Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza 


1   Adamczewska Nina - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
2   Anczykowska Małgorzata - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [7]
5   Baranowska Sylwia - dyrektor Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 liczba oświadczeń: [5]
7   Bączkiewicz Elżbieta - Dyrektor Żłobka Nr 2 liczba oświadczeń: [6]
8   Bigora Piotr - dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" liczba oświadczeń: [8]
9   Borowiak Adam - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im Adama Asnyka w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
10   Borowska Katarzyna - p.o. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [2]
11   Briese Alfreda - Inspektor Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [3]
12   Bukowiecka Natalia - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [3]
13   Celer Małgorzata - dyrektor Złobka nr 3 liczba oświadczeń: [5]
18   Danis Gabriela - Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 liczba oświadczeń: [2]
19   Dolna Joanna - Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu liczba oświadczeń: [1]
20   Dudek Joanna - Dyrektor galerii sztuki im. Jana Tarasina liczba oświadczeń: [9]
22   Dziedzic Agata - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru liczba oświadczeń: [7]
23   Ferenc Marcin - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [5]
24   Figlak Maria - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu liczba oświadczeń: [7]
25   Fingas Marcin - z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji liczba oświadczeń: [5]
26   Frontczak-Skrzypińska Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
27   Fułek Justyna - p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu liczba oświadczeń: [1]
28   Gałczyńska Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 liczba oświadczeń: [7]
29   Gałka Krzysztof - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich liczba oświadczeń: [9]
31   Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna - Dyrektor Gimnazjum nr 2 liczba oświadczeń: [3]
32   Garnuszewska Katarzyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 liczba oświadczeń: [5]
33   Gawłowska Paulina - Kierownik Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Kaliszu liczba oświadczeń: [1]
35   Hofman Irena - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 liczba oświadczeń: [4]
36   Hybś Katarzyna - Dyrektor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [7]
37   Hybś Dariusz - Komendant Straży Miejskiej w Kaliszu  liczba oświadczeń: [7]
38   Ignaszak-Janiak Anna - kierownik MOPS liczba oświadczeń: [5]
41   Jahura Eugenia - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [5]
43   Janczar Urszula - dyrektor I LO w Kaliszu liczba oświadczeń: [7]
45   Jarzembska Katarzyna - Dyrektor Publiczne Przedszkole nr 12 "Koszałka Opałka" liczba oświadczeń: [9]
46   Jesiołowski Emil - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 liczba oświadczeń: [9]
47   Jeziorska Jadwiga - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego liczba oświadczeń: [4]
48   Justyńska Aneta - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 liczba oświadczeń: [7]
49   Kaczmarek Jolanta - Kierownik sekcji realizacji świadczeń - w MOPS liczba oświadczeń: [3]
50   Kamińska Maria - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [6]
51   Kamińska Donata - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza liczba oświadczeń: [8]
52   Karpisiewicz Monika - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 liczba oświadczeń: [5]
54   Karwata-Młynarczyk Eliza - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [5]
56   Kazior Joanna - Dyrektor Żłobek Nr 2 liczba oświadczeń: [7]
58   Kędzierska Małgorzata - Dyrektor - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kaliszu  liczba oświadczeń: [4]
59   Klocek Adam - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [4]
60   Knop Beata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 liczba oświadczeń: [12]
62   Konieczny Mariusz - p.o. Komendanta Straży Miejskiej Kalisza  liczba oświadczeń: [2]
63   Konopczyński Jacek - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 liczba oświadczeń: [7]
64   Konopka Bożena - p.o. dyrektora Dom Dziecka w Kaliszu liczba oświadczeń: [7]
65   Kończyńska Dorota - kierownik referatu Usług Rynku Pracy PUP liczba oświadczeń: [5]
66   Korotczuk Agnieszka - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu liczba oświadczeń: [12]
67   Kotkowska Izabela - Dyrektor - IV LO w Kaliszu liczba oświadczeń: [9]
68   Kotla Paweł - p.o. dyrektora Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [3]
69   Kowalska Żaneta - Dyrektor w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 liczba oświadczeń: [7]
70   Kozal-Napierała Małgorzata - Specjalista Pracy Socjalnej w MOPS  liczba oświadczeń: [2]
71   Kozłowska Beata - Dyrektor Żłobka nr 4 liczba oświadczeń: [6]
74   Kuciński Robert - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej liczba oświadczeń: [3]
75   Kulawinek Beata - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 27 "Radość" w Kaliszu liczba oświadczeń: [5]
77   Kurek Izabela - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 liczba oświadczeń: [11]
78   Lenczewska Agnieszka - starszy inspektor - Powiatowy Urząd Pracy liczba oświadczeń: [3]
79   Lewandowski Michał - Dyrektor Żłobka nr 2 liczba oświadczeń: [3]
80   Ludwiczak Tomasz - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji - dyrektor liczba oświadczeń: [2]
81   Maciejewska Lidia - Żłobek nr 3 - p.o. Dyrektora liczba oświadczeń: [2]
82   Mańka Przemysław - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
83   Marciniak Magdalena - Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku w MOPS  liczba oświadczeń: [8]
85   Matuszewski Janusz - Dyrektor - Zespół Szkół Ponadgimnqazjalnych Nr 2 liczba oświadczeń: [7]
86   Mazurowska Mirosława - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 20 liczba oświadczeń: [10]
88   Mendyk Henryka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 19 liczba oświadczeń: [8]
90   Mikurenda Przemysław - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
91   Miłkowska Emilia - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy liczba oświadczeń: [5]
93   Mocna Magdalena - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych liczba oświadczeń: [2]
94   Muszyńska Dorota Katarzyna - Dyrektor Przedszkola Nr 1  liczba oświadczeń: [9]
95   Narewska Anna - Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego liczba oświadczeń: [8]
96   Niedźwiedź Iwona - Dyrektor MOPS liczba oświadczeń: [7]
97   Nowak Magdalena - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu liczba oświadczeń: [11]
98   Nowak Beata - Dyrektor Żłobka nr 2 liczba oświadczeń: [2]
99   Nowińska Jolanta Bożena - dyrektor Domu Dziecka w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
100   Olczyk Bogumiła - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 27 liczba oświadczeń: [3]
101   Olszyna Waldemar - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte ul. Serbinowska 22a w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
102   Owczarek Violetta Marianna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MOPS liczba oświadczeń: [5]
103   Paszak Beata - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury liczba oświadczeń: [8]
104   Patrzykąt Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 liczba oświadczeń: [5]
105   Pawelec Maria - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia liczba oświadczeń: [6]
106   Pawlaczyk Agnieszka - Starszy Pracownik Socjalny w Sekcji Realizacji świadczeń działu pomocy środowiskowej MOPS w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
107   Pawlak Mariusz - dyrektor zespołu szkół Techniczno- Elektronicznych liczba oświadczeń: [8]
108   Pazdecka Agnieszka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [5]
109   Perlik Ilona - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 28 liczba oświadczeń: [7]
110   Pietrzak Karol - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - inspektor liczba oświadczeń: [5]
111   Piotrowska-Wągrocka Anna - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich liczba oświadczeń: [5]
112   Pisula Kinga - Dyrektor Szkoły Postawowej nr 17 z oddziałami integracyjnymi im. dr. Bronisława Koszutskiego liczba oświadczeń: [8]
113   Prus Beata - Dyrektor Szkoła Podstawowa nr 10 liczba oświadczeń: [8]
114   Przybyła Mirosław - Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji liczba oświadczeń: [5]
115   Przybyłowska Agnieszka - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9 liczba oświadczeń: [7]
116   Raczak Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 23 w Kaliszu liczba oświadczeń: [7]
119   Silva Duran Ruben Martin - Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej liczba oświadczeń: [4]
121   Sobocka-Maląg Magdalena - Przewodnicząca Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności liczba oświadczeń: [5]
122   Stawicka Aleksandra - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 liczba oświadczeń: [7]
123   Stępniak Tomasz - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
125   Suliga Mateusz - Komendant Straży Miejskiej Kalisz liczba oświadczeń: [1]
126   Szaleniec-Plichta Dorota - Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im "Rudego" w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
127   Szalska Halina - p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej liczba oświadczeń: [6]
128   Szczap Radosław - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 liczba oświadczeń: [7]
129   Szefer Elżbieta - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 19 i Oddziałami Integracyjnymi "Razem" w Kaliszu liczba oświadczeń: [2]
130   Szulc Beata - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego liczba oświadczeń: [8]
131   Szymańska Izabela - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30 liczba oświadczeń: [17]
132   Szymczak Artur - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy liczba oświadczeń: [5]
133   Szymczak Marcin - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu liczba oświadczeń: [3]
134   Szymoniak Anna - Żłobek nr 4 - dyrektor liczba oświadczeń: [3]
136   Urban Violetta - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 liczba oświadczeń: [6]
137   Walczak Justyna - Starszy pracownik socjalny w Sekcji Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  liczba oświadczeń: [4]
138   Wańka Agnieszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 liczba oświadczeń: [11]
139   Waszczyńska Małgorzata - Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu liczba oświadczeń: [4]
142   Wojdziak Barbara - Kierownik Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [4]
143   Wojterska Marzena - Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych liczba oświadczeń: [5]
144   Woźniak Donata - kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP liczba oświadczeń: [5]
146   Zalewska Beata - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 liczba oświadczeń: [9]
148   Zimna Bogumiła - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu liczba oświadczeń: [8]
149   Zimoch Dagmara - Dyrektor - Szkoła Podstawowa Nr 14 liczba oświadczeń: [8]
150   Zimoch Aneta - p.o. kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan" liczba oświadczeń: [6]
151   Żeśko Żaneta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 18 im. "Chatka Puchatka"  liczba oświadczeń: [2]
152   Żubrowska-Gil Maria - Dyrektor - II LO liczba oświadczeń: [7]

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 588 877 razy, aktualnie na stronie przebywa: 45 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 lutego 2023 o godz. 12:06   kontakt: agoral@um.kalisz.pl