Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Inne decyzje oraz informacje dot. przetwarzania danych osobowych WBUA6 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Prezydent Miasta Kalisza informuje o wydanej decyzji pozwolenia na budowę znak WBUA.6740.01.0148.2023 z dnia 29.05.2023 r.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805347
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   29-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   30-05-2023
Na stronie biuletynu od:   30-05-2023    do   13-06-2023
Na podstawie:   WBUA.6740.01.0148.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2. Prezydent Miasta Kalisza Urząd Miasta Kalisza Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 682 ze zmianami), informuje o wydanej decyzji pozwolenia na budowę znak WBUA.6740.01.0079.2023 z dnia 15.05.2023r

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805320
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka   Data wytworzenia:   15-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-05-2023
Na stronie biuletynu od:   24-05-2023    do   07-06-2026
Na podstawie:   WBUA.6740.01.0079.2023
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalisza.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796943
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   17-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-05-2019
Na stronie biuletynu od:   22-05-2019    do   22-05-2030
Na podstawie:   WBUA.670.0085.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796944
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   17-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-05-2019
Na stronie biuletynu od:   22-05-2019    do   22-05-2030
Na podstawie:   WBUA.670.0085.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Informacja dotycząca przetwarzania danych w przypadku milczącego załatwienia sprawy zgodnie z przepisami KPA

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796946
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   17-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-05-2019
Na stronie biuletynu od:   22-05-2019    do   22-05-2030
Na podstawie:   WBUA.670.0085.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 880 007 razy, aktualnie na stronie przebywa: 23 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 06 czerwca 2023 o godz. 05:48   kontakt: agoral@um.kalisz.pl