Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto 


Archiwum z roku:
2014
Liczba: 11
2015
Liczba: 63
2016
Liczba: 63
2017
Liczba: 93
2018
Liczba: 62
2019
Liczba: 162
2020
Liczba: 169
2021
Liczba: 123
2022
Liczba: 93
2023
Liczba: 40


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2018

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Zapewnienie codziennej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad kotami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.
2018-12-19
2.
Zapewnienie codziennej opieki lekarsko-weterynaryjnej nad psami przebywającymi w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.
2018-12-19
3.
Dostawa i montaż sprzętu do kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu w podziale na 2 części
2018-12-06
4.
Sporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem w roku 2019
2018-11-30
5.
Obsługa szaletu miejskiego przy ul. Górnośląskiej 10 w Kaliszu
2018-11-29
6.
Zapytania ofertowego dot. zadania pn. „Dostawa i montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ul. Fabryczna 13-15 w Kaliszu, w ramach Projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
2018-11-21
7.
Bieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim w Kaliszu
2018-11-14
8.
„Prowadzenie bieżącego dozoru wraz z utrzymaniem i konserwacją zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu, gm. Ceków-Kolonia”.
2018-11-08
9.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych”
2018-10-31
10.
Przedłużenie gwarancji, aktualizacja oraz świadczenie wsparcia technicznego dla zapory sieciowej i systemu antyspamowego
2018-10-31
11.
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa związana z dostosowaniem budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych”
2018-10-10
12.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych”
2018-10-08
13.
Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” w podziale na 2 Części: Część 1: Kosztorysowanie w budownictwie, Część 2: Technolog robót wykończeniowych.
2018-09-26
14.
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego dla 2 nauczycieli / nauczycielek Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
2018-09-19
15.
Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wielkogabarytowej dot. zadania pn.„Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza”
2018-09-14
16.
Dostawa surowców/produktów spożywczych oraz innych artykułów niezbędnych do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych i szkoleń doskonalących, w ramach projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
2018-09-12
17.
Zakup suchej karmy dla psów na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.
2018-09-05
18.
Zapytanie ofertowe na dostawę surowców/produktów spożywczych oraz innych artykułów niezbędnych do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych i szkoleń doskonalących, w ramach projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
2018-08-30
19.
wykonanie roboty budowlanej w zakresie przystosowania pomieszczeń w budynku Villa Calisia na potrzeby utworzenia serwerowni RZIIP AKO - wymiana drzwi i montaż klimatyzacji - w ramach pn,:"Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"
2018-08-27
20.
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa istniejącego kompleksu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu o budynek przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych”
2018-08-14
21.
w sprawie opracowania projektu oraz wykonania malowidła ściennego typu mural o tematyce związanej z setną rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919.
2018-08-13
22.
Wykonanie oraz dostawę elementów małej architektury - 2 sztuk rzeźb wykonanych z brązu wchodzących w zakres realizowanego przez Miasto Kalisz projektu pn. „Rozwój kluczowego szklaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski
2018-08-03
23.
Zapytanie ofertowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa lewostronnego obwałowania Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego Głównego Koryta Prosny w Parku Miejskim w Kaliszu”.
2018-07-31
24.
ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wykonania oraz dostawy elementów małej architektury - 3 sztuk rzeźb, wchodzących w zakres realizowanego przez Miasto Kalisz projektu pn. „Rozwój kluczowego szklaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski". Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2018-07-27
25.
Zapytanie ofertowe w sprawie opracowania projektu oraz wykonania malowidła ściennego typu mural, wchodzącego w zakres realizowanego przez Miasto Kalisz projektu pn. „Rozwój kluczowego szklaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.
2018-07-26Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,01972 sekundy    Zużyto pamięci: 77,95kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 589 260 razy, aktualnie na stronie przebywa: 34 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 26 lutego 2024 o godz. 18:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl