Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 r.  


Baner wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015


Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Komunikaty PKW opracowanie w formie wideo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAimbok-fB0qdFtxnOnnwWPXa1_RiiZCu

27 maja 2015 roku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informacje wytworzyła: 26 maja 2015 r. - Katarzyna Tomczyk
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 27 maja 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


25 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 216/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych.

informacje wytworzyła: 22 maja 2015 r. - Marta Woźniak
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 25 maja 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


22 maja 2015 roku

Aktualne składy OKW

Zarządzenie Nr 208/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.

informacje wytworzyła: 21 maja 2015 r. - Marta Woźniak
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 22 maja 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


18 maja 2015 roku

osoby niepełnosprawne biorące udział w głosowaniu, będą mogły skorzystać z dojazdu do siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie m. Kalisza samochodem "INWALID – TAXI"

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 maja 2015 r.

informacje wytworzyła: 16,18 maja 2015 r. - Katarzyna Tomczyk
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 18 maja 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


15 maja 2015 roku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

informacje wytworzyła: 14 maja 2015 r. - Katarzyna Tomczyk
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 15 maja 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


13 maja 2015 roku

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Załącznik nr 2 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
informacje wytworzyła: 13 maja 2015 r. - Katarzyna Tomczyk
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 13 maja 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


08 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 187/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Aktualne składy Obwodowych Komisji Wyborczych

informacje wytworzyła: 08 maja 2015 r. - Elżbieta Pastuszak
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 08 maja 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


05 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 177/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych, uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
informacje wytworzyła: 05 maja 2015 r. - Elżbieta Pastuszak
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 05 maja 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


04 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 162/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych oraz uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych

informacje wytworzyła: 04 maja 2015 r. - Elżbieta Pastuszak
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 04 maja 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


29 kwietnia 2015 roku

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami

informacje wytworzyła: 29 kwietnia 2015 r. - Elżbieta Pastuszak
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 29 kwietnia 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


24 kwietnia 2015 roku

Osoby niepełnosprawne biorące udział w głosowaniu, będą mogły skorzystać z dojazdu do siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Kalisza samochodem INWALID – TAXI.

informacje wytworzyła: 24 kwietnia 2015 r. - Katarzyna Tomczyk
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 24 kwietnia 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


21 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie nr 147/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

informacje wytworzyła: 21 kwietnia 2015r. - Elżbieta Pastuszak
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 21 kwietnia 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


20 kwietnia 2015 roku

Informacja Prezydenta Miasta dot. udostępnienia spisu wyborców.

informacje wytworzył: 20 kwietnia 2015r. - Marek Graczyk
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 20 kwietnia 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


20 kwietnia 2015 roku

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

informacje wytworzyła: 20 kwietnia 2015r. - Katarzyna Tomczyk
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 20 kwietnia 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail


9 kwietnia 2015 roku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2015r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

informacje wytworzyła: 9 kwietnia 2015r. - Katarzyna Tomczyk
wprowadził - Maciej Matecki

Data aktualizacji: 9 kwietnia 2015 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: e-mail


3 kwietnia 2015 roku

 1. UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 2. UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.


informacje wytworzyła: 3 kwietnia 2015r. - Wydział Organizacyjny - Katarzyna Tomczyk
wprowadził - Maciej Matecki

Data aktualizacji: 3 kwietnia 2015 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: e-mail3 kwietnia 2015 roku

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Kaliszu przez pełnomocników wyborczych uprawnionych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby

informacje wytworzyła: 3 kwietnia 2015r. - Kancelaria Rady Miejskiej
wprowadził - Maciej Matecki

Data aktualizacji: 3 kwietnia 2015 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: KRM27 marca 2015 roku

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu informuje:

 1. Akty pełnomocnictwa do głosowania,
 2. Głosowanie korespondencyjne,
 3. Wniosek o oporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r.,
 5. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
informacje wytworzyła: 27 marca 2015r. - Wydział Spraw Obywatelskich - Marek Graczyk
wprowadził - Maciej Matecki

Data aktualizacji: 27 marca 2015 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: WSO.5011.1.7.2015.MG20 marca 2015 roku

KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej Nr46 w Kaliszu z dnia 17 marca 2015r.

informacje wytworzyła: 18 marca 2015r. - Katarzyna Tomczyk
wprowadził - Maciej Matecki

Data aktualizacji: 20 marca 2015 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: e-mail


16 marca 2015 roku

 1. GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE odnośnie rejestru wyborców, spisów wyborców, dopisania do spisu oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul.Tadeusza Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesantów
 2. REJESTR WYBORCÓW - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu informuje: W rejestrze i w spisie wyborców ujęte są z urzędu, jedynie osoby na stałe zameldowane na terenie miasta Kalisza

 3. SPIS WYBORCÓW - W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r. - Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu informuje
  • Głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Kaliszu.
  • Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania. Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie (lokalu wyborczym), w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 4. WNIOSEK o dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 5. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

 6. Zaświadczenia o prawie do głosowania

informacje wytworzyła: 16 marca 2015r. - Wydział Spraw Obywatelskich - Marek Graczyk
wprowadził - Maciej Matecki

Data aktualizacji: 16 marca 2015 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: e-mail12 marca 2015 roku

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
informacje wytworzyła: 11 marca 2015 r. - Katarzyna Tomczyk
wprowadził - Maciej Matecki

Data aktualizacji: 12 marca 2015 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: e-mail

17 lutego 2015 roku

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień10 maja 2015 r.
informacje wytworzyła: 17 lutego 2015 r. - Marek Graczyk
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 17 lutego 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WSO.5011.1.1.2015.MG

10 lutego 2015 roku

Prezydent Miasta Kalisza podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (słupy ogłoszeniowe)
informacje wytworzyła: 10 lutego 2015 r. - Karolina Pawliczak
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 10 lutego 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: WAG.502.0002.2015

09 lutego 2015 roku

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
informacje wytworzyła: 09 lutego 2015 r. - Katarzyna Tomczyk
wprowadził - Aleksander Góral

Data aktualizacji: 09 lutego 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 782 543 razy, aktualnie na stronie przebywa: 45 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 22 maja 2024 o godz. 05:08   kontakt: agoral@um.kalisz.pl