Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto 


Archiwum z roku:
2014
Liczba: 11
2015
Liczba: 63
2016
Liczba: 63
2017
Liczba: 93
2018
Liczba: 62
2019
Liczba: 162
2020
Liczba: 169
2021
Liczba: 123
2022
Liczba: 93
2023
Liczba: 40


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2023

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Sukcesywny odbiór i likwidacja zbędnej dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Urzędzie Miasta Kalisza
2023-08-30
2.
Wymiana okien w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a"
2023-08-24
3.
Sezonowy przegląd i prowadzenie eksploatacji kotłowni gazowych i węzła cieplnego w okresie sezonu grzewczego od 15.09.2023 do 15.05.2024 w obiektach Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a, Główny Rynek 20 i ul. Jasna 2
2023-08-22
4.
Zakup i montaż systemu ewakuacji (dla budynku UM Kalisza ul. Jasna) - 1 zestaw składający się z sygnalizatorów optyczno-akustycznych z certyfikatami i atestami oraz włącznikami ROP i niezbędnymi elementami (centrala, akumulator, moduł).
2023-08-10
5.
Demontaż i ponowny montaż 4 informatorów przystankowych oraz 5 wiat przystankowych na terenie miasta Kalisza, utylizacja starych wiat przystankowych.
2023-08-10
6.
zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Poziome oznakowanie schodów w budynkach Urzędu Miasta”.
2023-08-01
7.
Wymiana okien w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a
2023-07-26
8.
„Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu”
2023-07-13
9.
Prowadzenie serwisu pogwarancyjnego i konserwacja systemu gaszenia gazem NOVEC-1230 (FK-5-1-12) w pomieszczeniu archiwum Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7
2023-07-03
10.
Świadczenie usług telefonicznych i faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na rzecz Urzędu Miasta Kalisza
2023-06-14
11.
Sukcesywne zakupy paliw płynnych do pojazdów służbowych Urzędu Miasta Kalisza
2023-06-14
12.
Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu
2023-06-05
13.
Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu przeciwpożarowego i hydrantów w obiektach Urzędu Miasta Kalisza i Skarbu Państwa w podziale na dwie części
2023-06-05
14.
Dostawa 5 szt. niszczarek oraz 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza
2023-05-29
15.
Przegląd i czyszczenie kominów w budynkach Urzędu Miasta Kalisza i Skarbu Państwa w 2023 roku
2023-04-28
16.
Wykonanie sezonowego gwarancyjnego i pogwarancyjnego przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zamontowanych w obiektach Urzędu Miasta Kalisza w podziale na dwie części
2023-04-18
17.
dotyczące dostawy wyposażenia specjalistycznego dla kaliskich Jednostek OSP Ofertę (oznaczoną numerem sprawy) należy złożyć drogą elektroniczną wyłącznie na adres e-mail: mbalcerzak@um.kalisz.pl
2023-04-07
18.
„Przeprowadzenie audytu rekompensaty za rok 2022 z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz weryfikacja prognozy wysokości rekompensaty na rok 2024.”
2023-04-06
19.
Zakup i montaż systemu ewakuacji (dla budynku UM Kalisza ul. Kościuszki) - 1 zestaw składający się z sygnalizatorów optyczno-akustycznych z certyfikatami i atestami oraz włącznikami ROP i niezbędnymi elementami (centrala, akumulator, moduł)
2023-03-31
20.
Zakup i montaż 2 szt. drzwi przesuwnych (wejściowych i wewnętrznych) do budynku UM ul. Kościuszki 1a
2023-03-28
21.
Realizacja projektu pn. „Mycie okien u Seniora”, tj. prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w myciu okien
2023-03-27
22.
Realizacja projektu pn. „Złota rączka dla Seniora” tj. prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.
2023-03-27
23.
Prace remontowo-naprawcze w pomieszczeniach biurowych w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza
2023-03-15
24.
Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miasta Kalisz w 2023 r.
2023-03-13
25.
Zakup i montaż 2 szt. drzwi przesuwnych do budynku UM ul. Kościuszki 1a
2023-03-10Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,02242 sekundy    Zużyto pamięci: 77,73kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 589 193 razy, aktualnie na stronie przebywa: 40 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 26 lutego 2024 o godz. 17:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl