Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inwestycje celu publicznego WBUA4 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie kolektora deszczowego DN1000 na osiedlu Tyniec w Kaliszu na odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej z wylotem do rzeki Swędrni, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Pszenna, Żytnia i w korycie rzeki Swędrni oraz przy ul. Pszennej 21 i przy ul. Żytniej 5, 20a i 22,
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797270

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   12-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   12-07-2019
Na stronie biuletynu od:   12-07-2019    do   26-07-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0040.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie kolektora deszczowego DN1000 na osiedlu Tyniec w Kaliszu na odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej z wylotem do rzeki Swędrni, na terenie położonym w Kaliszu w ulicach: Pszenna, Żytnia i w korycie rzeki Swędrni oraz przy ul. Pszennej 21 i przy ul. Żytniej 5, 20a i 22,
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797271

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   12-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   12-07-2019
Na stronie biuletynu od:   12-07-2019    do   26-07-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0040.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej, na terenie położonym w Kaliszu w pasach drogowych ulic: Mariańskiej, Główny Rynek i Łaziennej
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797242

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   04-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-07-2019
Na stronie biuletynu od:   10-07-2019    do   24-07-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0039.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Pokrzywnickiej 89 i 89e, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 130/3, 130/4 i 130/6 (obręb 0147) oraz w pasie drogowym ul. Pokrzywnickiej
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797227

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   03-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-07-2019
Na stronie biuletynu od:   09-07-2019    do   24-07-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0038.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej do 1 KV w zakresie budowy kablowych linii oświetlenia drogowego (wraz ze słupami i oprawami) pięciu przejść dla pieszych, na terenie położonym w Kaliszu w pasach drogowych ulic: Alei Wojska Polskiego i Podmiejskiej oraz Ronda Westerplatte,
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797213

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek    Data wytworzenia:   02-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-07-2019
Na stronie biuletynu od:   08-07-2019    do   22-07-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0036.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Dyngusowej 46 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 136/2 (obręb 0152) oraz w pasie drogowym ul. Dyngusowej
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797197

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   02-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-07-2019
Na stronie biuletynu od:   05-07-2019    do   19-07-2019
Na podstawie:   WBUA.6733.0037.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Budowa nawierzchni twardej ulicy Zdrojowej w Kaliszu
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796891

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   08-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-05-2019
Na stronie biuletynu od:   14-05-2019    do   28-05-2022
Na podstawie:   WBUA.6733.0024.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia o ciśnieniu roboczym MOP 5,4 MPa w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kompleksowy remont gazociągu DN 500 Odolanów-Adamów – remont przekroczenia rzeki Prosna”, na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wydarte 85 i 87 i przy ul. Złotej 152
 pobierzPobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796875

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   07-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-05-2019
Na stronie biuletynu od:   10-05-2019    do   24-05-2022
Na podstawie:   WBUA.6733.0023.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia warunków realizacji inwestycji polegającej na budowie nawierzchni twardej ulicy Pogodnej na odcinku 250 m w granicach istniejącego pasa drogowego – etap II,
 pobierz ogłoszeniePobierz

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796609

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   21-03-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-03-2019
Na stronie biuletynu od:   22-03-2019    do   05-04-2022
Na podstawie:   WBUA.6733.0011.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 994 387 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 15 lipiec 2019 o godz. 22:44   kontakt: agoral@um.kalisz.pl