Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej ARCHIWUM - Konsultacje społeczne 


Archiwum z roku:
2016
Liczba: 6
2017
Liczba: 8
2018
Liczba: 6
2019
Liczba: 5
2020
Liczba: 3
2021
Liczba: 10
2022
Liczba: 6
2023
Liczba: 1
2024
Liczba: 2


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2017

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Prezydent Miasta Kalisza stosownie do art.17 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm.) ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 29 grudnia 2017r. do 29 stycznia 2018r
Informacja podsumowująca z otwartego spotkania informacyjnego
Podsumowanie przebiegu warsztatów - 26 stycznia 2018 r.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA z przebiegu konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza - 05 lutego 2018 r.
2017-12-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   wz. Naczelnika WSR Grześkiewicz Izabela - Kierownik Biura Rewitalizacji
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-22
Na stronie biuletynu od:   2017-12-22   do   2018-01-29
Na podstawie:   WSR.BR.062.07.05.20172.
Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza: Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, stosownie do art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz.1817 z późn. zm.).
2017-09-15
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z-ca Naczelnika WSSM - Sibiński Janusz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-09-15
Na stronie biuletynu od:   2017-09-15   do   2017-10-06
Na podstawie:   WSSM.0006.1.20173.
INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA KALISZA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
2017-06-07
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Monika Otrębska-Juszczak
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-06-07
Na stronie biuletynu od:   2017-06-07   do   2017-07-31
Na podstawie:   WSR.042.5.11.20174.
Podsumowanie przebiegu punktów konsultacyjnych zorganizowanych w ramach konsultacji społecznych, prowadzonych zgodnie z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu GPR.
2017-05-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-22
Na stronie biuletynu od:   2017-05-22   do   2017-12-31
Na podstawie:   WSR.042.5.11.20175.
Podsumowanie przebiegu warsztatów zorganizowanych w dniu 9 maja 2017 r. w ramach konsultacji społecznych, prowadzonych zgodnie z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu GPR.
2017-05-22
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-22
Na stronie biuletynu od:   2017-05-22   do   2017-12-31
Na podstawie:   WSR.042.5.11.20176.
Informacja podsumowująca z otwartego spotkania informacyjnego zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu GPR
2017-05-10
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-10
Na stronie biuletynu od:   2017-05-10   do   2017-06-20
Na podstawie:   WSR.BR.042.5.11.2017 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-11
Na stronie biuletynu od:   2017-04-11   do   2017-05-18
Na podstawie:   WSR.BR.042.5.11.20178.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 47/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2017 r., zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 25 stycznia do 15 lutego 2017 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza (planu transportowego Miasta Kalisza).
2017-01-25
 
Informacje o ogłoszeniu

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Fingas
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-01-25
Na stronie biuletynu od:   2017-01-25   do   2017-02-15
Na podstawie:   WKM.7240.17.2017


Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń