Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Dotacje podmiotowe - Edukacja - Informacje kwartalne  rok 2024


Zestawienie aktualnych stawek dotacji obowiązujących w 2024 roku po aktualizacji
Wprowadził Maciej Matecki na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 27 maja 2024 r.
 informację wytworzyła: Naczelnik Wydzialu Edukacji - Ewelina Dudek data wytworzenia: 18 maja 2024 r.


Stawki dotacji obowiązujące w 2024 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 18 marca 2024 r.
 informację wytworzyła: Anna Grzesiak data wytworzenia: 18 marca 2024 r.

rok 2023


zestawienia stawek dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 22 listopada 2023 r.
 informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka data wytworzenia: 22 listopada 2023 r.


Zestawienia stawek dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół, i innych placówek oświatowych. Załącznik - zestawienie stawek dotacji I aktualizacja w roku 2023 r.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 29 maja 2023 r.
 informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka data wytworzenia: 25 maja 2023 r.


Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w roku 2023 na jednego ucznia, wychowanka, słuchacza dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST funkcjonujących na ternie Miasta Kalisza.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 24 lutego 2023 r.
 informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka data wytworzenia: 24 lutego 2023 r.

rok 2022

Aktualizacja zestawienia stawek dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół, i innych placówek oświatowych.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 30 grudnia 2022 r.
 informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka data wytworzenia: 30 grudnia 2022 r.

zestawienia stawek dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół, i innych placówek oświatowych.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 22 grudnia 2022 r.
 informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka data wytworzenia: 22 grudnia 2022 r.

zestawienia stawek dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkół, i innych placówek oświatowych.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 28 października 2022 r.
 informację wytworzyła: Ewelina Dudek data wytworzenia: 25 października 2022 r.

Stawki dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst w roku 2022
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 30 września 2022 r.
 informację wytworzyła: Ewelina Dudek data wytworzenia: 30 września 2022 r.

Stawki dotacji na dziecko w przedszkolach samorządowych na dzień 19.07.2022 r.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 20 lipca 2022 r.
 informację wytworzyła: Ewelina Dudek data wytworzenia: 20 lipca 2022 r.

Stawki dotacji na dziecko w przedszkolach samorządowych na dzień 30.06.2022 r.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 05 lipca 2022 r.
 informację wytworzyła: Ewelina Dudek data wytworzenia: 30 czerrwca 2022 r.

Stawki dotacji obowiązujące w 2022 roku, Stawki dotacji obowiązujące w 2022 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 31 maja 2022 r.
 informację wytworzyła: Ewelina Dudek data wytworzenia: 26 maja 2022 r.

Stawki dotacji obowiązujące w 2022 roku, Stawki dotacji obowiązujące w 2022 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 21 kwietnia 2022 r.
 informację wytworzyła: Ewelina Dudek data wytworzenia: 15 kwietnia 2022 r.

Stawki dotacji obowiązujące od stycznia 2022 roku, Stawki dotacji obowiązujące w 2022 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 02 lutego 2022 r.
 informację wytworzyła: Agnieszka Polewska data wytworzenia: 26 stycznia 2022 r.

rok 2021

Stawki dotacji obowiązujące w 2021 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza ustalone w oparciu o zaktualizowane kwoty części Oświatowej subwencji ogólnej przewidziane na ucznia
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 04 listopada 2021 r.
 informację wytworzyła: Agnieszka Polewska data wytworzenia: 04 listopada 2021 r.

Stawki dotacji obowiązujące w 2021 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza ustalone w oparciu o zaktualizowane kwoty części Oświatowej subwencji ogólnej przewidziane na ucznia oraz Stawki dotacji obowiązujące w 2021 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza. (stan 25 marca 2021 r.)
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 29 marca 2021 r.
 informację wytworzyła: Agnieszka Polewska data wytworzenia: 25 marca 2021 r.

Stawki dotacji obowiązujące w 2021 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 04 marca 2021 r.
 informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka data wytworzenia: 04 marca 2021 r.

Stawki dotacji obowiązujące w styczniu 2021 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 26 lutego 2021 r.
 informację wytworzyła: Ewelina Dudek data wytworzenia: 24 lutego 2021 r.

Stawki dotacji obowiązujące w 2021 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza ustalone w oparciu o zaktualizowane kwoty części Oświatowej subwencji ogólnej przewidziane na ucznia
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 26 lutego 2021 r.
 informację wytworzyła: Ewelina Dudek data wytworzenia: 24 lutego 2021 r.

rok 2020

Stawki dotacji obowiązujące w 2020 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza ustalone w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidziane na ucznia. (stan na 27 listopada 2020 r.)
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 27 listopada 2020 r.
 informację wytworzyła: Anna Grzesiak data wytworzenia: 27 listopada 2020 r.

Zestawienia stawek dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych obowiązujących od czerwca 2020 roku (stan na 23 czerwca 2020 r.)
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 24 czerwca 2020 r.
 informację wytworzyła: Anna Grzesiak data wytworzenia: 23 czerwca 2020 r.

Stawki dotacji obowiązujące w 2020 roku dla niepublicznych podmiotów na terenie miasta Kalisza ustalone w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidziane na ucznia. (stan na 25 maja 2020 r.)
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 26 maja 2020 r.
 informację wytworzyła: Anna Grzesiak data wytworzenia: 25 maja 2020 r.

Zestawienia stawek dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych obowiązujących od stycznia 2020 roku (stan na 5 lutego 2020 r.)
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 06 lutego 2020 r.
 informację wytworzyła: Anna Grzesiak data wytworzenia: 06 lutego 2020 r.

rok 2019

Zestawienie stawek dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych obowiązujących od stycznia 2019 roku (stan na 11 grudnia 2019 r.)
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 12 grudnia 2019 r.
 informację wytworzyła: Anna Grzesiak data wytworzenia: 12 grudnia 2019 r.

Zestawienie stawek dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych obowiązujących od stycznia 2019 roku (stan na 28 października 2019 r.).
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 29 października 2019 r.
 informację wytworzyła: Anna Grzesiak data wytworzenia: 29 października 2019 r.

Zestawienie stawek dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych obowiązujących od stycznia 2019 roku. (stan 23 maja 2019 r.)
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 24 maja 2019 r.
 informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka data wytworzenia: 23 maja 2019 r.

Zestawienia stawek dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych obowiązujących od stycznia 2019 roku.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 04 kwietnia 2019 r.
 informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka data wytworzenia: 29 marca 2019 r.

rok 2018

Miesięczna stawka dotacji, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kalisz osoby prawne i fizyczne. 13.12.2018 roku.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 13 grudnia 2018 r.
 informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka data wytworzenia: 13 grudnia 2018 r.

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 31.10.2018 roku.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 31 października 2018 r.
 informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka data wytworzenia: 31 października 2018 r.

Zestawienie stawek dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych stan na 27 września 2018 r.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 09 października 2018 r.
 informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka data wytworzenia: 27 września 2018 r.

Zestawienie stawek dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych stan na 24 lipca 2018 r.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: e-mail data wprowadzenia: 24 lipca 2018 r.
 informację wytworzył: Naczelnik WE - Mariusz Witczak data wytworzenia: 24 lipca 2018 r.

Zestawienie stawek dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych stan na 25 czerwca 2018 r.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: WE.4431.0013.2018 data wprowadzenia: 28 czerwca 2018 r.
 informację wytworzył: Naczelnik WE - Mariusz Witczak data wytworzenia: 25 czerwca 2018 r.

Zestawienie stawek dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych obowiązujących od stycznia 2018 roku.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: WE.4431.0011.2018 data wprowadzenia: 07 maja 2018 r.
 informację wytworzył: Naczelnik WE - Mariusz Witczak data wytworzenia: 24 kwietnia 2018 r.


Miesięczna stawka dotacji, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kalisz osoby prawne i fizyczne.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: WE.4431.0010.2018 data wprowadzenia: 28 marca 2018 r.
 informację wytworzył: Naczelnik WE - Mariusz Witczak data wytworzenia: 27 marca 2018 r.


Miesięczna stawka dotacji, dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kalisz osoby prawne i fizyczne.
Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: WE.4431.0002.2018 data wprowadzenia: 30 stycznia 2018 r.
 informację wytworzył: Naczelnik WE - Mariusz Witczak data wytworzenia: 25 stycznia 2018 r.rok 2017
Zestawienie wypłaconych dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych za 2017 rok
Informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 05 lutego 2017 r.
Wprowadził: Aleksander Góral data wprowadzenia: 05 lutego 2018 r. na podstawie: WE.4431.0003.2018

Miesięczna stawka dotacji, określona w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, przewidziane w roku 2017 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kalisz osoby prawne i fizyczne. Ustalona na podstawie art. 78d ust. 1 pkt 1 oraz art. 89c ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty lub art. 127 ust.10 ustawy - Prawo oświatowe.

Wprowadził Maciej Matecki na podstawie: WE.4431.0002.2017 D2017.01.02575 data wprowadzenia: 05 grudnia 2017 r.
 informację wytworzył: Naczelnik WE - Mariusz Witczak data wytworzenia: 01 grudnia 2017r.


Miesięczna stawka dotacji, określona w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, przewidziane w roku 2017 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kalisz osoby prawne i fizyczne.

Wprowadził Aleksander Góral na podstawie: WE.4431.0065.2017 data wprowadzenia: 29 listopada 2017 r.
 informację wytworzył: Mariusz Witczak data wytworzenia: 24 listopada 2017 r.

 • Zestawienie wypłaconych dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych w III kw. 2017 roku

 • Informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 19 października 2017 r.
  Wprowadził: Maciej Matecki data wprowadzenia: 19 października 2017 r. na podstawie: e-mail
 • Zestawienie wypłaconych dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych w II kw. 2017 roku

 • Informację wytworzył:  Mariusz Witczak data wytworzenia: 25 lipca 2017 r.
  Wprowadził: Maciej Matecki data wprowadzenia: 25 lipca 2017 r. na podstawie: e-mail
 • Realizacja planu dotacji podmiotowych udzielonych z Budżetu Miasta Kalisza szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne w I kwartał 2017 roku.

 • Miesięczna stawka dotacji, określona w oparciu o kwoty subwencji oświatowej,obowiązujące w roku 2017 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Miasto Kalisz osoby prawne i fizyczne - od 23 lutego 2017 roku.

  Aleksander Góral
   na podstawie: e-mail informację wytworzył: Mariusz Witczak data wytworzenia: 23 lutego 2017 r.


  zestawienia stawek dotacji podmiotowych dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych obowiązujących od stycznia 2017 roku.

  Aleksander Góral
  na podstawie: e-mail informację wytworzył: Mariusz Witczak data wytworzenia: 27 stycznia 2017 r.


  rok 2016
  1. Realizacja planu dotacji podmiotowych udzielonych z Budżetu Miasta Kalisza szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne w IV kwartał 2016 roku.

  2. Aleksander Góral
   na podstawie: e-mail informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 22 lutego 2017 r.

  3. Realizacja planu dotacji podmiotowych udzielonych z Budżetu Miasta Kalisza szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne w III kwartał 2016 roku.

  4. Aleksander Góral
   na podstawie: e-mail informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 18 października 2016 r.

  5. Realizacja planu dotacji podmiotowych udzielonych z Budżetu Miasta Kalisza szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne w II kwartał 2016 roku.

  6. Aleksander Góral
   na podstawie: e-mail informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 18 lipca 2016 r.

  7. Realizacja planu dotacji podmiotowych udzielonych z Budżetu Miasta Kalisza szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne w I kwartał 2016 roku.


  8. Aleksander Góral
   na podstawie: e-mail informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 15 kwietnia 2016 r.


  rok 2015
  1. Realizacja planu dotacji podmiotowych udzielonych z Budżetu Miasta Kalisza szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne w IV kwartał 2015 roku.

  2. Aleksander Góral
   na podstawie: e-mail informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 15 kwietnia 2016 r.

  3. Realizacja planu dotacji podmiotowych udzielonych z Budżetu Miasta Kalisza szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne w III kwartał 2015 roku.

  4. Aleksander Góral
   na podstawie: WE.3032.0135.2015 informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 16 października 2015 r.

  5. Realizacja planu dotacji podmiotowych udzielonych z Budżetu Miasta Kalisza szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne w II kwartał 2015 roku.

  6. Aleksander Góral
   na podstawie: WE.3032.0093.2015 informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 2 lipca 2015 r.

  7. Realizacja planu dotacji podmiotowych udzielonych z Budżetu Miasta Kalisza szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne w I kwartał 2015 roku.

  8. Maciej Matecki
   na podstawie: WE.3032.0048.2015 informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 2 kwiecień 2015 r.


  rok 2014
  1. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ZA 2014 ROK.

  2. Aleksander Góral
   na podstawie: WE.3032.0002.2015 informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 29 stycznia 2015 r.
  3. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W III KW.2014 ROKU.

  4. Data ostatniej aktualizacji: 07 listopada 2014 roku
   przez: Aleksander Góral
   na podstawie: WE.3032.0089.2014 informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 22 października 2014 r.
  5. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W II KW.2014 ROKU.

  6. Data ostatniej aktualizacji: 28 lipca 2014 roku
   przez: Aleksander Góral
   na podstawie: WE.3032.0064.2014 informację wytworzył: Mariusz Witczakdata wytworzenia: 24 lipca 2014 r.
  7. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W I KW.2014 ROKU.

  8. Data ostatniej aktualizacji: 10 kwietnia 2014 roku
   przez: Aleksander Góral
   na podstawie: WE.3032.0041.2014
   informację wytworzył: Mariusz Witczak

  rok 2013
  1. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W IV KW.2013 ROKU.

  2. Data ostatniej aktualizacji: 24 lutego 2014 roku
   przez: Aleksander Góral
   na podstawie: WE.3082.0020.2014
   informację wytworzył: Mariusz Witczak
  3. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W III KW.2013 ROKU.

  4. Data ostatniej aktualizacji: 08 października 2013 roku
   przez: Aleksander Góral
   na podstawie: WE.3082.0060.2013
   informację wytworzył: Mariusz Witczak
  5. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W II KW.2013 ROKU.

  6. Data aktualizacji: 29 lipca 2013 roku
   przez: Aleksander Góral
   na podstawie: WE.3032.0060.2013
   informację wytworzył: Mariusz Witczak
  7. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W I KW.2013 ROKU.

  8. Data aktualizacji: 03 kwietnia 2013 roku
   przez: Aleksander Góral
   na podstawie: WE.3032.0037.2013
   informację wytworzyła: Elżbieta Cichocka

  rok 2012
  1. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W IV KW.2012 ROKU.
  2. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W III KW.2012 ROKU.
  3. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W II KW.2012 ROKU.
  4. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W I KW.2012 ROKU.

  rok 2011
  1. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W IV KW.2011 ROKU.
  2. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W III KW.2011 ROKU.
  3. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W II KW.2011 ROKU.
  4. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W I KW.2011 ROKU.

  rok 2010
  1. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W I KW.2010 ROKU.
  2. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W II KW.2010 ROKU.
  3. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W III KW.2010 ROKU.
  4. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W IV KW.2010 ROKU.

  rok 2009
  1. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM,I PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W I KW. 2009 ROKU.
  2. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM,I PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W II KW.2009 ROKU.
  3. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM, PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYM PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W III KW. 2009 ROKU.
  4. REALIZACJA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA SZKOŁOM,I PLACÓWKOM OŚWIATOWYM PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE NIEBĘDĄCE JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W IV KW. 2009 ROKU.

  rok 2008

  od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 966 815 razy, aktualnie na stronie przebywa: 14 osób.

  Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 22 lipca 2024 o godz. 06:19   kontakt: agoral@um.kalisz.pl