Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Plany pracy komisji Rady Miasta Kalisza  

rok 2022  

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów RMK na 2022 rok
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RMK na 2022 rok
Plan pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego RMK na rok 2022
Plan pracy Komisji Rewizyjnej RMK na 2022 rok
Plan pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej RMK na rok 2022
Plan pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej RMK na 2022 rok
Plan pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej RMK na rok 2022

Data ostatniej aktualizacji: 24 lutego 2022 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Elżbieta Pastuszak


rok 2021  

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów RMK na 2021 rok
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RMK na 2021 rok
Plan pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego RMK na rok 2021
Plan pracy Komisji Rewizyjnej RMK na 2021 rok
Plan pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej RMK na rok 2021
Plan pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej RMK na 2021 rok
Plan pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej RMK na rok 2021

Data ostatniej aktualizacji: 26 lutego 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Elżbieta Pastuszak


rok 2020  

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów RMK na 2020 rok
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RMK na 2020 rok
Plan pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego RMK na rok 2020
Plan pracy Komisji Rewizyjnej RMK na 2020 rok
Plan pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej RMK na rok 2020
Plan pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej RMK na 2020 rok
Plan pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej RMK na rok 2020

Data ostatniej aktualizacji: 29 kwietnia 2020 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Elżbieta Pastuszak


rok 2019  

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Budzetu i Finansów Rady Miasta Kalisza na 2019 rok - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza na 2019 rok - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza na 2019 rok - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Rodziny Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza na 2019 rok - Pobierz plik PDF

Data ostatniej aktualizacji: 12 marca 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Elżbieta Pastuszak

rok 2018  

Plany Pracy Komisji Rozwoju Mienia, Miasta i Integracji Europejskiej na 2018 rok - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Poltyki Społecznej na 2018 rok - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2018 - pobierz plik
Plan pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na rok 2018 - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Kalisza na rok 2018 - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza na rok 2018 - Pobierz plik PDF

Data ostatniej aktualizacji: 04 kwietnia 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyły: Zachara,Janczak Woźniak
rok 2017  

Plany Pracy Komisji Rozwoju Mienia, Miasta i Integracji Europejskiej na 2017 rok - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Poltyki Społecznej na 2017 rok - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2017 - pobierz plik
Plan pracy Komisji Środowiska na rok 2017 - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na rok 2017 - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza na rok 2017 - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza na rok 2017 - Pobierz plik PDF


rok 2016  

Plan Pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisz na 2016 ROK - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza na 2016 rok - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza na rok 2016 - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza na rok 2016 - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza na 2016 rok. - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza na 2016 rok - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza na rok 2016 - Pobierz plik PDF

Data ostatniej aktualizacji: 13 lipca 2016 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyły: Zachara,Janczak Woźniak dnia 18-20 kwietnia 2016 r.
Plany pracy komisji Rady Miejskiej Kalisza  
na 2015 rok oraz ich realizacja  


Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 13 marca 2015 roku w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Pobierz plik PDF
Plan Pracy KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ KALISZA NA 2015 ROK - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza na rok 2015 - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok. - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza na rok 2015 - Pobierz plik PDF
Plan Pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok. - Pobierz plik PDF
Plan pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok - Pobierz plik PDF

Data ostatniej aktualizacji: 13 listopada 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: KRM.1431.0009.2015
informację wytworzyła: Elżbieta Pastuszak dnia 20 lutego 2014 r.
Plany pracy komisji Rady Miejskiej Kalisza  
na 2014 rok oraz ich realizacja  
Kontrola w zakresie opłaty targowej za 2014 r. - Pobierz plik PDF
Realizacja wniosków pokontrolnych za 2013 r. - Pobierz plik PDF
Zbadanie prawidłowości w zakresie dysponowania ZFŚS - Pobierz plik PDF

Data ostatniej aktualizacji: 17 listopada 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: KRM.1431.0019.2014
informację wytworzyła: Katarzyna Wawrzyniak dnia 12 listopada 2014 r.

Plany pracy komisji oraz ich realizacja w roku 2014 - Pobierz plik PDF

Data ostatniej aktualizacji: 13 marca 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: KRM.1431.0002.2014
informację wytworzyła: Katarzyna Wawrzyniak

Protokoły Zespołów Kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza:

- kontroli przeprowadzonej w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,

- kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,

- kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kaliszu
w zakresie realizacji w 2013 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu
,

- kontroli przeprowadzonej w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,

- kontroli przeprowadzonej w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,

- kontroli przeprowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,

- kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu w zakresie realizacji
w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu
,

- kontroli zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia Kalisza-Miasta
na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r.
,

- kontroli wydatków niewygasających w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych
w 2013 r. przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu
,

- kontroli wydatków niewygasających w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych
w 2013 r. przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu
,

- kontroli wydatków niewygasających w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych
w 2013 r. przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu
,

- kontroli realizacji w 2013 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,

- kontroli realizacji w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,

- kontroli bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2013 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta Kalisza poręczeń


Data ostatniej aktualizacji: 11 lipca 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: KRM.1431.0010.2014
informację wytworzyła: Katarzyna Wawrzyniak dnia 07 lipca 2014 r.
Protokoły Zespołów Kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza: - kontroli przeprowadzonej w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu, - kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu, - kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu, - kontroli przeprowadzonej w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu, - kontroli przeprowadzonej w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu, - kontroli przeprowadzonej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu, - kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu w zakresie realizacji w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu, - kontroli zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r., - kontroli wydatków niewygasających w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r. przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu, - kontroli wydatków niewygasających w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r. przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, - kontroli wydatków niewygasających w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r. przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, - kontroli realizacji w 2013 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu, - kontroli realizacji w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu, - kontroli bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2013 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta Kalisza poręczeń
Plany pracy komisji Rady Miejskiej Kalisza  
na 2013 rok oraz ich realizacja  

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2013 rok

Lp.

Temat

Termin kontroli

1.

Realizacja w 2012 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu

II kwartał 2013 r.

2.

Realizacja w 2012 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu

II kwartał 2013 r.

3.

Kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2012 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń

II kwartał 2013 r.

4.

Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień
31 grudnia 2012r.

II kwartał 2013 r.

5.

Kontrola wydatków niewygasających w roku 2012

II kwartał 2013 r.

6.

Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2012 r.

Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego za rok 2012

II kwartał 2013 r.

7.

Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza
w roku 2012

III kwartał 2013 r.

8.

Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza

rok 2013

9.

Kontrola zakupu nieruchomości przy ul. Augustyna Kordeckiego 17a

rok 2013


Protokół z kontroli realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w roku 2012

Data ostatniej aktualizacji: 30 grudnia 2013 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: KRM.1431.0018.2013
informację wytworzyła: Katarzyna Wawrzyniak
Protokół dochody budżetowe
Protokół mienie miasta
Protokół sprawozdania finansowe
Protokół wydatki budzetowe
Protokół wydatki niewygasajace

Data ostatniej aktualizacji: 17 czerwca 2013 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: KRM.1431.0011.2013
informację wytworzyła: Katarzyna Wawrzyniak


Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej Kalisza na 2013 rok


Lp

miesiąc

Tematy do realizacji

odpowiedzialny podmiot

1

2

3

4

1

styczeń

- przyjęcie planu pracy komisji na 2013r.

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

KBiF

2

luty

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

KBiF

3

marzec

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

KBiF

4

kwiecień

- analiza wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2012r.

- informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za rok 2012

- wykonanie budżetu za rok 2012 instytucji kultury

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

WF

KBiF

5

maj

- informacja o stanie mienia komunalnego

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

WGM

KBiF

6

czerwiec

- informacja o sytuacji spółek z udziałem miasta

- sprawozdanie finansowe i opinie RIO w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Kalisza

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

WGM

WF


KBiF

7

lipiec

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


8

sierpień

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


9

wrzesień

- analiza i zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

- informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przedsięwzięć, o których mowa
w art. 223 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

WF


WFKBiF

10

październik

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

KBiF

11

listopad

- uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych MZBM i OSRiR

- uchwały okołobudżetowe dotyczące zmiany stawek podatków

- I czytanie projektu budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2014r.

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

WF

KBiF

12

grudzień

- zaopiniowanie projektu budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2014r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 i lata następne

- opiniowanie bieżących projektów uchwał związanych z kwestiami finansowymi

KBiF


Plan Pracy Komisji Prawa,

Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego

Rady Miejskiej Kalisza na 2013 rok


 1. Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Kalisza, a także wniosków o nadanie nazw ulic, placów i skwerów na terenie Miasta Kalisza.


 1. Przyjęcie sprawozdań oraz informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta Kalisza:

 • Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

 • Komendy Miejskiej Policji,

 • Straży Miejskiej Kalisza.


 1. Przyjęcie informacji o stanie sanitarno-epidemiologicznym miasta Kalisza za 2012 rok.


 1. Wyjazdowe posiedzenia w siedzibie Straży Miejskiej Kalisza, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji – przyjęcie informacji dotyczącej bieżącej działalności jednostek.


 1. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagród wyróżniającym się policjantom Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.


 1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za rok 2012 w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji, a także informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za rok 2012.


 1. Opiniowanie wniosków o przyznanie tytułów „Honorowy Obywatel Miasta Kalisza”, odznaki „Zasłużony dla Miasta Kalisza” i nagrody Miasta Kalisza.


 1. Przyjęcie sprawozdania za I półrocze 2013r. w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przedsięwzięć, o których mowa
  w art. 223 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.


 1. Zaopiniowanie budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2014 rok
  w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 i lata następne.


 1. Współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta Kalisza – spotkania z Radami oraz wymiana doświadczeń w zakresie działalności i zadań własnych.


Plan pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej

Rady Miejskiej Kalisza na 2013 rok


 1. Opiniowanie bieżących projektów uchwał, zmian budżetowych, kwestii sprzedaży nieruchomości, propozycji zagospodarowania mienia komunalnego.


 1. Opiniowanie:

  • sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2012 rok oraz informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za rok 2012,

  • informacji o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przedsięwzięć, o których mowa
   w art. 223 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

  • budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2014 rok w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 i lata następne.


 1. Działalność bieżąca – zadania i priorytety, problemy i sprawy, korespondencja.


 1. Informacje kwartalne, dotyczące realizacji i zaawansowania wszystkich inwestycji w mieście.


 1. Plan zagospodarowania przestrzennego – stan aktualny.


 1. Zapoznanie się z działalnością Inkubatora Przedsiębiorczości.


 1. Współpraca z potencjalnymi inwestorami w Kaliszu. Dotychczasowe osiągnięcia, wskazanie planu działania na najbliższy rok, informacja na temat promocji Kalisza jako miasta prorozwojowego i atrakcyjnego dla inwestorów.


 1. Powiatowy Urząd Pracy – funkcjonowanie, środki zewnętrzne, kierunki działania, sposoby walki z bezrobociem.


 1. E-urząd – jak to funkcjonuje w Kaliszu – identyfikacja tzw. „wąskich gardeł”, zamierzenia na przyszłość.


 1. Kwartalne informacje o funkcjonowaniu spółki Aquapark w Kaliszu.


 1. Ocena funkcjonowania KPT, jako jednostki realizującej zadanie transportu zbiorowego miasta Kalisza. Stopień zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, analiza finansowa funkcjonowania, rozwój przedsiębiorstwa i usług.


 1. Współpraca miasta Kalisza z miastami partnerskimi oraz innymi w kraju
  i zagranicą. Bilans kontaktów dotychczasowych oraz wskazanie nowych kierunków działania i rozwoju.


 1. Rozwój Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jako alternatywy dla budownictwa komunalnego w Kaliszu w świetle rosnącego zapotrzebowania na lokale mieszkalne.


 1. Rozwój kaliskiego drogownictwa w kontekście nowej perspektywy finansowej, oraz inne zagadnienia z tą perspektywą związane.


 1. Promocja miasta poprzez turystykę. Rozwój infrastruktury na Zawodziu. Ścieżki historyczne.


 1. Polityka rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – wspólne projekty, dotychczasowe działania.Plan pracy Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej

Rady Miejskiej Kalisza na 2013 rok


 1. Opiniowanie:

  1. bieżących projektów uchwał,

  2. sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu
   za 2012 rok oraz informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za rok 2012,

  3. informacji o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przedsięwzięć, o których mowa
   w art. 223 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

  4. budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2014 rok w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 i lata następne.


 1. Sprawy bieżące, problemy, zadania, korespondencja.


 1. Działalność Świetlic Terapeutycznych w Kaliszu (komisja wyjazdowa)


 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Żłobków w Kaliszu – wykorzystanie bazy lokalowej, aktualne potrzeby (komisja wyjazdowa).


 1. Bank Chleba – informacja na temat działalności placówki (komisja wyjazdowa).


 1. Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.


 1. Polityka mieszkaniowa Miasta – stan obecny i zamierzenia na przyszłość.


 1. Informacja na temat wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
  ( MOPS wspólnie z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Spraw Społecznych
  i Mieszkaniowych).


 1. Sytuacja po połączeniu się szpitala z pogotowiem.


 1. MZOZ, MZBM – informacje na temat funkcjonowania, problemów
  oraz zamierzenia na przyszłość.


Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej Kalisza na 2013 rok


 • Analiza budżetu za 2012 rok w podległych komisji działach i rozdziałach.

 • Opiniowanie:

  • bieżących projektów uchwał,

  • sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2012 rok oraz informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za rok 2012,

  • informacji o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta
   na prawach powiatu za I półrocze 2013 roku oraz informacji
   o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przedsięwzięć, o których mowa w art. 223 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

  • budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2014 rok w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 i lata następne.

 • Współtworzenie i opiniowanie budżetu (w podległych działach i rozdziałach na 2014r.)

 • Współpraca z:

- Wydziałem Edukacji UM Kalisza

- Wydziałem Kultury UM Kalisza

- Ośrodkiem Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji oraz wszystkimi instytucjami kultury

 • Struktura i funkcjonowanie sieci (kontynuacja):

- przedszkoli

- szkół podstawowych

- szkół gimnazjalnych

- szkół ponadgimnazjalnych (połączone z wizytami ww. placówkach).

 • Kontynuacja współpracy z kaliskim ośrodkiem akademickim.

 • Działalność bieżąca (zadania i priorytety, problemy i sprawy) jednostek kultury i sportu (informacje udzielone przez dyrektorów, trenerów, instruktorów placówek) ze szczególnym uwzględnieniem pracy trenerów osiedlowych oraz Szkolnego Związku Sportowego.

 • Zbieranie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych (ref. Naczelnik Wydziału Oświaty – Pan Witczak).

 • Informacje o funkcjonowaniu i dotowaniu niepublicznych placówek oświatowych.

 • Wizyty w niżej wymienionych instytucjach i podsumowanie ich osiągnięć:

- MDK, Filharmonia, Teatr, Wieża Ciśnień, BWA, Biblioteki, OSRiR, prace nad budowaniem i wykonaniem ich budżetów.

 • Działalność Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego – informacja Zarządu KSZS ( bieżąca ocena ).

 • Informacje i oceny dot. zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • Opiniowanie propozycji do nagród w dziedzinie kultury oraz sportu.

 • Zapoznanie z zasadami konkursów ofert dla Instytucji Pożytku Publicznego
  w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • Typowanie przedstawicieli komisji do prac w komisjach konkursowych miasta.

 • Zadania publiczne miasta z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, realizowane przez organizacje pozarządowe. Współtworzenie komisji konkursowych, krótkie relacje z wyników konkursów.

 • Uczestniczenie w uroczystościach organizowanych przez instytucje kultury
  i sportu oraz jednostki oświatowe Miasta.

 • Analiza organizacji, finansowania i przebiegu imprez z zakresu sportu masowego, sportu wypoczynkowego, rekreacji oraz turystyki dzieci
  i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem turystyki pielgrzymkowej.

 • Współpraca ze związkami i klubami sportowymi oraz PTTK.

 • Rozwój sportu i turystyki wodnej – referuje Wydział Kultury i Sztuki, Sportu
  i Turystyki.

 • Ocena efektów funkcjonowania uchwały „dotyczącej zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych
  do rejestru zabytków nie stanowiących własność Miasta Kalisza oraz realizacji prac konserwatorskich, dotowanych przez miasto (spotkania z gospodarzami obiektów).

 • Informacja o pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych (Wydział Edukacji oraz Wydział Kultury i Sztuki, sportu i Turystyki).

 • Inwestycje oświatowe i sportowe – potrzeby i stopień zaawansowania prac
  (ref. Naczelnik WRMiI pan Szajdziński). Wizyty na placach budowy
  i miejscach remontów.

 • Prace nad uchwałą dotyczącą wielopodmiotowej pomocy dla rodzin kaliskich – ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych.


Plan pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Rady Miejskiej Kalisza na 2013 rok


 1. Bieżące opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Kalisza.


 1. Zapoznanie się z Rezerwatem Rosiczki na Lisie – wyjazdowe posiedzenie Komisji (maj 2013r.).


 1. Omówienie realizacji programu ochrony powietrza za 2012 rok.


 1. Zaopiniowanie:

 • sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2012 rok, a także informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za rok 2012,

 • informacji o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przedsięwzięć, o których mowa
  w art. 223 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,

 • budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2014 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 i lata następne

w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji.


 1. Przyjęcie półrocznej informacji dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych oraz informacji na temat mieszkań socjalnych.


 1. Zapoznanie się z kolejnymi działaniami dotyczącymi systemu gospodarki odpadami komunalnymi.


 1. Omówienie kwestii zanieczyszczenia powietrza pyłami niskozawieszonymi PM 2,5 i PM 10.


 1. Zapoznanie się z działalnością kaliskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt.


 1. Aquapark Kalisz – zapoznanie się z działalnością oraz jej wpływem na środowisko.


 1. Zapoznanie się ze stanem dróg, ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta (realizacją Programu Budowy dróg osiedlowych).


 1. Zabezpieczenie miasta Kalisza przed powodzią.


 1. Zapoznanie się ze stanem zieleni w kaliskich parkach podworskich – wyjazdowe posiedzenie komisji.Data ostatniej aktualizacji: 13 lutego 2013 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: KRM.1431.0003.2013
informację wytworzyła: Katarzyna Wawrzyniak
Plany pracy komisji oraz ich realizacja w roku 2012

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 966 838 razy, aktualnie na stronie przebywa: 9 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 22 lipca 2024 o godz. 06:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl