Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 <<  Inwestycje celu publicznego WBUA4 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że że wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Handlowej oraz w ul. Ostrowskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 71/2 i 104 (obręb 0068).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695027
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   09-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   21-05-2024
Na stronie biuletynu od:   21-05-2024    do   04-06-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0007.2024 D2024.05.00606


2.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem (będącego w trakcie budowy), na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Saperskiej 13B, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 9/7 (obręb 0062).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695018
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza - Grzegorz Kulawinek    Data wytworzenia:   13-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   17-05-2024
Na stronie biuletynu od:   17-05-2024    do   31-05-2024
Na podstawie:   WBUA.6730.0063.2024 D2024.05.00841


3.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie schodów terenowych wraz z murami oporowymi w ramach zadania pn.”Błękitna i zielona infrastruktura w Parku Przyjaźni w Kaliszu”, na terenie położonym w Parku Przyjaźni w Kaliszu, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 94/1 (obręb 0083).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695019
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   10-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   17-05-2024
Na stronie biuletynu od:   17-05-2024    do   31-05-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0016.2024 D2024.05.00735


4.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z budową szafki pomiarowej nn-0,4 kV w celu zasilania hali magazynowej na działkach nr 137/17 i 133/27, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 166, 170, 170a i 184 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 133/11, 133/15, 133/17, 133/25, 133/27 i 133/31 (obręb 0151- Szczypiorno).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180695020
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   14-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   17-05-2024
Na stronie biuletynu od:   17-05-2024    do   31-05-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0017.2024 D2024.05.01112


5.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych w celu ich przeznaczenia na budynek mieszkalny jednorodzinny, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 108, oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 4 (obręb 0144 - Majków).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694944
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   06-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   14-05-2024
Na stronie biuletynu od:   14-05-2024    do   24-05-2024
Na podstawie:   WBUA.6730.0083.2024 D2024.05.00238


6.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Łódzkiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 537 (obręb 0152 - Winiary).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694945
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   07-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   14-05-2024
Na stronie biuletynu od:   14-05-2024    do   24-05-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0019.2024 D2024.05.00310


7.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z komorą wodomierzową, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Rzymskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 239/1, 239/2 i 300/1 (obręb 0148).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694946
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   06-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   14-05-2024
Na stronie biuletynu od:   14-05-2024    do   24-05-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0018.2024 D2024.05.00159


8.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie szczelnego zbiornika na wody deszczowe z systemem rozsączającym w ramach zadania pn. „Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych”, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6, Handlowej 9, Legionów 1-3, Przemysłowej i Skwerze Gustawa Arnolda Fibigera, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 70/1, 70/2, 78/12, 78/13, 78/14, 78/15, 94/1, 94/2, 95/9, 95/21, 95/25, 95/26, 95/27, 95/29, 95/31, 95/33, 95/34, 118/1 i 118/2 (obręb 0044 – Czaszki).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694947
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   07-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   14-05-2024
Na stronie biuletynu od:   14-05-2024    do   24-05-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0014.2024 D2024.05.00253


9.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz z budową szafki pomiarowej nn-0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 272/6 i 272/7, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Św. Michała oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 272/1, 272/2, 272/5, 272/6 i 272/7(obręb 0160-Dobrzec).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694943
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   09-05-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   13-05-2024
Na stronie biuletynu od:   15-05-2024    do   29-05-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0020.2024 D2024.05.00556


10.Prezydenta Miasta Kalisza zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 102A i 104A oraz w ul. Henryka Wieniawskiego oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 6/3, 6/6, 6/7, 94/3 i 94/4 (obręb 0144 - Majków).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 180694917
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza - Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   26-04-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   Data wprowadzenia:   08-05-2024
Na stronie biuletynu od:   08-05-2024    do   23-05-2024
Na podstawie:   WBUA.6733.0011.2024 D2024.04.03210


11.Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza znak WBUA.6733.0041.2023 z dnia 24 października 2023r.o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806065
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0041.2023


12.wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z energetycznym przyłączem kablowym SN i zalicznikową linią kablową nn

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806066
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0029.2023


13.wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn wraz z energetycznym przyłączem kablowym SN i zalicznikową linią kablową nn,

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806067
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   24-10-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-10-2023
Na stronie biuletynu od:   30-10-2023    do   13-11-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0028.2023


14.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Leśnej do ul. Lubelskiej w Kaliszu, na terenie położonym w Kaliszu w ul. Leśnej i ul. Lubelskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 458/2, 458/5, 458/6 i 2093/2 (obręb 0152).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805484
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-06-2023
Na stronie biuletynu od:   26-06-2023    do   10-07-2026
Na podstawie:   WBUA.6733.0018.2023


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 782 477 razy, aktualnie na stronie przebywa: 47 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 22 maja 2024 o godz. 02:46   kontakt: agoral@um.kalisz.pl