Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ARCHIWUM - Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł netto 


Archiwum z roku:
2014
Liczba: 11
2015
Liczba: 63
2016
Liczba: 63
2017
Liczba: 93
2018
Liczba: 62
2019
Liczba: 162
2020
Liczba: 169
2021
Liczba: 123
2022
Liczba: 93
2023
Liczba: 40


Opcje sortowania:

Sortuj według daty publikacji ogłoszenia:   RosnącoMalejąco

Wybrano archiwum z roku: 2021

Lp.
Temat
Data publikacji
1.
Bieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim w Kaliszu
2021-12-23
2.
Utrzymanie węzłów wodnych w Parku Miejskim, w rejonie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, na terenie Parku Przyjaźni, w Parku w Szczypiornie oraz jezioro „U Grona” w Kaliszu
2021-12-21
3.
Bieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim w Kaliszu - postępowanie unieważnione
2021-12-17
4.
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na cmentarzach wojennych i w miejscach pamięci w roku 2022
2021-12-15
5.
Utrzymanie węzłów wodnych w Parku Miejskim, w rejonie Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, na terenie Parku Przyjaźni, w Parku w Szczypiornie oraz jezioro „U Grona” w Kaliszu
2021-12-15
6.
Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania zewnętrznej części Dworca Autobusowego w Kaliszu w latach 2022 – 2023.
2021-12-14
7.
Uzupełnianie dyspenserów w torebki na odchody zwierząt
2021-12-13
8.
Automat do recyklingu - Recyklomat
2021-12-13
9.
„Zaprojektowanie, wykonanie i montaż neonu Wszystkiego dobrego w Kaliszu”
2021-12-10
10.
Sukcesywna dostawa druków dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza w 2022 roku
2021-12-10
11.
Kompleksowe utrzymanie czystości w wybranych obiektach Urzędu Miasta Kalisza w styczniu 2022 roku.
2021-12-10
12.
Najem mat wejściowych dla obiektów Urzędu Miasta Kalisza w 2022 roku
2021-12-09
13.
Sporządzanie wycen nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza dla potrzeb Wydziału Gospodarowania Mieniem w roku 2022
2021-12-09
14.
Świadczenie usługi dozoru i ochrony fizycznej w obiektach Urzędu Miasta Kalisza w 2022 roku.
2021-12-03
15.
Wykonywanie pieczątek dla Urzędu Miasta Kalisza
2021-12-03
16.
Przeprowadzenie pięcioletnich kontroli stanu technicznego obiektów Urzędu Miasta Kalisza i Skarbu Państwa w podziale na dwie części
2021-12-02
17.
Wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu gm. Ceków-Kolonia w 2022r.
2021-12-02
18.
"Dostawa i montaż szyb w uszkodzonych wiatach przystankowych na terenie miasta Kalisza"
2021-12-02
19.
Wywóz odpadów komunalnych stałych z obiektów Urzędu Miasta Kalisza w 2022 roku
2021-12-01
20.
Świadczenie usług monitorowania sygnałów alarmowych i konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta Kalisza w 2022 roku.
2021-12-01
21.
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej i zajęć dodatkowych dla uczennic / uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu, pn. "Zastosowanie ziół w kuchni śródziemnomorskiej", w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 3 edycja”
2021-11-30
22.
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia doskonalącego CISCO z tematyki związanej z nauczanym zawodem dla kadry dydaktycznej z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu biorącej udział w projekcie „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2 EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17).
2021-11-23
23.
Sukcesywne zakupy paliw płynnych do pojazdów służbowych Urzędu Miasta Kalisza
2021-11-23
24.
Automat do recyklingu - Recyklomat
2021-11-23
25.
Wykonanie, dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej projektu pn. "Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
2021-11-22Przesuń   Kolejna porcja ogłoszeń


Czas wykonania operacji: 0,01505 sekundy    Zużyto pamięci: 78,08kB

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 589 247 razy, aktualnie na stronie przebywa: 35 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 26 lutego 2024 o godz. 18:20   kontakt: agoral@um.kalisz.pl