Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco





1.Ogłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fabrycznej 4-8a.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806751
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   23-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   01-03-2024
Na stronie biuletynu od:   01-03-2024    do   15-05-2024
Na podstawie:   WGM.6840.01.0039.2022.AD


2.Wykaz dotyczący sprzedażny w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa ustanowionego na będącej własnością Miasta Kalisza nieruchomości położonej w Kaliszu w rejonie Al. Wojska Polskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 66/2, w obr. 079 Dobrzec, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1A/00029467/8.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806657
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   09-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   16-02-2024
Na stronie biuletynu od:   16-02-2024    do   08-03-2024
Na podstawie:   WGM.6840.03.0003.2023.MS


3.Położenie części nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183 do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczonej pod działalność gastronomiczną.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806651
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   12-02-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   13-02-2024
Na stronie biuletynu od:   13-02-2024    do   04-03-2024
Na podstawie:   BCK.6845.3.2024


4.Ogłoszenie i informacja dotyczące sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, położonej w Kaliszu w rejonie ulic Zachodniej, Sąsiedzkiej i Świetlanej oznaczonej w obrębie 146 Nosków jako działka nr 109/1 o powierzchni 3.5776ha

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806626
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   25-01-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   07-02-2024
Na stronie biuletynu od:   07-02-2024    do   17-04-2024
Na podstawie:   WGM.6840.01.0054.2022.KŻ


5.Ogłoszenie i informacja o sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 17 i ul. Garncarskiej 2

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806520
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   18-01-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-01-2024
Na stronie biuletynu od:   24-01-2024    do   27-03-2024
Na podstawie:   WGM.6840.01.0035.2023.AD


6. Ogłoszenie i informacja dotyczące sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w powiecie kaliskim gm. Blizanów miejscowości Janków Drugi Nr 3 oznaczonej w obrębie 0010 Janków numerem działki 567 o powierzchni 0,7900ha.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1806480
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   05-01-2024
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   17-01-2024
Na stronie biuletynu od:   17-01-2024    do   20-03-2024
Na podstawie:   WGM.6840.01.0047.2020.KŻ


7.Informacja Prezydenta Miasta Kalisza o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805818
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   01-09-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   06-09-2023
Na stronie biuletynu od:   06-09-2023    do   12-09-2026
Na podstawie:   WGM.6840.01.0015.2019.JS


8.Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul.Fryderyka Chopina 13, 15 i 17.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805486
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   22-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   27-06-2023
Na stronie biuletynu od:   27-06-2023    do   03-07-2026
Na podstawie:   WGM.6840.01.0015.2019.JS


9.Informacja o wyniku pierwszego przetargu na zbycie niezabudowanych nieruchomości, położonych w Kaliszu przy ulicy Sławomira Czerwińskiego (dotychczasowa nazwa ul. Kątna).

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1805485
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Krystian Kinastowski   Data wytworzenia:   22-06-2023
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-06-2023
Na stronie biuletynu od:   28-06-2023    do   05-07-2026
Na podstawie:   WGM.6840.01.0007.2021.KŻ


10.Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej 54, 52 i 54a.

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1804003
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Grzegorz Kulawinek   Data wytworzenia:   21-09-2022
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   26-09-2022
Na stronie biuletynu od:   26-09-2022    do   03-10-2025
Na podstawie:   WGM.6840.01.0021.2020.KŻ





 Archiwum działu:  Archiwum działu: Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 599 150 razy, aktualnie na stronie przebywa: 36 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 02 marca 2024 o godz. 04:48   kontakt: agoral@um.kalisz.pl