Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Dostawa wyposażenia dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wrocławskiej 189 w Szczypiornie w podziale na 2 Części.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 10-09-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797481

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Przygoda Katarzyna   Data wprowadzenia:   21-08-2019
Na stronie biuletynu od:   21-08-2019    do   31-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.34.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Przygoda Katarzyna   Data modyfikacji:   21-08-2019


2.Modernizacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 03-09-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797450

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   16-08-2019
Na stronie biuletynu od:   16-08-2019    do   06-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.35.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   16-08-2019


3.Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO)
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 28-08-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797444

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   13-08-2019
Na stronie biuletynu od:   13-08-2019    do   30-09-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.30.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających w budynku Rogatki Wrocławskiej w Kaliszu
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 27-08-2019 godz. 14:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797431

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski    Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Przygoda Katarzyna   Data wprowadzenia:   09-08-2019
Na stronie biuletynu od:   09-08-2019    do   31-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.26.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Przygoda Katarzyna   Data modyfikacji:   09-08-2019


5.Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu oraz dla Liceum Plastycznego w Kaliszu
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 30-08-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797436

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   09-08-2019
Na stronie biuletynu od:   09-08-2019    do   30-09-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.28.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   21-08-2019


6.Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców” w podziale na 3 Części.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 21-08-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797426

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   08-08-2019
Na stronie biuletynu od:   08-08-2019    do   30-09-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.29.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 5 Części
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 26-08-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797428

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   08-08-2019
Na stronie biuletynu od:   08-08-2019    do   30-09-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.33.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 19-08-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797382

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Przygoda Katarzyna   Data wprowadzenia:   31-07-2019
Na stronie biuletynu od:   31-07-2019    do   15-10-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.32.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Przygoda Katarzyna   Data modyfikacji:   31-07-2019


9.Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej”
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 16-08-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797354

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   26-07-2019
Na stronie biuletynu od:   26-07-2019    do   15-09-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.24.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   30-07-2019


10.Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego Głównego Koryta Prosny w Parku Miejskim w Kaliszu
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 13-08-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797339

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   25-07-2019
Na stronie biuletynu od:   25-07-2019    do   31-08-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.31.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   25-07-2019


11.Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 14-08-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797305

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Przygoda Katarzyna   Data wprowadzenia:   18-07-2019
Na stronie biuletynu od:   18-07-2019    do   30-09-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.19.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   02-08-2019


12.Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Kalisza
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 20-08-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797287

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   16-07-2019
Na stronie biuletynu od:   16-07-2019    do   30-09-2019
Na podstawie:   WO.271.01.0002.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Kalisza
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 26-07-2019 godz. 10:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797288

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Przygoda Katarzyna   Data wprowadzenia:   16-07-2019
Na stronie biuletynu od:   16-07-2019    do   15-09-2019
Na podstawie:   WGOŚ.271.01.0003.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Przygoda Katarzyna   Data modyfikacji:   23-07-2019


14.Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5a (BO).
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 23-07-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797195

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Przygoda Katarzyna   Data wprowadzenia:   05-07-2019
Na stronie biuletynu od:   05-07-2019    do   31-08-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.25.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Przygoda Katarzyna   Data modyfikacji:   05-07-2019


15.Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 19-07-2019 godz. 14:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797178

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Przygoda Katarzyna   Data wprowadzenia:   03-07-2019
Na stronie biuletynu od:   03-07-2019    do   15-09-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.22.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Przygoda Katarzyna   Data modyfikacji:   09-07-2019


16.Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 12-18 i rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10, wraz z przeniesieniem istniejącego placu zabaw.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 26-07-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797179

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   03-07-2019
Na stronie biuletynu od:   03-07-2019    do   31-08-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.23.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   17-07-2019


17.Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców.
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 16-07-2019 godz. 14:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797150

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   27-06-2019
Na stronie biuletynu od:   27-06-2019    do   31-08-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.11.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   09-07-2019


18.Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 47 700 000,00 PLN
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 26-07-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797125

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   24-06-2019
Na stronie biuletynu od:   24-06-2019    do   30-09-2019
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: BBA.271.01.01.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   09-07-2019


19.Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 22-07-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797110

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   19-06-2019
Na stronie biuletynu od:   19-06-2019    do   30-09-2019
Na podstawie:   WGOŚ.271.01.0002.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


20.Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza
 Przebieg postępowania

Termin składania ofert: 25-07-2019 godz. 13:00

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797050

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   -
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   10-06-2019
Na stronie biuletynu od:   10-06-2019    do   31-08-2019
Na podstawie:   WRM.271.01.18.2019
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   08-07-2019 >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 014 307 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 26 sierpień 2019 o godz. 10:02   kontakt: agoral@um.kalisz.pl