Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Ogłoszenie i informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Skarszewskiej 61.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805348
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   23-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   31-05-2023
Na stronie biuletynu od:   31-05-2023    do   23-08-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0026.2022.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza dotyczące piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul.Jodłowej 13 i 15 w Kaliszu wraz z informacją o tym ogłoszeniu.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805352
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   30-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   31-05-2023
Na stronie biuletynu od:   31-05-2023    do   05-07-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0002.2022.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Wykaz nieruchomości gruntowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 93a, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 21/4 o pow. 0,0036 ha, w obrębie 039 Ogrody, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00012236/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na uzupełnianie nieruchomości przyległej.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805346
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   22-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   29-05-2023
Na stronie biuletynu od:   30-05-2023    do   20-06-2023
Na podstawie:   WGM.6840.03.0005.2022.MS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Ogłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze IV przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności lokalu nr 23, położonego w Kaliszu przy ul. Babina 1.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805316
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   18-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   23-05-2023
Na stronie biuletynu od:   24-05-2023    do   27-06-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0009.2022.AD
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na czas nieoznaczony części działki nr 3/14, obr. 115 Rypinek, przeznaczonej pod dwa ogródki rekreacyjne, położone przy Wale Piastowskim 120b w Kaliszu."

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805290
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   18-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   19-05-2023
Na stronie biuletynu od:   19-05-2023    do   20-06-2023
Na podstawie:   WGM.6845.01.0023.2023.MPs
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego ograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h, oznaczonej w obrębie 121 Rypinek numerem działki 13/15.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805279
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   28-04-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-05-2023
Na stronie biuletynu od:   17-05-2023    do   28-06-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0009.2020.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805280
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   10-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-05-2023
Na stronie biuletynu od:   17-05-2023    do   07-06-2023
Na podstawie:   WGM.6845.01.0114.2022.MPs WGM.6845.01.0080.2022.MPs WGM.6845.01.0030.2023.MPs
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Wykaz - lokal mieszkalny wraz z piwnicą i z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – dot. ul. Łazienna 11/13

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805281
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   02-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-05-2023
Na stronie biuletynu od:   17-05-2023    do   07-06-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0058.2022.AD
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza dotyczące pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. F.Chopina 13, 15 i 17 w Kaliszu wraz z informacją o tym ogłoszeniu.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805233
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   08-05-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-05-2023
Na stronie biuletynu od:   10-05-2023    do   20-06-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0015.2019.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Ogłoszenie dotyczące sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanych nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ul.Kątnej, oznaczonych w obrębie 008 Chmielnik numerami działek: 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/12, 72/13, 72/14, 72/15 wraz z udziałem 1/8 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową oznaczoną jako działka nr 72/10

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805235
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   27-04-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-05-2023
Na stronie biuletynu od:   10-05-2023    do   21-06-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0007.2021.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Ogłoszenie dotyczące sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 46, oznaczonej w obrębie 151 Szczypiorno numerem działki 186/6 o powierzchni 0,7473ha.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805053
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   29-03-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   05-04-2023
Na stronie biuletynu od:   06-04-2023    do   14-06-2023
Na podstawie:   WGM.6840.01.0024.2020.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Podanie do publicznej informacji odnośnie wykazu dotyczącego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy Dobrzeckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 153 Dobrzec jako działka nr 625/7 o pow. 0,2708 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00023353/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy na cele zieleni.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804327
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   30-11-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-11-2022
Na stronie biuletynu od:   30-11-2022    do   21-11-2023
Na podstawie:   WGM.6845.03.0004.2022.AA
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 54, 52 i 54a.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804003
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   21-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-09-2022
Na stronie biuletynu od:   26-09-2022    do   03-10-2025
Na podstawie:   WGM.6840.01.0021.2020.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -

 Archiwum działu:  Archiwum działu: Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 879 705 razy, aktualnie na stronie przebywa: 23 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 06 czerwca 2023 o godz. 04:05   kontakt: agoral@um.kalisz.pl