Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
Informacje ogólne:

PLANOWANIE PRZESTRZENNEWykaz istniejących planów zagospodarowania przestrzennego zarówno w opracowaniu, jak i tych obowiązujących.

Aktem prawnym normującym zagadnienia z zakresu gospodarowania przestrzenią jest ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Na mocy tej ustawy gmina ma obowiązek kształtować i prowadzić politykę przestrzenną na własnym terenie, która w głównej mierze opiera się na tworzeniu i wdrażaniu dokumentów planistycznych, które kierują jej rozwojem.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa miejscowego stanowi podstawowe narzędzie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie. Plan miejscowy ustala przeznaczenie terenu, określa sposoby zagospodarowania i zabudowy, a tym samym zawiera regulacje w zakresie wykonywania prawa własności.

Link do serwisu Akoportal: Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji PrzestrzennejInformacje o publikacji:

Informację wytworzył(-a):   Beata Karkowska - Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury   Data wytworzenia:   2024-05-08
Opis wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   2024-05-08   Na podstawie:   


Serwis w przebudowie, za utrudnienia przepraszamy
Wydział OrganizacyjnyLiczba znalezionych planów: 66

 1. Uchwała MPZP: III/53/2024
UCHWAŁA NR III/53/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy gospodarczej - Rypinek”.

Status: NieokreślonoMetryka

 2. Uchwała MPZP: II/23/2024
UCHWAŁA NR II/23/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy osiedla Dobrzec".

Status: NieokreślonoMetryka

 3. Uchwała MPZP: II/22/2024
UCHWAŁA NR II/22/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”.

Status: NieokreślonoMetryka

 4. Uchwała MPZP: LXXV/1086/2024
UCHWAŁA NR LXXV/1086/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tereny poeksploatacyjne kopalni iłów „Winiary”.

Status: UchwalonyMetryka

 5. Uchwała MPZP: LXXV/1085/2024
UCHWAŁA NR LXXV/1085/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego

Status: UchwalonyMetryka

 6. Uchwała MPZP: LXXV/1084/2024
UCHWAŁA NR LXXV/1084/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna

Status: UchwalonyMetryka

 7. Uchwała MPZP: LXXIII/1052/2024
UCHWAŁA NR LXXIII/1052/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe - Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków - Kalisz Piwonice.

Status: UchwalonyMetryka

 8. Uchwała MPZP: LXXIII/1051/2024
UCHWAŁA NR LXXIII/1051/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej - Piskorzewie".

Status: UchwalonyMetryka

 9. Uchwała MPZP: LXIX/965/2023
UCHWAŁA NR LXIX/965/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej".

Status: UchwalonyMetryka

 10. Uchwała MPZP: LXIX/964/2023
UCHWAŁA NR LXIX/964/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska".

Status: UchwalonyMetryka

 11. Uchwała MPZP: LXVIII/942/2023
UCHWAŁA NR LXVIII/942/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy osiedla Dobrzec” (PLAN PROCEDOWANY)

Status: UchwalonyMetryka

 12. Uchwała MPZP: LXVIII/941/2023
UCHWAŁA NR LXVIII/941/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców” (PLAN PROCEDOWANY)

Status: UchwalonyMetryka

 13. Uchwała MPZP: LXVIII/940/2023
UCHWAŁA NR LXVIII/940/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa” (PLAN PROCEDOWANY)

Status: UchwalonyMetryka

 14. Uchwała MPZP: LXII/881/2023
UCHWAŁA NR LXII/881/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej”.

Status: UchwalonyMetryka

 15. Uchwała MPZP: LXI/868/2023
UCHWAŁA NR LXI/868/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego

Status: UchwalonyMetryka

 16. Uchwała MPZP: LVI/784/2022
UCHWAŁA NR LVI/784/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe – Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków – Kalisz Piwonice. (PLAN PROCEDOWANY)

Status: UchwalonyMetryka

 17. Uchwała MPZP: LV/764/2022
UCHWAŁA NR LV/764/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego
Pobierz Wyrok WSA w sprawie MPZP Majkowska – Aleja Wojska Polskiego

Status: UchwalonyMetryka

 18. Uchwała MPZP: XLIX/672/2022
UCHWAŁA NR XLIX/672/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa"

Status: UchwalonyMetryka

 19. Uchwała MPZP: XLVI/636/2021
UCHWAŁA NR XLVI/636/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu

Status: UchwalonyMetryka

 20. Uchwała MPZP: XLVI/633/2021
UCHWAŁA NR XLVI/633/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska"

Status: UchwalonyMetryka

 21. Uchwała MPZP: XXXIX/565/2021
Wyrok WSA Sygn. akt SA_Po 588_21 oraz UCHWAŁA NR XXXIX/565/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej"

Status: UchwalonyMetryka

 22. Uchwała MPZP: XXXI/445/2020
UCHWAŁA NR XXXI/445/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna"
Pobierz Wyrok WSA w sprawie MPZP Piaszczysta – Wiosenna

Status: UchwalonyMetryka

 23. Uchwała MPZP: XXIX/428/2020
UCHWAŁA NR XXIX/428/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców".

Status: UchwalonyMetryka

 24. Uchwała MPZP: XXVII/423/2020
UCHWAŁA NR XXVII/423/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej – część I

Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego Nr IR_III.4131.115.2020.5 z dnia 7.09.2020 r. do uchwały Nr XXVII/423/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej - część I. oraz (zamieszczone przez - Aleksander Góral 10 września 2020 r.)

Status: UchwalonyMetryka

 25. Uchwała MPZP: XVII/261/2019
Uchwała Nr XVII/261/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa”

Status: UchwalonyMetryka

 26. Uchwała MPZP: XVII/262/2019
Uchwała Nr XVII/262/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”

Status: UchwalonyMetryka

 27. Uchwała MPZP: XVII/260/2019
Uchwała Nr XVII/260/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska – II”

Status: UchwalonyMetryka

 28. Uchwała MPZP: XVII/259/2019
Uchwała Nr XVII/259/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią

Status: UchwalonyMetryka

 29. Uchwała MPZP: VI/66/2019
Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Chmielnik Północ".

Status: UchwalonyMetryka

 30. Uchwała MPZP: VI/65/2019
Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Cicha - Prosta”

Status: UchwalonyMetryka

 31. Uchwała MPZP: LVIII/750/2018
UCHWAŁA NR LVIII/750/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”. - UWAGA WYROK WSA!

Wyrok WSA w sprawie MPZP Sulisławic
Pobierz Wyrok WSA w sprawie MPZP Sulisławic


Status: UchwalonyMetryka

 32. Uchwała MPZP: LVIII/752/2018
Uchwała Nr LVIII/752/208 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część B”

Status: UchwalonyMetryka

 33. Uchwała MPZP: LVIII/751/2018
Uchwała Nr LVIII/751/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”

Status: UchwalonyMetryka

 34. Uchwała MPZP: LV/728/2018
Uchwała Nr LV/728/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II”

Status: UchwalonyMetryka

 35. Uchwała MPZP: XLIII/533/2017
Uchwała Nr XLIII/533/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”.

Status: UchwalonyMetryka

 36. Uchwała MPZP: XXXIV/443/2017
Uchwała nr XXXIV/443/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”

Status: UchwalonyMetryka

 37. Uchwała MPZP: XXXIII/418/2017
Uchwała nr XXXIII/418/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”

Status: UchwalonyMetryka

 38. Uchwała MPZP: XXIX/353/2016
Uchwała Nr XXIX/353/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec"

Status: UchwalonyMetryka

 39. Uchwała MPZP: XXIX/352/2016
Uchwała Nr XXIX/352/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część A”

Status: UchwalonyMetryka

 40. Uchwała MPZP: XXXVII/502/2013
Uchwała Nr XXXVII/502/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Huby"

Status: UchwalonyMetryka

 41. Uchwała MPZP: XIX/227/2012
Uchwała Nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Braci Niemojowskich"

Status: UchwalonyMetryka

 42. Uchwała MPZP: VI/51/2011
Uchwała Nr VI/51/2011. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. "Trasą Bursztynową"

Status: UchwalonyMetryka

 43. Uchwała MPZP: VI/53/2011
Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka - Podmiejska”

Status: UchwalonyMetryka

 44. Uchwała MPZP: LV/747/2010
Uchwała Nr LV/747/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska - Młynarska II"

Status: UchwalonyMetryka

 45. Uchwała MPZP: LI/695/2010
Uchwała Nr LI/695/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec – Północ 1 - Korczak”.

Status: UchwalonyMetryka

 46. Uchwała MPZP: XXXVIII/545/2009
Uchwała Nr XXXVIII/545/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 03 września 2009 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe II"

Status: UchwalonyMetryka

 47. Uchwała MPZP: XIX/283/2008
Uchwała Nr XIX/283/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Celtycka Słowiańska"

Status: UchwalonyMetryka

 48. Uchwała MPZP: VI/74/2007
Uchwała nr VI/74/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska - Młynarska II"

Status: UchwalonyMetryka

 49. Uchwała MPZP: XLII/643/2006
Uchwała Nr XLII/643/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice - Kolonia Sulisławice"

Status: UchwalonyMetryka

 50. Uchwała MPZP: XXXVI/561/2005
Uchwała Nr XXXVI/561/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 września 2005 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowo - handlowej w rejonie alei Wojska Polskiego"

Status: UchwalonyMetryka

 51. Uchwała MPZP: XXXIV/529/2005
Uchwała Nr XXXIV/529/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec – Zachód część południowa”

Status: UchwalonyMetryka

 52. Uchwała MPZP: XXXIV/528/2005
Uchwała Nr XXXIV/528/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na osiedlu Rajsków"

Status: UchwalonyMetryka

 53. Uchwała MPZP: XXXI/514/2005
Uchwała Nr XXXI/514/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec-Północ 1 - Korczak”.

Status: UchwalonyMetryka

 54. Uchwała MPZP: XXX/494/2005
Uchwała Nr XXX/494/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Owsianej

Status: UchwalonyMetryka

 55. Uchwała MPZP: XIV/181/2003
Uchwała Nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. "Trasą Bursztynową".

Status: UchwalonyMetryka

 56. Uchwała MPZP: XI/135/2003
Uchwała Nr XI/135/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tyniec"

Status: UchwalonyMetryka

 57. Uchwała MPZP: XI/136/2003
Uchwała Nr XI/136/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CHMIELNIK" część południowa

Status: UchwalonyMetryka

 58. Uchwała MPZP: VII/113/2003
Uchwała Nr VII/113/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec"

Status: UchwalonyMetryka

 59. Uchwała MPZP: V/61/2003
Uchwała Nr V/61/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Regionalnej Strefy Gospodarczej - Rypinek"

Status: UchwalonyMetryka

 60. Uchwała MPZP: III/38/2002
Uchwała Nr III/38/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wysokiej"

Status: UchwalonyMetryka

 61. Uchwała MPZP: XLV/597/2002
Uchwała Nr XLV/597/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poznańska 201-207"

Status: UchwalonyMetryka

 62. Uchwała MPZP: XXXVII/504/2001
Uchwała Nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Tuwima i Kruczkowskiego”

Status: UchwalonyMetryka

 63. Uchwała MPZP: XVII/291/2000
Uchwała Nr XVII/291/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 lutego 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Tereny Przydworcowe"

Status: UchwalonyMetryka

 64. Uchwała MPZP: XII/152/1999
Uchwała Nr XII/152/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 16 września 1999 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -"Cmentarz Komunalny"

Status: UchwalonyMetryka

 65. Uchwała MPZP: XI/130/1999
Uchwała Nr XI/130/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza dla terenu kopalni iłów Winiary"

Status: UchwalonyMetryka

 66. Uchwała MPZP: XXVII/179/1996
Uchwała Nr XXVII/179/96 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 1996 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul.Parafialnej".

Status: UchwalonyMetryka
1.Uchwała Nr XXVII/179/96 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 1996 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul.Parafialnej".   Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2011-11-25
2.Uchwała Nr XI/130/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie "Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza dla terenu kopalni iłów Winiary"   Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2011-11-25
3.Uchwała Nr XII/152/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 16 września 1999 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -"Cmentarz Komunalny"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2011-11-25
4.Uchwała Nr XVII/291/2000 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 lutego 2000 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Tereny Przydworcowe"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2011-11-29
5.Uchwała Nr XXXVII/504/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2001 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Tuwima i Kruczkowskiego”   Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2011-11-29
6.Uchwała Nr XLV/597/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poznańska 201-207"   Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2011-11-29
7.Uchwała Nr III/38/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wysokiej"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Walczak Piotr dnia: 2003-06-26
8.Uchwała Nr V/61/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Regionalnej Strefy Gospodarczej - Rypinek"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2011-11-30
9.Uchwała Nr VII/113/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Walczak Piotr dnia: 2003-06-27
10.Uchwała Nr XI/136/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CHMIELNIK" część południowa  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2003-10-08
11.Uchwała Nr XI/135/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2003 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Tyniec"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2003-10-08
12.Uchwała Nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. "Trasą Bursztynową".  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2004-01-06
13.Uchwała Nr XXX/494/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Owsianej  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2005-05-16
14.Uchwała Nr XXXI/514/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec-Północ 1 - Korczak”.  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2005-06-06
15.Uchwała Nr XXXIV/528/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na osiedlu Rajsków"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2005-07-22
16.Uchwała Nr XXXIV/529/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzec – Zachód część południowa”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2005-07-22
17.Uchwała Nr XXXVI/561/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 września 2005 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowo - handlowej w rejonie alei Wojska Polskiego"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2005-09-30
18.Uchwała Nr XLII/643/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 02 marca 2006 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulisławice - Kolonia Sulisławice"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2006-03-09
19.Uchwała nr VI/74/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska - Młynarska II"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2007-03-16
20.Uchwała Nr XIX/283/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Celtycka Słowiańska"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2008-02-19
21.Uchwała Nr XXXVIII/545/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 03 września 2009 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe II"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2009-10-26
22.Uchwała Nr LI/695/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec – Północ 1 - Korczak”.  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2010-07-15
23.Uchwała Nr LV/747/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 września 2010 roku w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Serbinowska - Młynarska II"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Matecki Maciej dnia: 2010-10-15
24.Uchwała Nr VI/51/2011. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. "Trasą Bursztynową"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2011-03-04
25.Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka - Podmiejska”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2011-03-04
26.Uchwała Nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Braci Niemojowskich"   Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2012-07-09
27.Uchwała Nr XXXVII/502/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Huby"   Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2013-07-05
28.Uchwała Nr XXIX/352/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część A”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2016-11-03
29.Uchwała Nr XXIX/353/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2016-11-03
30.Uchwała nr XXXIII/418/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2017-01-30
31.Uchwała nr XXXIV/443/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2017-02-28
32.Uchwała Nr XLIII/533/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii 110 kV Zawodzie – Rajsków”.  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2017-10-17
33.Uchwała Nr LV/728/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek - II”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2018-07-04
34.UCHWAŁA NR LVIII/750/2018 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”. - UWAGA WYROK WSA!

Wyrok WSA w sprawie MPZP Sulisławic
Pobierz Wyrok WSA w sprawie MPZP Sulisławic
  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2018-10-05
35.Uchwała Nr LVIII/752/208 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III – część B”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2018-10-05
36.Uchwała Nr LVIII/751/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2018-11-23
37.Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Cicha - Prosta”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2019-03-07
38.Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Chmielnik Północ".  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2019-03-07
39.Uchwała Nr XVII/259/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2019-12-04
40.Uchwała Nr XVII/260/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska – II”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2019-12-04
41.Uchwała Nr XVII/262/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kmiecej i Torowej”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2019-12-04
42.Uchwała Nr XVII/261/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa”  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2019-12-05
43.UCHWAŁA NR XXVII/423/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej – część I

Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego Nr IR_III.4131.115.2020.5 z dnia 7.09.2020 r. do uchwały Nr XXVII/423/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulic: Biskupickiej i Dobrzeckiej - część I. oraz (zamieszczone przez - Aleksander Góral 10 września 2020 r.)
  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2020-08-13
44.UCHWAŁA NR XXIX/428/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców".  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2020-10-05
45.UCHWAŁA NR XXXI/445/2020 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna"
Pobierz Wyrok WSA w sprawie MPZP Piaszczysta – Wiosenna
  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2020-11-05
46.Wyrok WSA Sygn. akt SA_Po 588_21 oraz UCHWAŁA NR XXXIX/565/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej"  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2021-06-04
47.UCHWAŁA NR XLVI/633/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska"   Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2021-11-29
48.UCHWAŁA NR XLVI/636/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu   Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2021-11-29
49.UCHWAŁA NR XLIX/672/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa"   Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2022-02-08
50.UCHWAŁA NR LV/764/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego
Pobierz Wyrok WSA w sprawie MPZP Majkowska – Aleja Wojska Polskiego
  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2022-06-28
51.UCHWAŁA NR LVI/784/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe – Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków – Kalisz Piwonice. (PLAN PROCEDOWANY)  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2022-10-10
52.UCHWAŁA NR LXI/868/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2023-03-01
53.UCHWAŁA NR LXII/881/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej”.  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2023-04-03
54.UCHWAŁA NR LXVIII/940/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa” (PLAN PROCEDOWANY)  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2023-10-04
55.UCHWAŁA NR LXVIII/941/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców” (PLAN PROCEDOWANY)  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2023-10-04
56.UCHWAŁA NR LXVIII/942/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy osiedla Dobrzec” (PLAN PROCEDOWANY)  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2023-10-04
57.UCHWAŁA NR LXIX/964/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej - Wrocławska".  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2023-10-27
58.UCHWAŁA NR LXIX/965/2023 RADY MIASTA KALISZA z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej".  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2023-10-27
59.UCHWAŁA NR LXXIII/1051/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej - Piskorzewie".  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2024-03-05
60.UCHWAŁA NR LXXIII/1052/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii WN 110 kV relacji Konin Południe - Kalisz Północ oraz linii WN 110 kV relacji Ceków - Kalisz Piwonice.  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  
  Obraz mapy planu
Rysunek planu
  
  plik GML
Plik GML
  
  Plik GeoTIFF
Plik GeoTIFF
  
wprowadził: Góral Aleksander dnia: 2024-03-05
61.UCHWAŁA NR LXXV/1084/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Matecki Maciej dnia: 2024-04-26
62.UCHWAŁA NR LXXV/1085/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Matecki Maciej dnia: 2024-04-26
63.UCHWAŁA NR LXXV/1086/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tereny poeksploatacyjne kopalni iłów „Winiary”.  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Matecki Maciej dnia: 2024-04-26
64.UCHWAŁA NR II/22/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Zachodniej i Metalowców”.  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Matecki Maciej dnia: 2024-05-28
65.UCHWAŁA NR II/23/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 23 maja 2024r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy osiedla Dobrzec".  Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Matecki Maciej dnia: 2024-05-28
66.UCHWAŁA NR III/53/2024 RADY MIASTA KALISZA z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy gospodarczej - Rypinek”.   Treść uchwały planu
Treść uchwały
  

Brak pliku
  plik GML
Plik GML
  

Brak pliku
wprowadził: Witold Michalak dnia: 2024-06-24

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 972 931 razy, aktualnie na stronie przebywa: 20 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 24 lipca 2024 o godz. 20:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl