Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inne decyzje oraz informacje dot. przetwarzania danych osobowych WBUA6 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydent Miasta Kalisza po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę1) z dnia 27.06.2023r., zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany2) i udzielam pozwolenia na budowę1) dla: Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Zachodni” Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 12, lok. 121 reprezentowanej przez pełnomocnika Marka Gołąb obejmujące: cztery budynki mieszkalne wielorodzinne – etap II, budowa budynku nr 2, nr 3, nr 4, na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Bazyliowej oraz ul. Tymiankowej (dz. nr 6/2, 12 – obręb 029, dz. nr 49 - obręb 028)

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806913
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z up. Prezydenta Miasta Kalisza - Sławomir Miłek - Naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury   Data wytworzenia:   05-04-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   09-04-2024
Na stronie biuletynu od:   09-04-2024    do   23-04-2024
Na podstawie:   WBUA.6740.01.0243.2023 D2024.03.02989


2. Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 682 ze zmianami), informuje o wydanej decyzji pozwolenia na budowę znak WBUA.6740.01.0079.2023 z dnia 15.05.2023r

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805320
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka   Data wytworzenia:   15-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-05-2023
Na stronie biuletynu od:   24-05-2023    do   07-06-2026
Na podstawie:   WBUA.6740.01.0079.2023


3.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796943
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   17-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-05-2019
Na stronie biuletynu od:   22-05-2019    do   22-05-2030
Na podstawie:   WBUA.670.0085.2019


4.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796944
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   17-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-05-2019
Na stronie biuletynu od:   22-05-2019    do   22-05-2030
Na podstawie:   WBUA.670.0085.2019


5.Informacja dotycząca przetwarzania danych w przypadku milczącego załatwienia sprawy zgodnie z przepisami KPA

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796946
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   17-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-05-2019
Na stronie biuletynu od:   22-05-2019    do   22-05-2030
Na podstawie:   WBUA.670.0085.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 681 664 razy, aktualnie na stronie przebywa: 8 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 kwietnia 2024 o godz. 09:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl