Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Sprawozdania z wykonania budżetu  Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza za 2023 rok

Uchwała Nr SO – 2/0954/176/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Data ostatniej aktualizacji: 29 kwietnia 2024 roku
przez: Wydział Organizacyjny - Maciej Matecki
na podstawie: BBA.3035.5.2024
informację wytworzył: Biuro Budżetu i Analiz - Daniel MatczakSprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza za 2023 rok

Data ostatniej aktualizacji: 28 marca 2024 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3035.5.2024
informację wytworzył: Daniel Matczak
Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza za 2022 rok

Uchwała Nr SO – 2/0954/218/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Data ostatniej aktualizacji: 26 kwietnia 2023 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Daniel Matczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

Data ostatniej aktualizacji: 31 marca 2022 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Daniel Matczak

Uchwała Nr SO – 2/0953/223/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za pierwsze półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Data ostatniej aktualizacji: 30 września 2022 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Daniel Matczak

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Data ostatniej aktualizacji: 01 września 2022 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Daniel Matczak


Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza za 2021 rok

Uchwała Nr SO – 2/0954/136/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Data ostatniej aktualizacji: 29 kwietnia 2022 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska

ZARZĄDZENIE NR 214/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Data ostatniej aktualizacji: 04 kwietnia 2022 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska

Uchwała nr SO – 2/0953/246/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza

Data ostatniej aktualizacji: 04 października 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska

Zarządzenia Nr 509/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Data ostatniej aktualizacji: 01 września 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska


Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza za 2020 rok

Uchwała Nr SO – 2/0954/103/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Data ostatniej aktualizacji: 29 kwietnia 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Data ostatniej aktualizacji: 31 marca 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska

Uchwała Nr SO – 0953/42/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za pierwsze półrocze 2020 roku.

Data ostatniej aktualizacji: 9 października 2020 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska

Zarządzenia Nr 482/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Data ostatniej aktualizacji: 1 września 2020 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska


Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza za 2019 rok

Uchwała Nr SO – 0954/17/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Data ostatniej aktualizacji: 21 kwietnia 2020 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Daniel Matczak

Zarządzenia Nr 175/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Data ostatniej aktualizacji: 30 marca 2020 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Daniel Matczak

Uchwała Nr SO – 0953/48/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za pierwsze półrocze 2019 roku.

Data ostatniej aktualizacji: 09 października 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska


Zarządzenia Nr 466/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Data ostatniej aktualizacji: 04 września 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska


Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza za 2018 rok

Uchwała Nr SO – 0954/59/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Data ostatniej aktualizacji: 07 maja 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza za 2018 rok.

Data ostatniej aktualizacji: 04 kwietnia 2019 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska

Uchwała Nr SO – 0953/47/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za pierwsze półrocze 2018 roku.

Data ostatniej aktualizacji: 17 października 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska

Zarządzenia Nr 559/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Data ostatniej aktualizacji: 04 września 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Daniel Matczak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza za 2017 rokUchwała Nr SO – 0954/47/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
Data ostatniej aktualizacji: 16 maja 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza za 2017 rok.
Data ostatniej aktualizacji: 05 kwietnia 2018 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Paulina Remelska

Uchwała Nr SO – 0953/30/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za pierwsze półrocze 2017 roku.
Data ostatniej aktualizacji: 27 września 2017 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.11.2017
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska

Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Data ostatniej aktualizacji: 01 września 2017 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3034.6.2017
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska
Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza za 2016 rok


Uchwała Nr SO - 0954/44/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
Data ostatniej aktualizacji: 04 maja 2017 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska
Zarządzenie Nr 189/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
Data ostatniej aktualizacji: 05 kwietnia 2017 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Janina Walkowska
Uchwała Nr SO – 0953/42/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za pierwsze półrocze 2016 roku
Pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat realizacji wydatków które nie wygasły z upływem 2015 roku
Tabela – Realizacja wydatków które nie wygasły z upływem 2015 roku
Data ostatniej aktualizacji: 12 października 2016 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.9.2016
informację wytworzył: Janina Walkowska
Zarządzenia Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
Data ostatniej aktualizacji: 01 września 2016 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Janina Walkowska
Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza z 2015 rok


Uchwała Nr SO – 0954/41/1/Ka/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
Data ostatniej aktualizacji: 27 kwietnia 2016 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Janina Walkowska
Zarządzenia Nr 170/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Data ostatniej aktualizacji: 31 marca 2016 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Janina Walkowska
Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. ustawy o finansach publicznych.

Uchwała nr SO-0953/57/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za pierwsze półrocze 2015 roku.
Data ostatniej aktualizacji: 9 października 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.8.2015
informację wytworzyła: Kierownik Biura Budżetu i Analiz - Janina Błaszczyk-Walkowska 5 października 2015 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza z 2014 rok


Uchwała nr SO-0954/57/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
Data ostatniej aktualizacji: 5 maja 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.4.2015
informację wytworzyła: Kierownik Biura Budżetu i Analiz - Janina Błaszczyk-Walkowska 4 maja 2015r.Zarządzenie Nr 119/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
Data ostatniej aktualizacji: 2 kwietnia 2015 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: BBA.3035.1.2015
informację wytworzyła: Kierownik Biura Budżetu i Analiz - Joanna Błaszyk-Walkowska 1 kwietnia 2015r.Uchwała nr SO-0953/37/1/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za pierwsze półrocze 2014 roku.
Data ostatniej aktualizacji: 18 września 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.14.2014
informację wytworzyła: Ewelina Dudek - 17 września 2014 r.Zarządzenie Nr 435/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Data ostatniej aktualizacji: 05 września 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3034.10.2014
informację wytworzyła: Ewelina Dudek - 02 września 2014 r.Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza z 2013 rok


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prazydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie miania i objeśnieniami.
Data ostatniej aktualizacji: 29 kwietnia 2014 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Ewelina DudekZarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.
Data ostatniej aktualizacji: 03 kwietnia 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Ewelina Dudek


Zarządzenie Nr 413/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu z I półrocze 2013 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Data ostatniej aktualizacji: 24 września 2013 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.15.2013
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska


Opinia RIO o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalisza za I półrocze 2013 roku
Data ostatniej aktualizacji: 24 września 2013 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3022.15.2013
informację wytworzyła: Janina Błaszczyk-Walkowska


Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza z 2012 rok


Opinia RIO o sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Data ostatniej aktualizacji: 09 maja 2013 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyła: Ewelina Dudek


Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r.
Data ostatniej aktualizacji: 02 kwietnia 2013 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: e-mail
informację wytworzyły: Ewelina Dudek i Jolanta Wojciechowska
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za III kwartał 2012 r.
Opinia RIO - informacja o przebiegu wykonania budżetu Kalisza za I półrocze 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za I półrocze 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza z 2011 rok


Sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza z 2011 rok
Zarządzenie Nr 151/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok.

załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
Część dotycząca instytucji kultury:
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu
Zarządzenie Nr 415/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Pliki stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia
Opinia RIO I Półrocze 2011r. str1
Opinia RIO I Półrocze 2011r. str2

rok 2010
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za rok 2010
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Instytucji Kultury za 2010 rok
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za I półrocze 2010
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Instytucji Kultury za I półrocze 2010

rok 2009
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za 2009 rok
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za I półrocze 2009

rok 2008
Analiza roczna z wykonania Budżetu za 2008 (archiwum ZIP - 41 plików)
Korekta i errata do analizy rocznej z wykonania Budżetu za 2008 (archiwum ZIP - 4 pliki)
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

rok 2007
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za półrocze 2007
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za półrocze 2007 (KULTURA)
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2007

rok 2006
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za półrocze 2006
Sprawozdanie z wykonania Budżetu za półrocze 2006 (KULTURA)

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2006 PLIK PDF
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2006 ARCHIWUM ZIP


Data ostatniej aktualizacji: 14 grudnia 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BIP
informację wytworzył: Aleksasnder Góral


rok 2005
Sprawozdanie półroczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2005
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2005 PLIK PDF
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2005 ARCHWIUM ZIP


Data ostatniej aktualizacji: 14 grudnia 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BIP
informację wytworzył: Aleksasnder Góral


rok 2004
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2004 PLIK PDF
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2004 ARCHWIUM ZIP


Data ostatniej aktualizacji: 14 grudnia 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BIP
informację wytworzył: Aleksasnder Góral


rok 2003
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2003 PLIK PDF
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2003 ARCHIWUM ZIP


Data ostatniej aktualizacji: 14 grudnia 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BIP
informację wytworzył: Aleksasnder Góral


rok 2002
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2002 PLIK PDF
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2002 ARCHIWUM ZIP


Data ostatniej aktualizacji: 14 grudnia 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BIP
informację wytworzył: Aleksasnder Góral


rok 2001
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2001 PLIK PDF
Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Kalisza za rok 2001 ARCHIWUM ZIP


Data ostatniej aktualizacji: 14 grudnia 2021 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BIP
informację wytworzył: Aleksasnder Góral


dokumenty należy pobrać na dysk komputera lub dyskietkę, następnie rozpakować programem do dekompresji (np. dostępnym darmowym na naszym serwerze). W archiwum znajduj± się pliki o rozszerzeniach .doc i .xls

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 966 829 razy, aktualnie na stronie przebywa: 10 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 22 lipca 2024 o godz. 06:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl