Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Dług publiczny  


DŁUG PUBLICZNY 2018


opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2018 r.,

opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza na lata 2018-2033.

Data ostatniej aktualizacji: 06 lutego 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.1.2018
informację wytworzyła: Janina Walkowska
Uchwała Nr SO – 0951/97/D/4/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz przedstawionego w projekcie budżetu na 2018 rok.

Data ostatniej aktualizacji: 20 grudnia 2017 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.16.2017
informację wytworzyła: Janina Walkowska


DŁUG PUBLICZNY 2017


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Miasto Kalisz deficytu budżetu na 2017 r.,
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza.
Data ostatniej aktualizacji: 31 stycznia 2017 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.13.2016
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

Uchwała Nr SO – 0951/83/D/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz.
Data ostatniej aktualizacji: 21 grudzień 2016 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: BBA.3022.13.2016
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska


DŁUG PUBLICZNY 2016


Uchwała Nr SO – 0951/17/D/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz.
Data ostatniej aktualizacji: 29 stycznia 2016 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

Uchwała Nr SO - 0951/34/P/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza.
Data ostatniej aktualizacji: 29 stycznia 2016 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

Uchwała Nr SO – 0951/60/D/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz.
Data ostatniej aktualizacji: 21 grudnia 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska


DŁUG PUBLICZNY 2015


Uchwała Nr SO – 0951/13D/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz.
Data ostatniej aktualizacji: 29 stycznia 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.1.2015; BBA.3022.2.2015
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

Uchwała Nr SO 0951/36/P/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza.
Data ostatniej aktualizacji: 29 stycznia 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.1.2015; BBA.3022.2.2015
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska


Uchwała Nr SO – 0951/71/D/1/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz.
Data ostatniej aktualizacji: 16 grudnia 2014 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: BBA.3020.15.2014, BBA.3020.16.2014, BBA.3020.17.2014
informację wytworzyła: Janina Walkowska dnia: 16 grudnia 2014 roku.


DŁUG PUBLICZNY 2014


Opinia o możliowści wykupu papierów wartościowych
Data ostatniej aktualizacji: 25 lipca 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.12.2014
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

Uchwała Nr SO - 0951/19/D/1/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliowści sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz.
Data ostatniej aktualizacji: 24 stycznia 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.1.2014; BBA.3022.2.2014
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

Uchwała Nr SO - 0951/26/P/1/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza.
Data ostatniej aktualizacji: 24 stycznia 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.1.2014; BBA.3022.2.2014
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

Uchwała Nr SO - 0951/D/1/Ka/2013 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz.
Data ostatniej aktualizacji: 18 grudnia 2013 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: BBA.3022.20.2013
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska


DŁUG PUBLICZNY 2013


Opinia RIO - dług publiczny 2013
Data ostatniej aktualizacji: 24 maja 2013 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.7.2013
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza


Aktualizacja 23 stycznia 2013 r. - Aleksander GóralDŁUG PUBLICZNY 2012


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych


Aktualizacja 18 grudnia 2012 r. - Aleksander Góral


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza


Aktualizacja 24 lutego 2012 r. - Aleksander GóralDŁUG PUBLICZNY 2011


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza


Aktualizacja 16 lutego 2011 r. - Aleksander Góral


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz


Aktualizacja 15 lutego 2011 r. - Aleksander GóralPROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2010 I LATA NASTEPNE


Prognoza kwoty długu na 2010 i lata nastepne


DŁUG PUBLICZNY 2010


Uchwała nr SO 0951/74/D/1/Ka/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu


Aktualizacja 14 grudzień 2010r. - Maciej Matecki


Uchwała nr SO 0951/51/D/1/Ka/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu


Aktualizacja 09 lutego 2010r. - Aleksander GóralDŁUG PUBLICZNY 2009


1. Uchwała nr SO 68/1-D/Ka/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Kalisz – Miasto na prawach powiatu deficytu budżetowego w 2009 roku.

Skład Orzekający wyraża opinię pozytywną.

2. Uchwała nr SO 69/1-D/Ka/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na rok 2009 i lata następne.

Skład Orzekający wyraża opinię pozytywną.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0951/68/1Ka/09 z dnia 3 grudnia 2009r. W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Miasto Kalisz.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0951/67/1Ka/09 z dnia 3 grudnia 2009r. Wyrażającą opinię o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Kalisz.


Aktualizacja 14 grudnia 2009r.


DŁUG PUBLICZNY 2008

3. Uchwała Nr SO-52/1-SP/Ka/08 a dnia 14 kwietnia 2008 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2007 rok.

Skład Orzekający wyraża opinię pozytywną.


Aktualizacja 22 kwiecień 2008r. - Aleksander Góral

2007   2008   2009


DŁUG PUBLICZNY 2007

1. Uchwała Nr SO-133/1-D/Ka/07 z dnia 03 grudnia 2007 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Kalisza – Miasta na prawach powiatu.

Skład Orzekający wyraża opinię pozytywną.

2. Uchwała Nr SO-132/1-P/Ka/07 z dnia 03 grudnia 2007 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Kalisza – Miasta na prawach powiatu.

Skład Orzekający wyraża opinię pozytywną.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 854 325 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 09 grudzień 2018 o godz. 23:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl