Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euro 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. J. Bytnara „Rudego” w Kaliszu w podziale na 3 Części, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 06-06-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796968

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   24-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-05-2019
Na stronie biuletynu od:   24-05-2019    do   19-06-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.85.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu – II ETAP
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 30-05-2019 godz. 15:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796940

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Jacek Kołata   Data wytworzenia:   17-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   22-05-2019
Na stronie biuletynu od:   22-05-2019    do   30-05-2019
Na podstawie:   BSBZ.271.10.0101.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Zapytanie ofertowe na zakup bidonów (Termin składania ofert: 28.05.2019r. do godz. 15.30)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 28-05-2019 godz. 15:30

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796928

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   21-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   28-05-2019
Na podstawie:   WSSM.8030.5.11.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Zapytanie ofertowe zakup breloków oraz lupy w etui (Termin składania ofert: 28.05.2019r. do godz. 15.30)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 28-05-2019 godz. 15:30

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796929

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Janusz Sibiński   Data wytworzenia:   21-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   28-05-2019
Na podstawie:   WSSM.8030.5.11.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.zapytania ofertowego na dostawę samochodu osobowego klasy B dla Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), Termin składania ofert: 30.05.2019 r. do godz. 10:00.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 30-05-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796931

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   21-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   06-06-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.86.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Sporządzenie toreb z logo miasta (termin składania ofert do 23 maja 2019 r. do godz. 14.00.)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 23-05-2019 godz. 14:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796935

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   21-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-06-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.87.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Sporządzenie różnego rodzaju gadżetów (termin składania ofert do 23 maja 2019 r. do godz. 14.00)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 23-05-2019 godz. 14:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796936

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   21-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-05-2019
Na stronie biuletynu od:   21-05-2019    do   21-06-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.88.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz opracowanie Indywidualnych Planów działania dla uczestników i uczestniczek projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA". (Termin składania ofert: 29.05.2019 r., do godz. 10.00.)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 29-05-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796921

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   20-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   20-05-2019
Na stronie biuletynu od:   20-05-2019    do   31-07-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.75 .2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Wykonanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Miasta Kalisza w podziale na 4 Części” w podziale na 5 Części. (termin składania ofert 28.05.2019r. do godziny 13:00)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 28-05-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796909

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   16-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-05-2019
Na stronie biuletynu od:   17-05-2019    do   28-05-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.80.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Wykopaliskowej 45 w Kaliszu (termin składania ofert: 29.05.2019 godzina 12:00)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 29-05-2019 godz. 00:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796895

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   15-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   15-05-2019
Na stronie biuletynu od:   15-05-2019    do   29-05-2019
Na podstawie:   WRI.271.10.82.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11."Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Legionów 6 w Kaliszu" (termin składania ofert 21 maja 2019r. 12:00)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 21-05-2019 godz. 12:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796874

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   10-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-05-2019
Na stronie biuletynu od:   10-05-2019    do   22-06-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.69.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Wykonanie i dostawa 8 tablic informacyjnych dla zadań realizowanych w ramach projektu pt. „Kalisz – kurs na rewitalizację( termin składania ofert do 17 maja 2019 r. do godz. 15.30.)”
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 20-05-2019 godz. 15:30

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796864

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Stanisław Krakowski   Data wytworzenia:   08-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-05-2019
Na stronie biuletynu od:   09-05-2019    do   30-06-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.73.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Zorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. Obóz naukowy dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (data otwarcia ofert - 17.05.2019 r.)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 17-05-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796857

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Barbara Bocheńska   Data wytworzenia:   08-05-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-05-2019
Na stronie biuletynu od:   08-05-2019    do   31-05-2019
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i urządzeń (siatki LED wraz z konstrukcją i mini komputerem na poziomie 2 oraz oświetlenia LED na poziomie 2, 3 i 4 wieży ratuszowej) w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu" nr RPWP.04.04.04-30-0006/16-00
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: -

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1796735

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Dagmara Pokorska   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   12-04-2019
Na stronie biuletynu od:   12-04-2019    do   31-05-2019
Na podstawie:   WRM.271.10.64.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 965 724 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 26 maj 2019 o godz. 07:13   kontakt: agoral@um.kalisz.pl