Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Komisja Mieszkaniowa

 1. Informacje ogólne


  Komisja Mieszkaniowa została powołana Zarządzeniem Nr 23/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2015r. (z późniejszymi zmianami).

  Komisja Mieszkaniowa powoływana jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza, w celu zapewnienia społecznej kontroli w zakresie spraw mieszkaniowych i podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Kalisza. Pracą Komisji Mieszkaniowej kieruje Przewodniczący Komisji powoływany przez Prezydenta Miasta Kalisza. Komisja Mieszkaniowa opiniuje wnioski osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza, oraz wszystkie sprawy, które wymagają takiej opinii zgodnie z przepisami uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza oraz z zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie ustalenia ostatecznego wykazu osób, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.

  Komisja Mieszkaniowa:

  1. Marcin Szcześniak – Przewodniczący komisji
  2. Marek Nowak - Wiceprzewodniczący komisji
  3. Wojciech Podgórny - Wiceprzewodniczący komisji
  4. Beata Szulc - członek komisji
  5. Rafał Bednarek - członek komisji
  6. Danuta Janiak - członek komisji
  7. Zbigniew Gąsiorek - członek komisji
  8. Jacek Konopczyński - członek komisji
  9. Artur Żłobiński - członek komisji
  10. Ewa Przybył - członek komisji
  11. Bożena Piotrowska - członek komisji
  12. Ewa Sibrecht - członek komisji
  13. Elżbieta Przybylska - członek komisji
  14. Beata Zalewska - członek komisji
  15. Małgorzata Marczak - członek komisji
  16. Ewa Skowrońska - członek komisji
  17. Anna Jaworowicz - członek komisji
  18. Zbigniew Wrzesiński - członek komisji
  19. Andrzej Orczykowski - członek komisji
 2. Kontakt

 3. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji Mieszkaniowej zapewnia:

  Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  Urzędu Miejskiego w Kaliszu

  ul.Kościuszki 1a
  62-800 Kalisz
  tel. +48 62 7654424
  e-mail:wssm@um.kalisz.pl
Data ostatniej aktualizacji: 25 lutego 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Kamila Kubiś


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 687 393 razy, aktualnie na stronie przebywa: 28 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 grudnia 2021 o godz. 14:17   kontakt: agoral@um.kalisz.pl