Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto 


Archiwum z roku:
2014
Liczba: 11
2015
Liczba: 63
2016
Liczba: 63
2017
Liczba: 93
2018
Liczba: 62
2019
Liczba: 162
2020
Liczba: 169
2021
Liczba: 123
2022
Liczba: 93
2023
Liczba: 40


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2017

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Sporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem w roku 2018
2017-12-21
2.
Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz zaprasza do złożenia oferty cenowej na Zakup i dostawę posiłków regeneracyjnych dla pracowników Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
2017-12-20
3.
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na „Pobranie próbek oraz wykonanie badań wody i osadów dennych wraz z interpretacją wyników, pochodzących ze zbiornika powyrobiskowego „U Grona” przy ul. Sulisławickiej na Osiedlu Zagorzynek w Kaliszu”.
2017-12-20
4.
Miasto Kalisz (Zamawiający), zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania: „Zapewnienie codziennej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami i kotami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu”.
2017-12-15
5.
Miasto Kalisz zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń doskonalących w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem i dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz świadczenia usługi trenerskiej (prowadzenie szkoleń/zajęć), w podziale na 7 Części, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”, RPWP.08.03.05-30-0002/16, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
2017-12-07
6.
Miasto Kalisz (Zamawiający), Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zamówienia polegającego na „Dostosowaniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.”
2017-12-05
7.
realizacji usługi „Nadzór inwestorski nad opracowaniem (aktualizacją) geomatycznego systemu mapy akustycznej miasta Kalisza oraz nad sporządzeniem geomatycznego systemu mapy akustycznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, zwanej dalej „Nadzorem inwestorskim nad opracowaniem mapy akustycznej miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”
2017-11-23
8.
realizacji usługi „Nadzór inwestorski nad wykonaniem ewidencji dróg i obiektów mostowych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zwanej dalej „Nadzorem inwestorskim nad wykonaniem ediom dla JST AKO”
2017-11-23
9.
Nabycie usług szkoleniowych dla nauczycielek i nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu, w organizowanym przez Wykonawcę szkoleniu (nabycie miejsc w organizowanym szkoleniu), z zakresu: Obsługa sprzedaży i magazynu, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
2017-11-16
10.
Wykonanie prac inwentaryzacyjnych (urządzenia reklamowe, tablice reklamowe, szyldy, obiekty małej architektury, ogrodzenia) na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury w roku 2017
2017-11-15
11.
Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 20 w Kaliszu przy ul. Chełmskiej 6 w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 Części
2017-11-13
12.
Przedłużenie gwarancji, aktualizacja oraz świadczenie wsparcia technicznego dla zapory sieciowej i systemu antyspamowego
2017-11-10
13.
Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń kolorowych
2017-11-10
14.
Analiza techniczno-prawna oraz ekonomiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Kaliszu
2017-11-06
15.
Nabycie usług szkoleniowych, w organizowanych przez Wykonawcę szkoleniach zawodowych i kursach prawa jazdy (nabycie miejsc w organizowanych szkoleniach/kursach), w podziale na 5 Części, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, RPWP.08.03.05-30-0002/16, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
2017-10-27
16.
Miasto Kalisz zaprasza do składania ofert na „Dostawę modułu E-USŁUGI do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL dedykowanego dla zarządców nieruchomości firmy SoftHard S.A. wraz z jego wdrożeniem”. Zakup będzie realizowany w ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”
2017-10-26
17.
Nabycie miejsc na studiach podyplomowych dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
2017-10-20
18.
Nabycie usług szkoleniowych dla nauczycielek i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, w organizowanym przez Wykonawcę szkoleniu (nabycie miejsc w organizowanym szkoleniu), z zakresu obsługi programów finansowo-księgowych (np. Symfonia, Optima), w ramach projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
2017-10-19
19.
Wykonanie zadania pn."Zielone miejsce odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną"
2017-10-18
20.
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. : „Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 Części
2017-10-18
21.
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. : „Termomodernizacja budynku Żłobka nr 4 w Kaliszu przy ul. Wojska Polskiego 34 w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 Części
2017-10-18
22.
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania projektu robót geologicznych w celu ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopali i wód podziemnych”
2017-10-18
23.
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu przy ul. Legionów 29 w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 Części
2017-10-16
24.
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu przy ul. Handlowej 4 w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 części: część 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno– budowlanej; część 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych; część 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
2017-10-11
25.
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 18 w Kaliszu przy ul.Serbinowskiej 5a w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 części: część 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej;część 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych; część 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
2017-10-11Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,02048 sekundy    Zużyto pamięci: 78,59kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 589 206 razy, aktualnie na stronie przebywa: 38 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 26 lutego 2024 o godz. 17:53   kontakt: agoral@um.kalisz.pl