarządzenie Nr 209/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kaliszu przy ul. Kolejowej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-209
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-209

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-28


<< Poprzednia  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 044 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 12 sierpnia 2022 o godz. 11:29   kontakt: agoral@um.kalisz.pl