Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inwestycje celu publicznego WBUA4 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego i niskiego napięcia oraz budowie stacji transformatorowej SN i złącz kablowych nn, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Metalowców i ul. Noskowskiej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr: • 1/2 (obręb 110) • 13/2; 10/6; 10/2; 9/10 (obręb 108) • 9/8; 8/5 (obręb 101) oraz przy ul. Metalowców 20, ul. Noskowskiej 20, 22, 23, 25,
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797787

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   11-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-10-2019
Na stronie biuletynu od:   11-10-2019    do   25-10-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0062.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu robót konserwatorsko-renowacyjnych polegających na odtworzeniu przebiegu murów obronnych wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą dla zadania pod nazwą „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego” - etap VI, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Gabriela Narutowicza 7
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797731

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   01-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-10-2019
Na stronie biuletynu od:   04-10-2019    do   18-10-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0046.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu robót konserwatorsko-renowacyjnych polegających na odtworzeniu przebiegu murów obronnych wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą dla zadania pod nazwą „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego” - etap VIII, na terenie położonym w Kaliszu, w pasie drogowym ul. Alfonsa Parczewskiego, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 57/2, 57/8, 57/9, 57/10 (obręb 016) oraz przy ul. Alfonsa Parczewskiego (bez numeru porządkowego) i ul. Kanonickiej 5
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797732

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   01-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-10-2019
Na stronie biuletynu od:   04-10-2019    do   18-10-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0051.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie kablowej doziemnej sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego w istniejącym pasie drogowym ulic: Bankowa, Ułańska, Wał Staromiejski, Wspólna, Kazimierza Pułaskiego, Teatralna i Zacisze oraz budowie oświetlenia przejść dla pieszych, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Bankowa, Ułańska, Wał Staromiejski, Wspólna, Kazimierza Pułaskiego, Teatralna i Zacisze oraz w moście nad Kanałem Rypinkowskim
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797733

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   01-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-10-2019
Na stronie biuletynu od:   04-10-2019    do   18-10-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0061.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z rozgałęźnikiem kablowym średniego napięcia, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Obozowej, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 19/18 (obręb 0101) oraz przy ul. Obozowej 48-52,
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797734

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   01-10-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-10-2019
Na stronie biuletynu od:   04-10-2019    do   21-10-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0063.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wydano decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o ciśnieniu roboczym MOP 5,4 MPa w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowy remont gazociągu DN 500 Odolanów -Adamów – remont przekroczenia Kanału Bernardyńskiego”, na terenie położonym w Kaliszu w pasie drogowym ul. Wał Bernardyński, przy ul. Wał Bernardyński 42 i 79, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 5, 3/2 (obręb 0132) i dz. nr 8 (obręb 0136), w korycie Kanału Bernardyńskiego – dz. nr 4 (obręb 0132) oraz na terenie położonym w gminie Blizanów,
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797723

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   26-09-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   03-10-2019
Na stronie biuletynu od:   03-10-2019    do   17-10-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0043.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - ul. Obozowa
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1795985

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Marecka   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-12-2018
Na stronie biuletynu od:   14-12-2018    do   22-12-2019
Na podstawie:   PO.ZUZ.2.421.348.2018.BK
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 043 289 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 16 październik 2019 o godz. 06:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl