Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto 


Archiwum z roku:
2014
Liczba: 11
2015
Liczba: 63
2016
Liczba: 63
2017
Liczba: 93
2018
Liczba: 62
2019
Liczba: 162
2020
Liczba: 169
2021
Liczba: 123
2022
Liczba: 93
2023
Liczba: 40


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2019

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na dostawę samochodu ratowniczorozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulisławice.
2019-12-20
2.
„Sporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem w roku 2020”
2019-12-13
3.
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Długosza 14”.
2019-12-13
4.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci małych 1-7 lat"
2019-12-11
5.
Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu usterek powstałych na obiekcie przy ul. Kordeckiego 34, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Kaliszu” w podziale na 3 części.
2019-12-10
6.
wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu”.
2019-12-09
7.
Wykonanie i montaż instalacji świetlnej w postaci neonu
2019-12-09
8.
Zapewnienie codziennej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad kotami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu” w terminie od 09 grudnia do 17 grudnia 2019 roku.
2019-12-09
9.
Zapewnienie codziennej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu” w terminie od 09 grudnia do 17 grudnia 2019 roku.
2019-12-09
10.
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu”
2019-12-07
11.
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaliszu
2019-12-05
12.
Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania dot. zadania pn.: „Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO)” w podziale na 3 Części.
2019-12-03
13.
Dostawa i montaż mebli i sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 6, ul. Chełmska 18 w Kaliszu.
2019-12-02
14.
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu fundamentu pod konstrukcję witaczy w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza”
2019-11-29
15.
Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu usterek powstałych na obiekcie przy ul. Kordeckiego 34, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Kaliszu.
2019-11-28
16.
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na cmentarzach wojennych i w miejscach pamięci w roku 2020”
2019-11-27
17.
Dostawa macierzy dyskowej QNAP
2019-11-25
18.
Wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na wymianie instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu.
2019-11-22
19.
Zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji schodów widokowych i zagospodarowania terenu nad rzeka Prosna po obu stronach Mostu Teatralnego (dz.5/1, 7, 14, 15 - obr.034 Sródmiescie I).
2019-11-20
20.
Zapytanie ofertowe na: „Prowadzenie bieżącego dozoru wraz z utrzymaniem i konserwacją zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu, gm. Ceków-Kolonia”
2019-11-18
21.
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbiórka i wykonanie ogrodzenia Przedszkola nr 9 przy ul. Handlowej 4 w Kaliszu"
2019-11-18
22.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.,,Rozbiórka i wykonanie ogrodzenia na terenie Przedszkola nr 9 przy ul. Handlowej 4 w Kaliszu"
2019-11-18
23.
Zapytanie ofertowe wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu fundamentu pod konstrukcję witaczy w ramach zadania pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza”
2019-11-18
24.
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu usterek powstałych na obiekcie przy ul. Kordeckiego 34, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Kaliszu.
2019-11-15
25.
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego / koordynatora nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowani e terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 4 Części”
2019-11-15Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,0167 sekundy    Zużyto pamięci: 78,09kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 589 323 razy, aktualnie na stronie przebywa: 31 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 26 lutego 2024 o godz. 19:49   kontakt: agoral@um.kalisz.pl