Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euro 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 12-18 i rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10, wraz z przeniesieniem istniejącego placu zabaw” w podziale na 3 Części.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 30-08-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797486

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   19-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-08-2019
Na stronie biuletynu od:   22-08-2019    do   30-08-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.163.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Udostępnienie stałego połączenia do internetu w latach 2020-2022 dla obiektów Urzędu Miasta Kalisza.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 30-09-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797487

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stefan Kłobucki   Data wytworzenia:   22-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-08-2019
Na stronie biuletynu od:   22-08-2019    do   20-10-2019
Na podstawie:   WO.271.10.0161.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Wykonanie mapy do celów projektowej w ramach zadania pn.” Utworzenie nowego punktu alarmowego na osiedlu Majków” na ul. C. Godebskiego (dz. 6/2 obręb 144 Majków)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 04-09-2019 godz. 12:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797479

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   21-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-08-2019
Na stronie biuletynu od:   21-08-2019    do   04-09-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.161.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Naprawa mostku drewnianego, łukowego w Parku Przyjaźni.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 02-09-2019 godz. 12:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797480

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jan Kłysz   Data wytworzenia:   20-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-08-2019
Na stronie biuletynu od:   21-08-2019    do   03-09-2019
Na podstawie:   WGOŚ.271.10.0164.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących / zapewnienie miejsc w organizowanych szkoleniach dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO (zwanego dalej projektem)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 02-09-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797466

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   19-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-08-2019
Na stronie biuletynu od:   19-08-2019    do   02-09-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.160.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” w podziale na 4 Części:
1) Część 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
2) Część 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) Część 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń;
4) Część 4 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 28-08-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797453

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WRM - Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-08-2019
Na stronie biuletynu od:   16-08-2019    do   28-08-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.158.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Dostawa i montaż systemu centralnego otwierania Master Key dla Liceum Plastycznego w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 13
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 19-08-2019 godz. 12:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797440

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   12-08-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   12-08-2019
Na stronie biuletynu od:   12-08-2019    do   12-09-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.156.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego / zapewnienie miejsc w organizowanym szkoleniu CISCO (3 MODUŁY) w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 07-08-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797338

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   25-07-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-07-2019
Na stronie biuletynu od:   25-07-2019    do   31-08-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.115.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Bieżąca konserwacja i obsługa fontanny na Skwerze Sybiraków”
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: -

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797128

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Grzelczyk   Data wytworzenia:   24-06-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-06-2019
Na stronie biuletynu od:   24-06-2019    do   24-09-2019
Na podstawie:   WGOŚ.271.10.0130.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 014 275 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 26 sierpień 2019 o godz. 09:36   kontakt: agoral@um.kalisz.pl