Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Informacja o dochodach i stratach Spółek  

Informacja o dochodach i stratach spółek handlowych, w których Miasto Kalisz ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za rok 2022
Data ostatniej aktualizacji: 22 września 2023 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: e-mail
informację wytworzył:
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem - Iwona Kasprzak data wytworzenia: 19 września 2023 r.

Informacja o dochodach i stratach spółek handlowych, w których Miasto Kalisz ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za rok 2021
Data ostatniej aktualizacji: 30 września 2022 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył:
Joanna Hofman data wytworzenia: 30 września 2022 r.

Informacji o dochodach i stratach spółek prawa handlowego, w których Miasto Kalisz ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za rok 2020.
Data ostatniej aktualizacji: 24 sierpnia 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył:
Iwona Kasprzak data wytworzenia: 20 sierpnia 2021 r.

Informacja o dochodach i stratach spółek prawa handlowego, w których Miasto Kalisz ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za rok 2019.
Data ostatniej aktualizacji: 19 października 2020 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: D2020.10.02094
informację wytworzył:
Iwona Kasprzak data wytworzenia: 19 października 2020 r.

Informacja o dochodach i stratach spółek prawa handlowego, w których Miasto Kalisz ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za rok 2018.
Data ostatniej aktualizacji: 29 października 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył:
Iwona Kasprzak data wytworzenia: 29 października 2019 r.

Informacja o dochodach i stratach spółek prawa handlowego, w których Miasto Kalisz ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za - 2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 31 maja 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: D2019.05.03858.JH
informację wytworzył:
Michał Pilas data wytworzenia: 31 maja 2019 r.

Informacja o zyskach i stratach oraz dysponowaniu tymi zyskami i sposobie pokrycia strat w spółkach handlowych, w których Miasto Kalisz ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych - za 2016 r.
Data ostatniej aktualizacji: 07 lipca 2017 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył:
Tomasz Taczała data wytworzenia: 05 lipca 2017 r.

Informacja o zyskach i stratach oraz dysponowaniu tymi zyskami i sposobie pokrycia strat w spółkach handlowych, w których Miasto Kalisz ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych - za 2015 r.
Data ostatniej aktualizacji: 08 lipca 2016 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył:
Wojciech Józefiak data wytworzenia: 06 lipca 2016 r.

Zmiany w składzie zarządu, Informacje o dochodach i stratach spółek w 2014 r.
Data ostatniej aktualizacji: 17 lipca 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WGM.01232.01.0040.2015.PJ
informację wytworzyła:
Barbara Gmerek data wytworzenia: 09 lipca 2015 r.

Informacja o dochodach i stratach Spółek w 2013 r. 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W 2013 roku PWiK Sp. z o.o. poniosło stratę w kwocie 1 041 395,29 zł.
Na podstawie uchwały nr 2/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 16.04.2014 r. stratę postanowiono pokryć z kapitału zapasowego. 1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W 2013 roku KTBS Sp. z o.o. wypracowało zysk netto w kwocie 726 462,45 zł. Na podstawie uchwały nr 2/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.06.2014 r., zysk netto za rok obrotowy 2013 przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego. 1. Aquapark Kalisz Sp. o.o.

W 2013 roku Aquapark Kalisz Sp. o.o. poniósł stratę w kwocie 3 823 114,02 zł. Na podstawie uchwały nr 2/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2014 r. stratę postanowiono pokryć z zysków Spółki w latach następnych. 1. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

W 2013 roku KLA Sp. z o.o. wypracowały zysk netto w kwocie 32 097,89 zł. Na podstawie uchwały nr 2/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2014 r. zysk netto za rok obrotowy 2013 przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych.

 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

W 2013 roku PKS w Kaliszu Sp. z o.o. poniosło stratę w kwocie 853 340,09 zł. Na podstawie uchwały nr 2/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2014 r. stratę postanowiono pokryć z zysków Spółki w latach następnych. 1. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe w Kaliszu Sp. z o.o.

W 2013 roku KPT w Kaliszu Sp. z o.o. wypracowało zysk netto w kwocie 348 380,21 zł. Na podstawie uchwały nr 3/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 23.06.2014 r. zysk przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych. 1. Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.

W 2013 roku MKS Kalisz Sp. z o.o. poniósł stratę w kwocie 43.097,61 zł. Na podstawie uchwały nr 3/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.06.2014 r., stratę postanowiono pokryć z zysków Spółki w latach następnych.


Data ostatniej aktualizacji: 28 lipca 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WGM.0232.01.0033.2014.RŚ
informację wytworzyła: Iwona Kasprzak data wytworzenia: 17 lipca 2014 roku

Informacja o dochodach i stratach Spółek w 2012 r.

 

1.             Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W 2012 roku PWiK Sp. z o.o. wypracowało zysk netto w kwocie 823 336,81 zł. Na podstawie uchwały nr 4/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24.04.2013 r. zysk netto za rok obrotowy 2012 podzielono następująco:

·  dywidenda dla właściciela – Miasta Kalisza                                          780 000,00 zł.

·  zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych                        43 336,81 zł.

 

2.                  Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W 2012 roku KTBS Sp. z o.o. wypracowało zysk netto w kwocie 817 404,24 zł. Na podstawie uchwały nr 2/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11.06.2013 r., zysk netto za rok obrotowy 2012 przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego.

 

3.                               Aquapark Kalisz Sp. o.o.

W 2012 roku Aquapark Kalisz Sp. o.o. poniósł stratę w kwocie 1 917 977,24 zł. Na podstawie uchwały nr 3/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.06.2013 r. stratę postanowiono pokryć z zysków Spółki w latach następnych.

 

4.                   Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

W 2012 roku KLA Sp. z o.o. poniosły stratę w kwocie 779 766,85 zł. Na podstawie uchwały nr 2/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.06.2013 r. stratę postanowiono pokryć z zysków Spółki w latach następnych.

 

5.                   Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

W 2012 roku PKS w Kaliszu Sp. z o.o. poniosło stratę w kwocie 308 871,47 zł. Na podstawie uchwały nr 3/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.06.2013 r. stratę postanowiono pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

 

6.                   Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe w Kaliszu Sp. z o.o.

W 2012 roku KPT w Kaliszu Sp. z o.o. wypracowało zysk netto w kwocie 136 692,70 zł. Na podstawie uchwały nr 2/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 26.06.2013 r. zysk przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych.

 

7.                   Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.

W 2012 roku MKS Kalisz Sp. z o.o. wypracował zysk netto w kwocie 8 152,46 zł. Na podstawie uchwały nr 3/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18.07.2013 r., zysk netto za rok obrotowy 2012 przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego.

 

 

 


Data ostatniej aktualizacji: 16 września 2013 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WGM.0232.01.0047.2013.MP
informację wytworzyła: Iwona Kasprzak

Informacja o dochodach i stratach Spółek w 2011 r.

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W 2011 roku PWiK Sp. z o.o. wypracowało zysk netto w kwocie 1 294 293,49 zł. Na podstawie uchwały nr 2/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24.04.2012 r. zysk netto za rok obrotowy 2011 podzielono następująco:

 1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W 2011 roku KTBS Sp. z o.o. wypracowało zysk netto w kwocie 69 662,68 zł. Na podstawie uchwały nr 5/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.06.2012 r., zysk netto za rok obrotowy 2011 przeznaczono na:

 1. Aquapark Kalisz Sp. o.o.

W 2011 roku Aquapark Kalisz Sp. o.o. poniósł stratę w kwocie 520 452,09 . Na podstawie uchwały nr 2/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.03.2012 r. stratę postanowiono pokryć z zysków Spółki w latach następnych.

 1. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

W 2011 roku KLA Sp. z o.o. poniosły stratę w kwocie 750 629,15 . Na podstawie uchwały nr 3/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.06.2012 r. stratę postanowiono pokryć z zysków Spółki w latach następnych.

 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

W 2011 roku PKS w Kaliszu Sp. z o.o. poniosło stratę w kwocie 2 004 814,33 zł. Na podstawie uchwały nr 4/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.06.2012 r. stratę postanowiono pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

 1. Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe w Kaliszu Sp. z o.o.

W 2011 roku KPT w Kaliszu Sp. z o.o. poniosło stratę w kwocie 141 988,95 zł. Na podstawie uchwały nr 4/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.06.2012 r. stratę postanowiono pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

 1. Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.

W 2011 roku MKS Kalisz Sp. z o.o. poniósł stratę w kwocie 106 475,21 . Na podstawie uchwały nr 4/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.06.2012 r. stratę postanowiono pokryć z zysków Spółki w przyszłych okresach.

Informacja o dochodach i stratach Spółek w 2010 r.

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W 2010 roku PWiK Sp. z o.o. wypracowało zysk netto w kwocie 174.444,71 zł. Na podstawie uchwały nr 2/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.04.2011 r. zysk netto za rok obrotowy 2010 podzielono następująco:

 1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W 2010 roku KTBS Sp. z o.o. wypracowało zysk netto w kwocie 194.321,66 zł. Na podstawie uchwały nr 3/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24.06.2011 r., zysk netto za rok obrotowy 2010 przekazano na kapitał zapasowy Spółki.

 1. Aquapark Kalisz Sp. o.o.

W 2010 roku Aquapark Kalisz Sp. o.o. osiągnął stratę w kwocie 342.247,09 zł. Na podstawie uchwały nr 2/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15.06.2011 r. stratę postanowiono pokryć z zysków Spółki w latach następnych.

 1. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

W 2010 roku KLA Sp. z o.o. osiągnęło stratę w kwocie 1.069.170,33 zł. Na podstawie uchwały nr 5/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.06.2011 r. stratę postanowiono pokryć z zysków Spółki w latach następnych.

 1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o.

W 2010 roku PKS w Kaliszu Sp. z o.o. osiągnęło stratę w kwocie 1.069.728,08 zł. Na podstawie uchwały nr 3/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.06.2011 r. stratę postanowiono pokryć z kapitału zapasowego Spółki.


Informacja o dochodach i stratach Spółek w 2009 r.

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W 2009 roku PWiK Sp. z o.o. wypracowało zysk netto w kwocie 188.569,59 zł. Na podstawie uchwały nr 2/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu z dnia 14.04.2010 r. zysk netto za rok obrotowy 2009 wraz z niepodzielonym zyskiem z lat ubiegłych w kwocie 1.534,36 zł podzielono następująco:

 1. Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W 2009 roku KTBS Sp. z o.o. wypracowało zysk netto w kwocie 49.649,24 zł. Na podstawie uchwały nr 6/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kaliszu z dnia 21.06.2010 r., zysk netto za rok obrotowy 2009 przekazano na kapitał zapasowy Spółki.

 1. Aquapark Kalisz Sp. o.o.

W 2009 roku Aquapark Kalisz Sp. o.o. osiągnął stratę w kwocie 61.967,42 zł. Na podstawie uchwały nr 8/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquapark Kalisz Sp. o.o. z dnia 9.06.2010 r. stratę postanowiono pokryć z zysków Spółki w latach następnych.

 1. Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

W 2009 roku KLA Sp. z o.o. osiągnęło stratę w kwocie 600.679,24 zł. Na podstawie uchwały nr 5/2010 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z dnia 28.06.2010 r. stratę postanowiono pokryć w następujący sposób:

  • pokrycie z kapitału zapasowego – 382.588,29 zł;

  • z zysków wypracowanych w następnych latach – 218.090,95 zł.


Informację wytworzył Henryk Kujawa

Wprowadził Aleksander Góral 16.08.2012r.

Data oststaniej modyfikacji 13.08.2012r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 886 422 razy, aktualnie na stronie przebywa: 34 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 16 czerwca 2024 o godz. 01:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl