Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Ogłoszenie dot. sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w powiecie konińskim, gminie Golina miejscowości Spławie, oznaczonej w obr. 0020 Spławie numerem działki 406 o pow. 0.9800ha.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804014
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   16-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-09-2022
Na stronie biuletynu od:   27-09-2022    do   08-11-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0007.2022.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 54, 52 i 54a.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804003
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   21-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-09-2022
Na stronie biuletynu od:   26-09-2022    do   03-10-2025
Na podstawie:   WGM.6840.01.0021.2020.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż zbędnych, rzeczowych składników majątku ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803979
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Szymczak   Data wytworzenia:   13-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-09-2022
Na stronie biuletynu od:   21-09-2022    do   05-10-2022
Na podstawie:   CKZIU-KG.234.7.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Wykaz - lokal mieszkalny wraz z piwnicą i z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – dot. ul. Targowa 16-18/14.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803978
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystain Kinastowski   Data wytworzenia:   16-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-09-2022
Na stronie biuletynu od:   21-09-2022    do   12-10-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0024.2022.AD
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Ogłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności lokalu, położonego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 10A/12.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803977
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystain Kinastowski   Data wytworzenia:   12-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-09-2022
Na stronie biuletynu od:   21-09-2022    do   25-10-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0048.2021.AD
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wykaz udziału w nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Smolnej 5A, przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803976
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   19-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-09-2022
Na stronie biuletynu od:   21-09-2022    do   12-10-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0042.2021.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wykaz nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Gustawa Arnolda Fibigera przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803975
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-09-2022
Na stronie biuletynu od:   21-09-2022    do   12-10-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0040.2021.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Ogłoszenie i informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Stolarskiej.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803974
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   16-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   21-09-2022
Na stronie biuletynu od:   21-09-2022    do   26-10-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0025.2020.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Ogłoszenie o zamiarze wywłaszczenia zabudowanej nieruchomości gruntowej - ul. Gołębia 3

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803953
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krzysztof Nosal   Data wytworzenia:   12-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-09-2022
Na stronie biuletynu od:   16-09-2022    do   16-11-2022
Na podstawie:   GM.6821.63.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Ogłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności lokalu, położonego w Kaliszu przy ul. Babina 1/23.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803942
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   05-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   14-09-2022
Na stronie biuletynu od:   14-09-2022    do   19-10-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0009.2022.AD
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Ogłoszenie o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Zachodniej 15a.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803914
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   05-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-09-2022
Na stronie biuletynu od:   12-09-2022    do   15-11-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0038.2020.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803913
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   07-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-09-2022
Na stronie biuletynu od:   09-09-2022    do   30-09-2022
Na podstawie:   WGM.6845.01.0080.2022.MPs WGM.6850.01.0001.2021.AM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803906
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krzysztof Gałka    Data wytworzenia:   05-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   09-09-2022
Na stronie biuletynu od:   09-09-2022    do   30-09-2022
Na podstawie:   WU.423.66.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


14.Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza dotyczącego dzierżawy punktów handlowych przy Cmentarzu Komunalnego

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803888
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   26-08-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-09-2022
Na stronie biuletynu od:   07-09-2022    do   28-09-2022
Na podstawie:   BCK.6845.5.2022
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Podanie do publicznej informacji dotyczącej użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 046 Rypinek jako działka nr 55 o pow. 3074 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00067771/0, której pomieszczenie użytkowe nr 5 o pow. 19,94 m2 zlokalizowane na parterze w budynku „B” oraz grunt niezbędny do prawidłowego korzystania, są planowane do użyczenia z przeznaczaniem na działalność statutową Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803886
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   30-08-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-09-2022
Na stronie biuletynu od:   07-09-2022    do   28-09-2022
Na podstawie:   WGM.6850.03.0001.2022.AA
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


16.Ogłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności lokalu, położonego w Kaliszu pod adresem: Główny Rynek 8/15.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803885
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   26-08-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-09-2022
Na stronie biuletynu od:   07-09-2022    do   12-10-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0010.2022.AD
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


17.Ogłoszenie dotyczące sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Śródmiejskiej 23A

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803815
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   25-08-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-08-2022
Na stronie biuletynu od:   31-08-2022    do   04-10-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0043.2021.KB
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


18.Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Kasztanowej 16 i ul.Jodłowej 13 i 15 w Kaliszu wraz z informacją o tym ogłoszeniu.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803814
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   19-08-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-08-2022
Na stronie biuletynu od:   31-08-2022    do   05-10-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0002.2022.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


19.Ogłoszenie dot. sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kaliszu przy ul. Weneckiej 16.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803813
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   29-08-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-08-2022
Na stronie biuletynu od:   31-08-2022    do   04-10-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0003.2016.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


20.WYKAZ lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, będących w zarządzie MZBM

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802954
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Boratyński   Data wytworzenia:   24-03-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-03-2022
Na stronie biuletynu od:   28-03-2022    do   14-04-2025
Na podstawie:   DZ.4111.1.2022.WPR
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - Archiwum działu Archiwum działu: Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 625 razy, aktualnie na stronie przebywa: 24 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 04:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl