Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS w Urzędzie Miejskim w Kaliszu jako Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wykonaniem mapy akustycznej miasta Kalisza (Zmiana terminu składania ofert na: 23.01.2012r.)

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: -



1. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25.11.2011 r. - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 30-11-2011
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 23-12-2011
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 29-12-2011
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 30-11-2011
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść SIWZ zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar:

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 30-11-2011
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - zmiany w SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 16-12-2011
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - zmiany w SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 23-12-2011
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - zmiany w SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 29-12-2011
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

      - nie dotyczy

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 04-04-2012
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar:

Plik wprowadził: Pietrzyk Piotr Data wprowadzenia: 27-04-2012
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -



wprowadził: Pietrzyk Piotr data wprowadzenia: 2011-11-30

 Okres publikacji ogłoszenia: 2011-11-30 do: 2012-05-02

 Podstawa wprowadzenia: WGK.271.01.4.2011


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 424 775 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 24 styczeń 2021 o godz. 23:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl