Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Podanie do publicznej informacji wykazu dotyczącego wynajęcia lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 49,84 m2, w budynku handlowym, parterowym, o powierzchni zabudowy 162 m2, położonym na nieruchomości w Kaliszu przy ul. Św. Michała 91, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 160 Dobrzec jako działka nr 331/2 o powierzchni 0,1016 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00064562/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803278
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   19-05-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-05-2022
Na stronie biuletynu od:   25-05-2022    do   15-06-2022
Na podstawie:   WGM.6845.03.0001.2022.AA
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego dot. sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu, Główny Rynek 15 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803242
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   18-05-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   18-05-2022
Na stronie biuletynu od:   19-05-2022    do   26-06-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0046.2020.RS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Ogłoszenie i informacja o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Czarna Droga 13 i 15.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803238
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-05-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-05-2022
Na stronie biuletynu od:   18-05-2022    do   26-06-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0011.2019.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Ogłoszenie i informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Krakowskiej 2

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803200
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   06-05-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-05-2022
Na stronie biuletynu od:   11-05-2022    do   14-06-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0020.2017.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Ogłoszenie i informacja o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Aliny Szapocznikow 17.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803201
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   06-05-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-05-2022
Na stronie biuletynu od:   11-05-2022    do   15-06-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0016.2021.HM
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Wykaz - lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – dot. ul. Babina 1 m. 23

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803202
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   28-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-05-2022
Na stronie biuletynu od:   11-05-2022    do   01-06-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0009.2022.AD
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych w Kaliszu przy ul. Kasztanowej 16, ul.Jodłowej 13 i ul.Jodłowej 15.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803203
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   06-05-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-05-2022
Na stronie biuletynu od:   11-05-2022    do   31-05-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0002.2022.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Ogłoszenie i informacja dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h oznaczonej w obr. 121 Rypinek jako dz. nr 13/15.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803204
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   26-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   11-05-2022
Na stronie biuletynu od:   11-05-2022    do   22-06-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0009.2020.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Ogłoszenie i informacja dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kaliszu w rejonie ul. Piwonickiej oznaczonych w obr. 111 Zagorzynek jako dz. nr 9/31 i 11/5.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803181
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   22-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   04-05-2022
Na stronie biuletynu od:   04-05-2022    do   08-06-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0028.2021.KŻ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Ogłoszenie dot. sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego ograniczonego prawa własności udziału w wielkości 1/3 części w lokalu mieszkalnym nr 2 usytuowanym w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Granicznej 33 wraz z udziałem 1/3 z 3/6 części w nieruchomości wspólnej.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803148
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   20-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-04-2022
Na stronie biuletynu od:   27-04-2022    do   01-06-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0019.2021.JJ
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości poł.przy ul.Poznańskiej i ul.Poznańskiej 40 w Kaliszu

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803149
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   23-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-04-2022
Na stronie biuletynu od:   27-04-2022    do   28-06-2022
Na podstawie:   WGM.6840.01.0005.2022.JS
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1803066
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   08-04-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   08-04-2022
Na stronie biuletynu od:   08-04-2022    do   29-07-2022
Na podstawie:   WGM.6845.01.0041.2022.AM WGM.6845.01.0055.2019.MPs
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.WYKAZ lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, będących w zarządzie MZBM

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1802954
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Piotr Boratyński   Data wytworzenia:   24-03-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   25-03-2022
Na stronie biuletynu od:   28-03-2022    do   14-04-2025
Na podstawie:   DZ.4111.1.2022.WPR
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - Archiwum działu Archiwum działu: Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 219 803 razy, aktualnie na stronie przebywa: 23 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 27 maja 2022 o godz. 01:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl